hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2009.

Objavljen na Hrčku: 21. 5. 2010.
Sadržaj Puni tekst
The Need to Create a Uniform Croatian Terminology for EU Legal Concepts  
Zur Notwendigkeit der Erarbeitung einer einheitlichen kroatischen Terminologie für EU-Rechtsbegriffe njemačkipdf 347 KB
Potreba stvaranja ujednačenoga hrvatskoga nazivlja za europske pravne pojmove (str.810-826)  
Susan Šarečvić, Martina Bajčić
Izvorni znanstveni članak
 
Per liberam personam possessio adquiritur  
Per liberam personam possessio adquiritur (str.828-859) hrvatskipdf 490 KB
Mirela Šarac, Irena Stanić
Izvorni znanstveni članak
 
Academic Rights of University Teachers and University Associates in the Republic of Croatia  
Akademska prava sveučilišnih nastavnika i suradnika u Republici Hrvatskoj (str.860-885) hrvatskipdf 421 KB
Andrijana Bilić
Izvorni znanstveni članak
 
Dispositive Judgments in Child Support Cases  
Dispozitivne presude u sporovima o uzdržavanju djece (str.886-919) hrvatskipdf 430 KB
Slađana Aras
Izvorni znanstveni članak
 
Flexible Types of Employment and Labour Law  
Fleksibilni oblici rada i radno pravo (str.920-942) hrvatskipdf 492 KB
Andrijana Bilić
Prethodno priopćenje
 
Currency Swaps and Interest Rate Swaps  
Ugovori o valutnom i kamatnom swapu (str.944-985) hrvatskipdf 551 KB
Zvonimir Slakoper, Marta Božina Beroš
Pregledni rad
 
Some Labour and Social Questions in the European Union Port Sector engleskipdf 418 KB
Neka pitanja iz rada i socijalna pitanja u lučkom sektoru Europske unije (str.986-1011)  
Boris Jerman
Pregledni rad
 
The Collision Norms for Consumer Protection in European Community Directives and Rome I Regulation – New Challenge for the Law on Resolving Conflicts of Laws  
Kolizione norme za zaštitu potrošača u direktivama Evropske zajednice i Uredbi Rim I – novi izazov za ZRSZ (str.1012-1033) hrvatskipdf 431 KB
Zlatan Meškić
Pregledni rad
 
Hotel-Keeper's Liability for Damage due to the Breach of Hotel-Keeper's Contract  
Odgovornost ugostitelja za štetu zbog povrede izravnog ugovora o hotelskim uslugama (str.1034-1080) hrvatskipdf 565 KB
Oliver Radolović
Pregledni rad
 
Criminal Career  
Kriminalna karijera (str.1082-1107) hrvatskipdf 384 KB
Dalibor Doležal
Pregledni rad
 
The Ill-treatment of Prisoners in Europe: a Disease Diagnosed but not Cured? engleskipdf 400 KB
Zlostavljanje zatvorenika u Europi: dijagnosticirana, no ne i izliječena bolest? (str.1108-1128)  
Maša Marochini
Pregledni rad
 
Dejan Popović, Poresko pravo (str.1132-1136) hrvatskidoc 56 KB
Olivera Lončarić Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Svjetlana Šokčević, Radni odnosi i uvjeti rada u pravu europske zajednice (odabrane teme i odluke suda EZ – a) (str.1138-1139) hrvatskirtf 16 KB
Marinko Đ. Učur
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik radova „Rad u Hrvatskoj i pred izazovima budućnosti“ (str.1140-1141) hrvatskidoc 29 KB
Marinko Đ. Učur
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 40.601 *