hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpanj 2009.

Objavljen na Hrčku: 27. 9. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Analiza DNA u sudskoj medicini i njezina primjena u hrvatskome kaznenopravnom sustavu (str.3-26) hrvatskipdf 192 KB
Dragan Primorac, Damir Primorac, Sara-Sanela Butorac, Mihaela Adamović
Izvorni znanstveni članak
 
Kriminalitet mlađih punoljetnih osoba u Hrvatskoj: Struktura i trendovi (str.27-40) hrvatskipdf 239 KB
Irma Kovčo Vukadin
Izvorni znanstveni članak
 
Otkrivanje informacija i dokaza između stranaka u kaznenom postupku (str.61-98) hrvatskipdf 231 KB
Matko Pajčić
Pregledni rad
 
Strategija organizacije zdravstvene zaštite zatvorenika (str.99-115) hrvatskipdf 137 KB
Esta Sušić
Stručni rad
 
Neodređene ili određene vrijednosti kao obilježja kaznenih djela i sankcija u kaznenom pravu (str.117-146) hrvatskipdf 224 KB
Aleksandar Maršavelski
Pregledni rad
 
Zaštita prava na život s posebnim osvrtom na preventivnu dimenziju zaštite - slučaj Branko Tomašić i drugi protiv Hrvatske (str.147-178) hrvatskipdf 224 KB
Vesna Batistić Kos
Izvorni znanstveni članak
 
Procesnopravne mjere protiv počinitelja obiteljskog nasilja (str.179-213) hrvatskipdf 209 KB
Sandra Vračan
Pregledni rad
 
Terorizam i druga krizna stanja suvremenog društva i njihov utjecaj na ograničavanje ljudskih prava i demokraciju (str.215-230) hrvatskipdf 143 KB
Sandra Marković
Pregledni rad
 
Poredbenopravna analiza pasivnog podmićivanja u kaznenim zakonodavstvima Hrvatske, Finske i Slovačke (str.233-280) hrvatskipdf 314 KB
Marta Dragičević Prtenjača
Pregledni rad
 
Korištenje forenzičkim računalnim programima za prikupljanje dokaza u kaznenom postupku (str.281-317) hrvatskipdf 238 KB
Matko Pajčić
Izvorni znanstveni članak
 
Čemu nas je podučio prikaz probacijskog sustava u Engleskoj i Walesu (str.319-328) hrvatskipdf 111 KB
Lana Peto Kujundžić, Ljiljana Vukota
Stručni rad
 
Sudska praksa (str.331-339) hrvatskipdf 116 KB
Petar Novoselec
Ostalo
 
Sudska praksa (str.341-343) hrvatskipdf 69 KB
Đuro Pokrajac
Ostalo
 
XXI. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Novi hrvatski zakon o kaznenom postupku: reforma između želja i stvarnosti, Opatija, 3.-6. prosinca 2008. (str.347-368) hrvatskipdf 187 KB
Zoran Burić, Ante Novokmet
Recenzija, Prikaz
 
III. međunarodna interkatedarska konferencija nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani (str.369-382) hrvatskipdf 123 KB
Sunčana Roksandić Vidlička, Marta Dragičević Prtenjača
Recenzija, Prikaz
 
Godišnji forum o borbi protiv korupcijei prijevare u Europskoj uniji 2009. (s težištem na oduzimanju imovinske koristi), Europska pravna akademija (ERA), Trier, 19. i 20. veljače 2009. (str.383-389) hrvatskipdf 104 KB
Elizabeta Ivičević Karas
Recenzija, Prikaz
 
Prikaz Prvog međunarodnog ljetnog tečaja: Sprječavanje kriminala putem kaznenog prava i sigurnosnih studija pod nazivom Neokovana budućnost - terorizam između prava i politike, Dubrovnik, 15.-22. ožujka 2009. (str.391-400) hrvatskipdf 122 KB
Marta Dragičević Prtenjača
Recenzija, Prikaz
 
9. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste Pravni status i odgovornost nedržavnih entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarondom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima, Siracusa, Italija, 24. svibnja - 3. lipnja 2009. (str.401-408) hrvatskipdf 139 KB
Zoran Burić, Marta Dragičević Prtenjača
Recenzija, Prikaz
 
Obuka policijskih djelatnika u okviru projekta: Unapređenje sustava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u borbi protiv korupcije (str.409-416) hrvatskipdf 106 KB
Željka Burić
Recenzija, Prikaz
 
Konferencija u počast profesoru Mirjanu Damaški, u povodu odlaska u mirovinu, Pravni fakultet Sveučilišta Yale, 31. listopada - 1. studenoga 2008., New Haven, SAD (str.417-423) hrvatskipdf 111 KB
Davor Krapac
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 12.719 *