hrcak mascot   Srce   HID

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja,Vol. LVI No. 23
Datum izdavanja: lipnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 16. 6. 2010.
Sadržaj Puni tekst
PODRŠKA UDOMITELJA KOJI UDOMLJAVAJU DJECU S DOWN SINDROMOM (str.9-34) hrvatskipdf 261 KB
FOSTER FAMILY SUPPORT FOR CHILD WITH DOWN SYNDROME (str.34-34) engleskipdf 261 KB
Dijana Škrbina
Stručni rad
 
DOBNE I SPOLNE RAZLIKE U IMPLICITNIM TEORIJAMA INTELIGENCIJE KOJE IMAJU DJECA PREDŠKOLSKE DOBI (str.35-56) hrvatskipdf 587 KB
AGE AND GENDER DIFFERENCES IN IMPLICIT THEORIES WHICH PRESCHOOL CHILDREN HAVE ABOUT THE CONCEPT OF INTELLIGENCE (str.56) engleskipdf 587 KB
Maja Ljubetić, Ina Reić Ercegovac
Izvorni znanstveni članak
 
DOBNE I SPOLNE RAZLIKE U IMPLICITNIM TEORIJAMA INTELIGENCIJE KOJE IMAJU DJECA PREDŠKOLSKE DOBI (str.57-76) hrvatskipdf 250 KB
AGE AND GENDER DIFFERENCES IN IMPLICIT THEORIES WHICH PRESCHOOL CHILDREN HAVE ABOUT THE CONCEPT OF INTELLIGENCE (str.76) engleskipdf 250 KB
Joško Sindik, Ranka Đunđenac
Prethodno priopćenje
 
UČITELJSKE PERCEPCIJE UČENIČKIH PONAŠANJA: (NE)POŠTIVANJE, SOCIJALIZACIJA I POZORNOST NA SATU (str.77-90) hrvatskipdf 206 KB
TEACHERS' PERCEPTION OF STUDENTS’ BEHAVIOR: (DIS)RESPECT, SOCIALIZATION, AND ATTENTIVENESS (str.90)  
Tomislava Vidić
Prethodno priopćenje
 
ODNOS IZMEĐU POPULARNOSTI I PRIJATELJSTVA (str.91-108) hrvatskipdf 240 KB
RELATIONSHIP BETWEEN POPULARITY AND FRIENDSHIP (str.107-107)  
Sanja Simel, Ivona Špoljarić, Vesna Buljubašić Kuzmanović
Izvorni znanstveni članak
 
STAVOVI UČENIKA OŠTEĆENOG SLUHA O RASPROSTRANJENOSTI NASILJA (str.109-118) hrvatskipdf 202 KB
ATTITUDES OF HEARING IMPAIRED STUDENTS ON DISTRIBUTION OF VIOLENCE (str.118)  
Amra Imširagić, Azemina Imširagić, Lela Hukić
Izvorni znanstveni članak
 
ELEKTRONIČKI DNEVNIK www.e-dnevnik.ba (str.119-129) hrvatskipdf 287 KB
ELECTRONIC DIARY www.e-dnevnik.ba (str.129)  
Hadžib Salkić
Stručni rad
 
SEXTING: SLANJE I PROSLJEĐIVANJE SEKSUALNO EKSPLICITNIH FOTOGRAFIJA I PORUKA1 (str.130-140) hrvatskipdf 248 KB
SEXTING: SENDING AND FORWARDING OF SEXUALLY EXPLICIT PHOTOGRAPHS AND MESSAGES (str.140)  
ĆDaniela Šincek
Pregledni rad
 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL CONFERENCE "A CREATIVE APPROACH TO TEACHER EDUCATION" (EVALUATION RESULTS)  
MEĐUNARODNA ZNANSTVENA I STRUČNA KONFERENCIJA "KREATIVNI PRISTUP OSPOSOBLJAVANJU UČITELJA" (REZULTATI EVALUACIJE) (str.141-152) hrvatskipdf 256 KB
Snježana Kragulj, Ida Somolanji, Rahela Varga
Stručni rad
 
UTEMELJENJE I RAD ŠKOLSKIH KNJIŽNICA U HRVATSKOJ DO KRAJA XIX. STOLJEĆA (str.153-168) hrvatskipdf 258 KB
(str.168)  
Emerik Munjiza, Snježana Kragulj
Stručni rad
 
FRAZEOLOŠKE VJEŽBE (str.171-180) hrvatskipdf 180 KB
PHRASEOLOGY EXERCISES (str.179-189)  
Vesna Nosić
Stručni rad
 
KREATIVNOST U NASTAVI UČITELJI I ORGANIZACIJA KREATIVNIH AKTIVNOSTI U NASTAVI GLAZBENE KULTURE (str.181-184) hrvatskipdf 160 KB
CREATIVITY IN TEACHING TEACHERS AND THE ORGANIZATON OF CREATIVE ACTIVITIES IN TEACHING MUSIC (str.184)  
Eva Blažević
Stručni rad
 
PJEVANJE, SLUŠANJE GLAZBE I ELEMENTI GLAZBENE KREATIVNOSTI U NASTAVI GLAZBENE KULTURE I PRIMJENA ISTIH U NASTAVI KATOLIČKOG VJERONAUKA (str.185-202) hrvatskipdf 779 KB
SINGING, LISTENING TO MUSIC AND THE ELEMENTS OF MUSICAL CREATIVITY IN TEACHING MUSIC AND CATHOLIC RELIGION (str.201-202)  
Mirjana Horvat
Stručni rad
 
Herrmann, U. (2009). Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 288 str. Izdavačka kuća "Beltz Verlag" izdala je 2009. godine monografiju pod nazivom "Neurodidaktik" u kojoj autori pristupaju učenju kroz aktualne spoznaje neuroznanosti. Oni smatraju kako je za razumijevanje učenja i poučavanja važno iznošenje oprečnosti neuroznanosti, kognitivne psihologije i pedagogije te na 239 stranica iznose različite interpretacije učenja temeljene na recentnim istraživanjima neurobiologije. Urednik ove (str.205-209) hrvatskipdf 157 KB
Ksenija Romstein
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ŽIVOT I DJELO PROF. DR. ANTE VUKASOVIĆA ( uz 80 godina života i 60 godina plodnog pedagoškog rada ) (str.210-224) hrvatskipdf 199 KB
Snježana Kragulj, Emerik Munjiza
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Emerik Munjiza, POVIJEST HRVATSKOG ŠKOLSTVA I PEDAGOGIJE, Filozofski fakultet Osijek i HPKZ Slavonski Brod, Osijek 2009., 289 str. (str.225-228) hrvatskipdf 234 KB
Mirko Lukaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni znanstveni skup Nomadi margine, 24. ožujka 2010., Budimpešta (str.229-230) hrvatskipdf 173 KB
Aleksandra Đurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DRŽIĆ U INDEKSU, Zbornik eseja studenata Hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, 2009. Učenje je hod uz goru. Mukotrpan, težak, uporan – i na kraju više ili manje uspješan. Studenti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, osim u nastavi, uspješno surađuju u različitim aktivnostima. Uređuju i pišu za svoje časopise: Aleph, časopis za književna pitanja, Hrvatistiku, časopis za jezična pitanja, Essehist, časopis (str.231-233) hrvatskipdf 169 KB
Ana Pintarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 75.872 *