hrcak mascot   Srce   HID

Life and school : journal for the theory and practice of education  = Leben und schule,Vol. LVI No. 23
Publication date: June 2010

Published on HRČAK: 16 June 2010
Table of contents Full text
PODRŠKA UDOMITELJA KOJI UDOMLJAVAJU DJECU S DOWN SINDROMOM (str.9-34) croatianpdf 261 KB
FOSTER FAMILY SUPPORT FOR CHILD WITH DOWN SYNDROME (str.34-34) englishpdf 261 KB
Dijana Škrbina
Professional paper
 
DOBNE I SPOLNE RAZLIKE U IMPLICITNIM TEORIJAMA INTELIGENCIJE KOJE IMAJU DJECA PREDŠKOLSKE DOBI (str.35-56) croatianpdf 587 KB
AGE AND GENDER DIFFERENCES IN IMPLICIT THEORIES WHICH PRESCHOOL CHILDREN HAVE ABOUT THE CONCEPT OF INTELLIGENCE (str.56) englishpdf 587 KB
Maja Ljubetić, Ina Reić Ercegovac
Original scientific paper
 
DOBNE I SPOLNE RAZLIKE U IMPLICITNIM TEORIJAMA INTELIGENCIJE KOJE IMAJU DJECA PREDŠKOLSKE DOBI (str.57-76) croatianpdf 250 KB
AGE AND GENDER DIFFERENCES IN IMPLICIT THEORIES WHICH PRESCHOOL CHILDREN HAVE ABOUT THE CONCEPT OF INTELLIGENCE (str.76) englishpdf 250 KB
Joško Sindik, Ranka Đunđenac
Preliminary communication
 
UČITELJSKE PERCEPCIJE UČENIČKIH PONAŠANJA: (NE)POŠTIVANJE, SOCIJALIZACIJA I POZORNOST NA SATU (str.77-90) croatianpdf 206 KB
TEACHERS' PERCEPTION OF STUDENTS’ BEHAVIOR: (DIS)RESPECT, SOCIALIZATION, AND ATTENTIVENESS (str.90)  
Tomislava Vidić
Preliminary communication
 
ODNOS IZMEĐU POPULARNOSTI I PRIJATELJSTVA (str.91-108) croatianpdf 240 KB
RELATIONSHIP BETWEEN POPULARITY AND FRIENDSHIP (str.107-107)  
Sanja Simel, Ivona Špoljarić, Vesna Buljubašić Kuzmanović
Original scientific paper
 
STAVOVI UČENIKA OŠTEĆENOG SLUHA O RASPROSTRANJENOSTI NASILJA (str.109-118) croatianpdf 202 KB
ATTITUDES OF HEARING IMPAIRED STUDENTS ON DISTRIBUTION OF VIOLENCE (str.118)  
Amra Imširagić, Azemina Imširagić, Lela Hukić
Original scientific paper
 
ELEKTRONIČKI DNEVNIK www.e-dnevnik.ba (str.119-129) croatianpdf 287 KB
ELECTRONIC DIARY www.e-dnevnik.ba (str.129)  
Hadžib Salkić
Professional paper
 
SEXTING: SLANJE I PROSLJEĐIVANJE SEKSUALNO EKSPLICITNIH FOTOGRAFIJA I PORUKA1 (str.130-140) croatianpdf 248 KB
SEXTING: SENDING AND FORWARDING OF SEXUALLY EXPLICIT PHOTOGRAPHS AND MESSAGES (str.140)  
ĆDaniela Šincek
Review article
 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL CONFERENCE "A CREATIVE APPROACH TO TEACHER EDUCATION" (EVALUATION RESULTS)  
MEĐUNARODNA ZNANSTVENA I STRUČNA KONFERENCIJA "KREATIVNI PRISTUP OSPOSOBLJAVANJU UČITELJA" (REZULTATI EVALUACIJE) (str.141-152) croatianpdf 256 KB
Snježana Kragulj, Ida Somolanji, Rahela Varga
Professional paper
 
UTEMELJENJE I RAD ŠKOLSKIH KNJIŽNICA U HRVATSKOJ DO KRAJA XIX. STOLJEĆA (str.153-168) croatianpdf 258 KB
(str.168)  
Emerik Munjiza, Snježana Kragulj
Professional paper
 
FRAZEOLOŠKE VJEŽBE (str.171-180) croatianpdf 180 KB
PHRASEOLOGY EXERCISES (str.179-189)  
Vesna Nosić
Professional paper
 
KREATIVNOST U NASTAVI UČITELJI I ORGANIZACIJA KREATIVNIH AKTIVNOSTI U NASTAVI GLAZBENE KULTURE (str.181-184) croatianpdf 160 KB
CREATIVITY IN TEACHING TEACHERS AND THE ORGANIZATON OF CREATIVE ACTIVITIES IN TEACHING MUSIC (str.184)  
Eva Blažević
Professional paper
 
PJEVANJE, SLUŠANJE GLAZBE I ELEMENTI GLAZBENE KREATIVNOSTI U NASTAVI GLAZBENE KULTURE I PRIMJENA ISTIH U NASTAVI KATOLIČKOG VJERONAUKA (str.185-202) croatianpdf 779 KB
SINGING, LISTENING TO MUSIC AND THE ELEMENTS OF MUSICAL CREATIVITY IN TEACHING MUSIC AND CATHOLIC RELIGION (str.201-202)  
Mirjana Horvat
Professional paper
 
Herrmann, U. (2009). Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 288 str. Izdavačka kuća "Beltz Verlag" izdala je 2009. godine monografiju pod nazivom "Neurodidaktik" u kojoj autori pristupaju učenju kroz aktualne spoznaje neuroznanosti. Oni smatraju kako je za razumijevanje učenja i poučavanja važno iznošenje oprečnosti neuroznanosti, kognitivne psihologije i pedagogije te na 239 stranica iznose različite interpretacije učenja temeljene na recentnim istraživanjima neurobiologije. Urednik ove (str.205-209) croatianpdf 157 KB
Ksenija Romstein
Case report
 
ŽIVOT I DJELO PROF. DR. ANTE VUKASOVIĆA ( uz 80 godina života i 60 godina plodnog pedagoškog rada ) (str.210-224) croatianpdf 199 KB
Snježana Kragulj, Emerik Munjiza
Case report
 
Emerik Munjiza, POVIJEST HRVATSKOG ŠKOLSTVA I PEDAGOGIJE, Filozofski fakultet Osijek i HPKZ Slavonski Brod, Osijek 2009., 289 str. (str.225-228) croatianpdf 234 KB
Mirko Lukaš
Case report
 
Međunarodni znanstveni skup Nomadi margine, 24. ožujka 2010., Budimpešta (str.229-230) croatianpdf 173 KB
Aleksandra Đurić
Case report
 
DRŽIĆ U INDEKSU, Zbornik eseja studenata Hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, 2009. Učenje je hod uz goru. Mukotrpan, težak, uporan – i na kraju više ili manje uspješan. Studenti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, osim u nastavi, uspješno surađuju u različitim aktivnostima. Uređuju i pišu za svoje časopise: Aleph, časopis za književna pitanja, Hrvatistiku, časopis za jezična pitanja, Essehist, časopis (str.231-233) croatianpdf 169 KB
Ana Pintarić
Case report
 
Visits: 79.019 *