hrcak mascot   Srce   HID

Pomorski zbornik, Vol. 40 No. 1, 2002.


Datum izdavanja: svibnja 2002.

Objavljen na Hrčku: 28. 6. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Uvodne stranice (str.1-22) hrvatskipdf 178 KB
Uvodnik  
PRIMJENA MEĐUNARODNIH STANDARDA SIGURNOSTI NA MORU I ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.23-34) hrvatskipdf 2 MB
Pavao Komadina, Maja Markovčić Kostelac, Željko Kiperaš
Prethodno priopćenje
 
Optimalna veličina ro-ro putničkog broda u obalnoj plovidbi (str.35-50) hrvatskipdf 381 KB
Damir Zec
Prethodno priopćenje
 
ANALIZA KVAROVA BRODSKIH PORIVNIH SUSTAVA (str.51-60) hrvatskipdf 126 KB
Enco Tireli, Josip Orović
Prethodno priopćenje
 
The role of ICT in the logistics integration process of shipping lines (str.61-78) hrvatskipdf 406 KB
Pietro Evangelista
Pregledni rad
 
AUTOMATSKI IDENTIFIKACIJSKI SUSTAV (AIS) (str.79-94) hrvatskipdf 675 KB
Egon Badurina
Stručni rad
 
INFORMACIJSKI SUSTAV NA UNUTARNJIM PLOVNIM PUTEVIMA – R.I.S. (str.95-112) hrvatskipdf 1 MB
Neven Grubišić
Pregledni rad
 
PRAVILA, OZNAKE I MJERILA KAO ČIMBENICI SIGURNOSTI PRIMIJENJENI NA INTEGRIRANIM SUSTAVIMA UPRAVLJANJA PLOVIDBOM (str.113-128) hrvatskipdf 274 KB
Juraj Bukša
Stručni rad
 
LOGISTIČKI TROŠKOVI U POMORSKOM PRIJEVOZU (str.129-138) hrvatskipdf 192 KB
Maja Jurasić
Stručni rad
 
UTJECAJ LOGISTIČKOG ODLUČIVANJA NA MULTIMODALNI TRANSPORT (str.139-152) hrvatskipdf 166 KB
Igor Rudan
Stručni rad
 
RECENT TRENDS IN THE MARKET STRUCTURE OF CONTAINER TERMINAL SERVICES: WHICH WAY TO INTEGRATION? (str.153-176) engleskipdf 1 MB
Claudio Ferrari, Marco Benacchio
Izvorni znanstveni članak
 
SPECIFIČNOSTI RAZVOJA LUKA POSEBNE NAMJENE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI (str.177-204) hrvatskipdf 171 KB
Mirjana Kovačić
Pregledni rad
 
ECONOMIC EVALUATION OF PORT INVESTMENTS (str.205-221) engleskipdf 249 KB
Nil Güler
Izvorni znanstveni članak
 
LUČKI SUSTAV U LOGISTIČKOM LANCU (str.223-250) hrvatskipdf 1 MB
Ines Kolanović, Egon Badurina
Pregledni rad
 
STRATEŠKO ZNAČENJE MARKETINGA U RAZVOJU LUKE RIJEKA (str.251-278) hrvatskipdf 750 KB
Mirjana Kovačić
Stručni rad
 
KONCEPCIJA DUGOROČNOG RAZVITKA GRADA SENJA 2001.-2015., S POSEBNIM OSVRTOM NA POMORSKU PRIVREDU (str.279-344) hrvatskipdf 324 KB
Ivo Žuvela, Vinko Kandžija, Miro Šverko
Pregledni rad
 
OPEC and its Role in Oil and Energy Market (str.354-359) engleskipdf 420 KB
George P. Vlachos, Emmanouil Nikolaidis
Izlaganje sa skupa
 
POMORSKE VEZE I TURISTIČKA VALORIZACIJA MALINSKE (str.361-386) hrvatskipdf 6 MB
Hrvoje Turk, Helena Turk-Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
OPSKRBLJIVANJE STANOVNIŠTVA OTOKA SUSKA PITKOM VODOM (str.387-408) hrvatskipdf 8 MB
Borislav Ostojić
Pregledni rad
 
WHY TRANSACTION COSTS THEORY COULD BE USED TO ANALYSE THE LAW DISSENSION BETWEEN THE EUROPEAN COMMISSION AND THE TACA (str.409-428) engleskipdf 266 KB
Erika Lopez
Izvorni znanstveni članak
 
DOPRINOS NEKIH MEĐUNARODNIH KONVENCIJA SIGURNOSTI PLOVIDBE (str.429-444) hrvatskipdf 138 KB
Ivo Grabovac
Pregledni rad
 
OŽIVOTVORENJE SUSTAVA ODGOVORNOSTI I NAKNADE ŠTETE UZROKOVANE PRIJEVOZOM OPASNIH I ŠTETNIH TVARI MOREM (str.445-452) hrvatskipdf 111 KB
Axel Luttenberger
Pregledni rad
 
RADNOPRAVNI STATUS RIBARA U KONVENCIJAMA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA (MOR-a) (str.453-468) hrvatskipdf 134 KB
Marinko Đ. Učur
Pregledni rad
 
PRAVNI PROBLEMI OSIGURLJIVOG INTERESA U CIF I FOB MODALITETIMA POMORSKE PRODAJE (str.469-480) hrvatskipdf 127 KB
Zlatko Ćesić
Stručni rad
 
INTELEKTUALNI KAPITAL U FUNKCIJI RAZVOJA PROMETA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (str.481-510) hrvatskipdf 1 MB
Ratko Zelenika, Helga Pavlić, Drago Pupavac
Prethodno priopćenje
 
ANALIZA TRANSPORTNIH KORIDORA JUŽNOEUROPSKIH ZEMALJA (str.511-521) hrvatskipdf 3 MB
Vanja Škorić
Stručni rad
 
Management of the Nautical Tourism Supply in Croatian Marinas (str.523-539) engleskipdf 338 KB
Zdenko Cerović
Stručni rad
 
MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA ZBRINJAVANJA ZAULJENIH VODA IZ BRODOVA NA PODRUČJU KVARNERSKOGA ZALJEVA (str.541-552) hrvatskipdf 134 KB
Zmagoslav Prelec, Miro Šverko
Prethodno priopćenje
 
PRILOG USPOSTAVI DECENTRALIZIRANIH SUSTAVA OTPADNIH VODA (str.553-560) hrvatskipdf 111 KB
Lidija Runko Luttenberger
Stručni rad
 
DR. KARL STOCKERT, MORNARIČKI ČASNIK I NUMIZMATIČAR (str.561-567) hrvatskipdf 244 KB
Julijan Dobrinić
Ostalo
 
SEVENTY YEARS OF ACTA ADRIATICA (str.569-577) engleskipdf 3 MB
Mira Zore-Armanda
Ostalo
 
Posjeta: 94.583 *