hrcak mascot   Srce   HID

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja,Vol. 19 No. 3 (107)
Datum izdavanja: lipnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 7. 7. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Faktori koji utječu na upotrebu interneta te su osjetljivi na dohodak: međudržavna empirijska činjenica (str.333-354)  
FACTORS THAT IMPACT INTERNET USE AND ARE SENSITIVE TO INCOME: CROSS-COUNTRY EMPIRICAL EVIDENCE (str.333-354) engleskipdf 197 KB
Einkommensbedingte Faktoren, die die Internetnutzung bestimmen: Internationale empirische Daten im Vergleich (str.333-354)  
Dijana MOČNIK
Izvorni znanstveni članak
 
PSIHOLOŠKI ČIMBENICI POVEZANI S GENETSKIM TESTIRANJEM (str.355-375) hrvatskipdf 208 KB
Psychological Factors Related to Genetic Testing (str.355-376)  
Psychologische Faktoren in Verbindung mit Gentests (str.355-376)  
Nataša JOKIĆ-BEGIĆ, Lidija ARAMBAŠIĆ
Pregledni rad
 
MJESTO ŽIVLJENJA I INTEGRALNA ODRŽIVOST – VITALNOST LOKALNOG U GLOBALIZIRANOM SVIJETU (str.377-400) hrvatskipdf 221 KB
Place of Living and Integral Sustainability – Vitality of Local in a Globalized World (str.377-400)  
Wohnort und integrale Nachhaltigkeit – Die Vitalität des Lokalen in der globalisierten Welt (str.377-400)  
Marija GEIGER, Zdenko ZEMAN
Pregledni rad
 
PREGLED EKSPERIMENTALNIH ISTRAŽIVANJA MANJINSKOG UTJECAJA (str.401-420) hrvatskipdf 184 KB
A Review of the Experimental Paradigm of Minority Influence (str.401-420)  
Experimentelle Forschungen über den Einfluss von Minderheiten auf die Meinungsbildung – Ein Überblick (str.401-420)  
Mirjana TONKOVIĆ
Pregledni rad
 
PERCIPIRANE POSLJEDICE DOSELJAVANJA I STAV PREMA DOSELJAVANJU (str.421-440) hrvatskipdf 191 KB
Perceived Consequences of Immigrations and Attitude towards Immigrants (str.421-440)  
Zuwanderung – Wahrnehmung von Auswirkungen und Stellungnahmen (str.421-440)  
Renata FRANC, Vlado ŠAKIĆ, Ljiljana KALITERNA-LIPOVČAN
Izvorni znanstveni članak
 
TEORIJSKI MODELI PODUZETNIČKE KARIJERE (str.441-461) hrvatskipdf 198 KB
Theoretical Models of Entrepreneurial Career (str.441-461)  
Theoretische Modelle von Unternehmerkarrieren (str.441-461)  
Irena MILJKOVIĆ KREČAR
Pregledni rad
 
HIPOTETSKI MODEL SPECIFIČNIH OSOBINA VRHUNSKIH SPORTAŠA U MOMČADSKIM SPORTSKIM IGRAMA (str.463-485) hrvatskipdf 225 KB
Hypothetical Model of Specific Characteristics of Elite Athletes in Team Sports Games (str.463-485)  
Spezifische Merkmale von Spitzensportlern in Mannschaftssportarten – Ein hypothetisches Modell (str.463-485)  
Slavko TRNINIĆ, Igor KARDUM, Boris MLAČIĆ
Pregledni rad
 
Prepoznavanje matematički darovite djece s pomoću ekspertnoga sustava, nastavnika i psihologa (str.487-510)  
RECOGNIZING MATHEMATICALLY GIFTED CHILDREN BY USING EXPERT SYSTEMS', TEACHERS', AND PSYCHOLOGISTS' ESTIMATIONS (str.487-510) engleskipdf 625 KB
Das Erkennen mathematisch begabter Kinder mit Hilfe von Lehrern, Psychologen und eines Expertensystems (str.487-510)  
Margita PAVLEKOVIĆ, Marijana ZEKIĆ-SUŠAC, Ivana Đurđević
Izvorni znanstveni članak
 
Slavenski utjecaj na rumunjski jezik – direktne referencije na hrvatski (str.511-523)  
SLAV INFLUENCE UPON THE ROMANIAN LANGUAGE – DIRECT REFERENCES TO CROATIAN (str.511-523) engleskipdf 153 KB
Slawische Spuren in der rumänischen Sprache – Direkte Einflüsse des Kroatischen (str.511-523)  
Camelia FIRICĂ
Pregledni rad
 
OD RELIGIJSKOG DO NACIONALNOG IDENTITETA I NATRAG (NA PRIMJERU BOSNE I HERCEGOVINE) (str.525-546) hrvatskipdf 215 KB
From Religious to National Identity and Back (The Example of Bosnia and Herzegovina) (str.525-546)  
Von der religiösen zur nationalen Identität und umgekehrt – Fallbeispiel Bosnien und Herzegowina (str.525-546)  
Ivan MARKEŠIĆ
Prethodno priopćenje
 
OBITELJSKI I VRŠNJAČKI DOPRINOS DONOŠENJU ODLUKA IZ RAZNIH SFERA ŽIVOTA U ADOLESCENATA – KROSKULTURALNA PERSPEKTIVA (str.547-559) hrvatskipdf 134 KB
Family and Peer Contribution to Decision Making in Different Aspects of Life for Adolescents – Cross-Cultural Perspective (str.547-559)  
Entscheidungen von Adoleszenten in unterschiedlichen Lebenssphären und Beeinflussung durch Familienmitglieder oder Altersgenossen – Eine interkulturelle Perspektive (str.547-559)  
Mira KLARIN, Ana PROROKOVIĆ, Slavica ŠIMIĆ ŠAŠIĆ
Prethodno priopćenje
 
VRSTE NASILJA MEĐU DJECOM I OSJEĆAJ SIGURNOSTI U ŠKOLAMA BOSNE I HERCEGOVINE (str.561-574) hrvatskipdf 208 KB
Types of Bullying Among Children and Sense of Safety in Schools of Bosnia and Herzegovina (str.561-574)  
Formen der Gewalt bei Kindern und Sicherheitsfaktor an bosnisch-herzegowinischen Schulen (str.561-574)  
Edita ČERNI OBRDALJ, Mirjana RUMBOLDT, Azijada BEGANLIĆ, Ninoslav ŠILIĆ
Stručni rad
 
IZBORNI PREDMET "VJEŠTINE STUDIRANJA" NA MEDICINSKOM FAKULTETU U ZAGREBU: OPIS I KVALITATIVNA EVALUACIJA (str.577-596) hrvatskipdf 195 KB
"Study Skills" Elective Course at the Zagreb University School of Medicine: Description and Qualitative Evaluation (str.577-596)  
Wahlfach „Studierfertigkeiten“ an der Medizinischen Fakultät in Zagreb: Beschreibung und qualitative Evaluierung (str.577-596)  
Dario SAMBUNJAK, Darko HREN
Stručni rad
 
Malcolm Gladwell IZVAN PROSJEKA - PRIČA O USPJEHU (str.599-600) hrvatskipdf 1 MB
Darko Polšek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Grbac ETIČKE DVOJBE HRVATSKOG DRUŠTVA. O VAŽNOSTI ODGOJA ZA MORALNE VRIJEDNOSTI (str.601-603) hrvatskipdf 2 MB
Mirko Štifanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirela Slukan Altić POVIJESNI ATLAS GRADOVA - V. SVEZAK: VARAŽDIN (str.603-605) hrvatskipdf 2 MB
Ivan Hrstić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Joseph E. Stiglitz USPJEH GLOBALIZACIJE Novi koraci do pravednog sviieta (str.605-609) hrvatskipdf 3 MB
Anita Bušljeta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Timothy Ferriss ČETVEROSATNI RADNI TJEDAN Izbjegni radno vrijeme od 9-17, živi gdje želiš i postani bogat (str.610-614) hrvatskipdf 3 MB
Krešimir Peračković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
hrvatskipdf 33 KB
engleskipdf 33 KB
njemačkipdf 33 KB
Kazalo  
Impressum br. 107 hrvatskipdf 48 KB
Impressum engleskipdf 48 KB
Ostalo  
Posjeta: 54.054 *