hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 14. 7. 2010.
Sadržaj Puni tekst
SCIENTOMETRIC ASSESSMENT OF PUBLISHING PATTERNS AND PERFORMANCE INDICATORS IN AGRICULTURE IN THE JCEA MEMBER COUNTRIES (str.1-9) engleskipdf 389 KB
Tomaz BARTOL
Izvorni znanstveni članak
 
INFLUENCE OF PLANT ESSENTIAL OILS ON SELECTED PARAMETERS OF THE PERFORMANCE OF LAYING HENS (str.11-12)  
VPLYV RASTLINNÝCH SILÍC NA VYBRANÉ UKAZOVATELE ÚŽITKOVOSTI ZNÁŠKOVÝCH SLIEPOK (str.11-18) slovačkipdf 300 KB
Henrieta ARPÁŠOVÁ, Peter HAŠČÍK, Jozef BUJKO
Izvorni znanstveni članak
 
PROBLEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI MODERNIZACJI WYPOSAŻENIA KRAJOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W ŚWIETLE DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (str.19-20)  
PROBLEMS OF MANAGEMENT PROCESSES OF MODERNIZATION OF DOMESTIC FARM EQUIPMENT IN A VIEW OF AVAILABLE FINANCIAL SOURCES (str.19-26) engleskipdf 271 KB
Waldemar Lech BOJAR, Marcin Grzech
Izvorni znanstveni članak
 
BIOEFFICACY OF ATALANTIA MONOPHYLLA (L.) CORREA. AGAINST EARIAS VITTELLA FAB. (str.27-30) engleskipdf 222 KB
Chellaiah Muthu, Kathirvelu Baskar, Selvadurai Kingsley, Savarimuthu Ignacimuthu
Izvorni znanstveni članak
 
ZAŠTO AGROTURIZAM – MIŠLJENJE VLASNIKA (str.31-32) hrvatskipdf 424 KB
WHY AGROTOURISM – OWNER’S OPINION (str.31-41)  
KRISTINA Brščić, RAMONA Franić, DRAGO Ružić
Izvorni znanstveni članak
 
BODY MEASUREMENT OF WOODCOCK (SCOLOPAX RUSTICOLA L.) IN CENTRAL CROATIA (str.43-44)  
TJELESNE OSOBINE ŠLJUKE BENE (SCOLOPAX RUSTICOLA L.) SREDIŠNJE HRVATSKE (str.43-46) hrvatskipdf 172 KB
Nikica ŠPREM, Roman SAFNER, Darko UHER, Marko MUSULIN, Božidar NIKŠIĆ, Saša PRĐUN
Izvorni znanstveni članak
 
WPŁYW MIĘDZYPLONÓW I NAWOŻENIA OBORNIKIEM W ZMIENNYCH WARUNKACH POGODOWYCH NA WARTOŚĆ KONSUMPCYJNĄ BULW ZIEMNIAKA (str.47-48)  
THE INFLUENCE OF INTERCROPS AND FARMYARD MANURE FERTILIZATION IN CHANGEABLE WEATHER CONDITIONS ON CONSUMPTION VALUE OF POTATO TUBERS (str.47-54) engleskipdf 273 KB
ANNA PŁAZA, FELIKS CEGLAREK, MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA
Izvorni znanstveni članak
 
MORFOLOŠKE I KEMIJSKE KARAKTERISTIKE ODABRANIH POPULACIJA MIRISNE LJUBIČICE (str.55-56)  
MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SELECTED SWEET VIOLET POPULATIONS (str.55-64) engleskipdf 453 KB
Renata ERHATIĆ, Marija VUKOBRATOVIĆ, Tomislava PEREMIN VOLF, Vesna ŽIDOVEC
Izvorni znanstveni članak
 
INFLUENCE OF DRYING AND GENEBANK STORAGE ON INITIAL GROWTH, PEROXIDASE ACTIVITY AND REGENERATION CAPACITY OF WHEAT SEEDS (str.65-66)  
ВЛИЯНИЕ НА СУШЕНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО В ГЕНБАНКА ВЪРХУ НАЧАЛНИЯ РАСТЕЖ, ПЕРОКСИДАЗНАТА АКТИВНОСТ И РЕПРОДУКТИВНАТА СПОСОБНОСТ НА СЕМЕНА ОТ ПШЕНИЦА (str.65-72) bugarskipdf 782 KB
GERGANA DESHEVA, SIYKA STOYANOVA, KOLYO KOLEV
Izvorni znanstveni članak
 
MODELE KONSUMPCJI NAWOZÓW MINERALNYCH W KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ – WPŁYW NA TRENDY PLONÓW RZECZYWISTYCH W LATACH 1986- 2005 – ANALIZA PORÓWNAWCZA REPUBLIKI CZESKIEJ I POLSKI (str.73-74)  
FERTILIZER CONSUMPTION PATTERNS IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES – EFFECT ON ACTUAL YIELD DEVELOPMENT TRENDS IN 1986-2005 YEARS – A COMPARATIVE STUDY OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND (str.73-82) engleskipdf 2 MB
Witold GRZEBISZ, Jean DIATTA, Rolf HARDTER, Katarzyna CYNA
Izvorni znanstveni članak
 
ZMENA EFEKTÍVNOSTI VYUŽITIA ŽIARENIA U JARNÉHO JAČMEŇA POČAS SUCHA: INTERAKCIA STRATÉGIE PREŽITIA A ŠTRUKTÚRY PORASTU (str.83-84)  
RADIATION USE EFFICIENCY IN SPRING BARLEY UNDER DROUGHT: A CROSSTALK BETWEEN SURVIVAL STRATEGY AND CANOPY STRUCTURE (str.83-92) engleskipdf 408 KB
Peter FERUS
Izvorni znanstveni članak
 
WPŁYW POLIMORFIZMU GENU CLPS I RYR1 NA JAKOŚĆ MIĘSA ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ (str.93-94)  
THE EFFECT OF CLPS AND RYR1 GENE POLYMORPHISM ON MEAT QUALITY OF ZŁOTNICKA SPOTTED PIGS (str.93-98) engleskipdf 234 KB
Wojciech KAPELAŃSKI, Anna WILKANOWSKA, Aleksandra CEBULSKA, Milena BIEGNIEWSKA
Izvorni znanstveni članak
 
VPLYV SELENIČITAMU SODNÉHO A SELÉNOM OBOHATENÝCH KVASNÍC NA KVALITATÍVNE PARAMETRE ŠKRUPINY VAJEC ZNÁŠKOVÝCH SLIEPOK (str.99-98)  
EFFECT OF DIETARY SODIUM SELENITE AND SE-ENRICHED YEAST ON EGG-SHELL QUALITATIVE PARAMETERS OF LAYING HENS EGGS (str.99-104) engleskipdf 295 KB
Henrieta ARPÁŠOVÁ, Peter HAŠČÍK, Martina HANOVÁ, Jozef BUJKO
Izvorni znanstveni članak
 
ELECTRICAL CONDUCTIVITY AS AN INDICATOR OF PORK MEAT QUALITY (str.105-106)  
PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA MIĘSA WIEPRZOWEGO JAKO WSKAŹNIK JEGO JAKOŚCI (str.105-111) engleskipdf 235 KB
Grażyna CZYŻAK-RUNOWSKA, Andrzej ŁYCZYŃSKI, Edward POSPIECH, Maria KOĆWINPODSIADŁA, Janusz WOJTCZAK, Ewa RZOSIŃSKA, Beata MIKOŁAJCZAK, Bożena GRZEŚ, Ewa IWAŃSKA, Elżbieta KRZĘCIO, Halina SIECZKOWSKA, Katarzyna ANTOSIK
Izvorni znanstveni članak
 
DO THE RIGHT THING”: INNOVATION DIFFUSION AND RISK DIMENSIONS IN THE PASSAGE FROM CONVENTIONAL TO ORGANIC AGRICULTURE (str.113-129) engleskipdf 699 KB
Carmelo Cannarella, Valeria Piccioni
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 18.181 *