hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena lingvistika, Vol. 36 No. 69, 2010.


Datum izdavanja: srpnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 13. 7. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor  
Foreword (str.III-IV) engleskipdf 132 KB
Ranko Matasović
Uvodnik
 
Varijacija u tvorbi osnove u cezskim jezicima  
Variation in stem formation in Tsezic languages (str.1-19) engleskipdf 259 KB
Diana Forker
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj (ne)otuđivosti na izražavanje odnosa posvojnosti u jeziku Plautovih drama  
Effects of (in)alienability on the expression of possessive relations in the language of Plautus’ plays (str.21-35) engleskipdf 202 KB
Tena Gnjatović
Izvorni znanstveni članak
 
Glotalizacija i geneza tona u athabaskanskom, baltoslavenskom i germanskom  
Glottalization and tonogenesis in Athabaskan, Balto–Slavic and Germanic (str.37-44) engleskipdf 149 KB
Frederik Kortlandt
Izvorni znanstveni članak
 
Kabardinski kauzativi, povratne konstrukcije i domene pripisivanja padeža  
Kabardian causatives, reflexives, and case marking domains (str.45-63) engleskipdf 280 KB
Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak
 
Slavenski aspekt u kavkaskoj regiji  
Slavic–style aspect in the Caucasus (str.65-97) engleskipdf 344 KB
Vittorio S. Tomelleri
Izvorni znanstveni članak
 
Vladimir Anić, Naličje kalupa / Sabrani spisi, priredio Ivan Marković, Disput, Zagreb 2009, 724 str. (str.99-105) hrvatskipdf 126 KB
Branka Tafra
Recenzija, Prikaz
 
Vesna Požgaj–Hadži i dr.: Med politiko in stvarnostjo. Jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije (str.107-112) hrvatskipdf 111 KB
Aleksandra Ščukanec
Recenzija, Prikaz
 
Milica Gačić: Riječ do riječi (lingvistička istraživanja odnosa engleskog i hrvatskog jezika na području prava i srodnih disciplina) (str.113-116) hrvatskipdf 102 KB
Ljubica Kordić
Recenzija, Prikaz
 
Robert D. Van Valin, Jr (ur.): Investigations of the Syntax–Semantic– Pragmatic Interface (str.117-122) hrvatskipdf 111 KB
Anita Skelin Horvat
Recenzija, Prikaz
 
Gitte Kristiansen i René Dirven (ur.): Cognitive Sociolinguistics: Language Variation, Cultural Models, Social Systems (str.123-127) hrvatskipdf 118 KB
Marina Grubišić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 10.432 *