hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 1. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Razlike u kriminalnim stilovima razmišljanja s obzirom na dubinu uključenosti u kriminalni životni stil (str.1-12) hrvatskipdf 851 KB
Differences in Criminal Thinking Styles Considering the Involvement in Criminal Lifestyle (str.1-12)  
Anita Jandrić Nišević
Izvorni znanstveni članak
 
Problemi u ponašanju i emocijama kod djece i mladih u institucionalnom tretmanu u Republici Hrvatskoj (str.13-32) hrvatskipdf 2 MB
Age and Sex Differences in Behavioral and Emotional Problems in Children and Youth in Institutional Treatment in Republic Croatia (str.13-32)  
Ivana Jeđud
Izvorni znanstveni članak
 
Dijete s malignim oboljenjem i klinička procjena utjecaja komplementarnih suportivno-terapijskih programa (str.33-40) hrvatskipdf 919 KB
The Child with Malignant Disease and Clinical Assessment of Effects of Complementary Supportive-Therapeutic Programmes (str.33-40)  
Jasna Kudek Mirošević
Izvorni znanstveni članak
 
Voice Quality, Articulation, Nasality, Prosody and Overall Intelligibility in the Speech of Subjects with Hearing Impairment (str.41-56) engleskipdf 1 MB
Martina Ozbič, Damjana Kogovšek
Izvorni znanstveni članak
 
Poticanje senzorne integracije kod učenika s autizmom slušnim integracijskim treningom- Mozart efekt (str.57-68) hrvatskipdf 10 MB
Listening Therapy and Pupils with Autistic Spectrum Disorder (str.57-68)  
Dragana Mamić, Rea Fulgosi Masnjak
Prethodno priopćenje
 
Motoričke govorne vještine djece koja mucaju (str.69-79) hrvatskipdf 836 KB
Speech Motor Skills in Children Who Stutter (str.69-79)  
Katarina Pavičić Dokoza, Mladen Heđever
Prethodno priopćenje
 
Rana intervencija kod djece visokorizične za odstupanja u motoričkom razvoju (str.80-102) hrvatskipdf 2 MB
Early Intrvention of High Risk Children for Developmental Motor Disorders (str.80-102)  
Renata Pinjatela, Ines Joković Oreb
Pregledni rad
 
Model radnog osposobljavanja učenika s većim intelektualnim teškoćama za obavljanje poslova u bankama hrane (str.103-112) hrvatskipdf 647 KB
Model of Training for People with Severe Intellectual Disabilities Performing Work Duties in Food Bank (str.103-112)  
Maja Petković
Stručni rad
 
Sažetci doktorskih disertacija (str.113-123) hrvatskipdf 778 KB
Jasminka Horvatić, Marija Alfirev, Katarina Pavičić Dokoza, Jasna Kudek Mirošević, Mirjana Radetić Paić, Đurđica Vranić, Zdravko Kolundžić, Dunja Pivac
Ostalo
 
Posjeta: 22.711 *