hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: travnja 2005.

Objavljen na Hrčku: 17. 7. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Riječki knjižar, tiskar, novinski urednik i nakladnik Ercole Rezza (str.1-27) hrvatskipdf 4 MB
ERCOLE REZZA THE BOOK SELLER, PRINTER, EDITOR AND PUBLISHER FROM RIJEKA (str.1-27)  
Irvin Lukežić
Izvorni znanstveni članak
 
Metodološki problemi u istraživanju sintakse u starim hrvatskim gramatikama (str.31-43) hrvatskipdf 2 MB
METHODOLOGICAL PROBLEMS CONCERNING THE STUDY OF SYNTAX IN OLD CROATIAN GRAMMARS (str.31-43)  
Diana Stolac
Izvorni znanstveni članak
 
Latinska sintaksa kao implicitno prisutna problematika u gramatikama Tome Babića i Lovre Šitovića (str.45-63) hrvatskipdf 3 MB
LATIN SYNTAX AS AN IMPLICITLY PRESENT MATTER IN THE GRAMMAR BOOKS OF TOMO BABIĆ AND LOVRO ŠITOVIĆ (str.45-63)  
Šime Demo
Izvorni znanstveni članak
 
Slavenski jezici u XVIII. stoljeću: hrvatska književna i jezična baština u slavističkoj magli (str.65-76) hrvatskipdf 2 MB
SLAVIC LANGUAGES IN THE XVIIITH CENTURY: CROATIAN LITERARY AND LINGUISTIC TRADITION IN THE SLAVIC STUDIES FOG (str.65-76)  
Dubravka Sesar
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatsko i česko jezično naslijeđe XVIII. stoljeća kao problem kulturnog pamćenja (str.77-84) hrvatskipdf 994 KB
CROATIAN AND CZECH LINGUISTIC HERITAGE OF THE 18th CT. AS A CULTURAL MEMORY ISSUE (str.77-84)  
Petar Vuković
Izvorni znanstveni članak
 
Neka odstupanja u antonimskoj simetriji u hrvatskom jeziku (str.87-94) hrvatskipdf 1 MB
SOME DEVIATIONS FROM ANTONYMIC SYMMETRICS IN CROATIAN (str.87-94)  
Marija Turk
Izvorni znanstveni članak
 
Standardni jezik i razgraničavanje jezika (str.95-104) hrvatskipdf 1 MB
STANDARD LANGUAGE AND THE DELIMITING OF LANGUAGES (str.95-104)  
Krešimir Mićanović
Izvorni znanstveni članak
 
Reklamni diskurz, spolna razlika i rodna stvarnost (str.109-135) hrvatskipdf 4 MB
VISUALITY AND FEMINISM: THE DISCOURSE OF ADVERTISEMENT, SEXUAL DIFFERENCE AND GENDER REALITY (str.109-135)  
Aleksandar Mijatović
Izvorni znanstveni članak
 
Retoričke strategije feminističkog diskursa (str.137-155) hrvatskipdf 3 MB
RHETORIC STRATEGIES OF THE FEMINIST DISCOURSE (str.137-155)  
Nirman Moranjak-Bamburać
Izvorni znanstveni članak
 
Interesna žarišta stilistike diskursa (str.157-169) hrvatskipdf 2 MB
RESEARCH INTERESTS OF DISCOURSE STYLISTICS (str.157-169)  
Marina Biti
Izvorni znanstveni članak
 
ODGOVORNO O OSJETLJIVIM PITANJIMA, Marko Samardžija, IZ TRIJU STOLJEĆA HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA (Drugo prošireno izdanje, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2004.) (str.173-176) hrvatskipdf 628 KB
Stjepan Damjanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
AUTORSKO ČITANJE SUVREMENE HRVATSKE DRAME I KAZALIŠTA, Ana Lederer, VRIJEME OSOBNE POVIJESTI - OGLEDI O SUVREMENOJ HRVATSKOJ DRAMI I KAZALIŠTU (Ljevak, Zagreb 2004.) (str.176-179) hrvatskipdf 516 KB
Adriana Car-Mihec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZNAČAJAN DOPRINOS HISTORIOGRAFIJI, Ivan Slamnig, SVJETSKA KNJIŽEVNOST ZAPADNOGA KRUGA (Školska knjiga, Zagreb 1999.), Miroslav Beker, ROMAN 18. STOLJEĆA, (Školska knjiga, Zagreb 2002.), Milivoj Solar, POVIJEST SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI (Golden Marketing, Zagreb 2003.) (str.179-186) hrvatskipdf 1023 KB
Danijela Bačić-Karković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 31.762 *