hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 10 No. 1
Datum izdavanja: studenoga 1977.

Objavljen na Hrčku: 1. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Znanstveni skup Matij Ivanić i njegovo doba. Gospodarske, društvene i političke prilike u Dalmaciji u doba pučkog ustanka Matija Ivanića 1510- 1514. (str.5-5) hrvatskipdf 142 KB
Uvodnik  
Suradnici u ovom svesku »Radova« (str.6-6) hrvatskipdf 131 KB
Ostalo  
Dosadašnji istraživački radovi o pokretu Matija Ivanića i neka novonastala pitanja i problemi o njemu (str.7-26) hrvatskipdf 2 MB
Research work on the commoners’ revolt in Hvar and some newly arisen questions relating to it (Summary) (str.25-26)  
Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak
 
Socijalni program i društveno-političke karakteristike pučkog ustanka Matija Ivanića (str.27-50) hrvatskipdf 3 MB
The social programme and the socio-political characteristics of the commoners’ revolt in Hvar (Summary) (str.50-50)  
Andro Gabelić
Izvorni znanstveni članak
 
Novi pogledi na uzroke bune Matija Ivanića u svjetlu društvenih pokreta u srednjovjekovnoj Dalmaciji (str.51-64) hrvatskipdf 2 MB
A new approach to the causes of the revolt led by Matija Ivanić seen in the light of social movements in medieval Dalmatia (Summary) (str.64-64)  
Nada Klaić
Izvorni znanstveni članak
 
Značenje bratovština za razvoj društvene svijesti na Hvaru u XIV., XV. i XVI. st. (str.65-77) hrvatskipdf 2 MB
The significance of fraternities in the development of social consciousness on the island of Hvar in the 14th, 15th and 16th centuries (Summary) (str.76-77)  
Niko Duboković Nadalini
Izvorni znanstveni članak
 
Diskriminacija pučana u hvarskom statutu (str.79-91) hrvatskipdf 2 MB
The discrimination against the commoners in the Hvar Statute (Summary) (str.91-91)  
Antun Cvitanović
Izvorni znanstveni članak
 
Društveno-politički uzroci sukoba pučana s vlastelom na Hvaru (str.93-102) hrvatskipdf 1 MB
The socio-political causes of the struggle between the commoners and the aristocracy on the island of Hvar (Summary) (str.101-102)  
Ivo Kasandrić
Izvorni znanstveni članak
 
Pobude i poticaj hvarsko-viških pučana za ustanak i oružanu borbu 1510-1514. godine (str.103-136) hrvatskipdf 5 MB
The motives of the 1510-1514 commoners’ revolt on the islands of Hvar and Vis (Summary) (str.135-136)  
Veseljko Huljić
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko novih arhivskih vijesti o pučkom ustanku na Hvaru (str.137-151) hrvatskipdf 2 MB
(str.150-151)  
Jakov Stipišić
Izvorni znanstveni članak
 
Crkvica na najvišem vrhu Hvara patronat Matija Ivanića (str.153-165) hrvatskipdf 5 MB
The church at the highest point of Hvar – the benefice of Matij Ivanić (Summary) (str.165-165)  
Marin Zaninović
Izlaganje sa skupa
 
Grip - najdjelotvorniji operativni tip broda pučkih ustanika Matija Ivanića (str.167-178) hrvatskipdf 2 MB
The grip – the most efficient type of ship in the commoners’ revolt of Matij Ivanić (Summary) (str.178-178)  
Josip Luetić
Izvorni znanstveni članak
 
Maritimno-političke prilike na Jadranu početkom XVI. stoljeća (str.179-202) hrvatskipdf 3 MB
The maritime-political conditions on the Adriatic at the beginning of the 16th century (Summary) (str.201-202)  
Luka Dančević
Izvorni znanstveni članak
 
Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV. i XVI. stoljeću (str.203-225) hrvatskipdf 3 MB
Venice and the economic development of Dalmatia in the 15th and 16th centuries (Summary) (str.225-225)  
Tomislav Raukar
Izlaganje sa skupa
 
O ulozi plebejaca u njemačkom seljačkom ratu (str.227-237) hrvatskipdf 1 MB
On the role of plebeians in the german peasant revolt (Summary) (str.236-237)  
Gerhard Brendler
Izlaganje sa skupa
 
Pučki ustanci i pobune u djelima Ivana Luciusa-Lučića (str.239-247) hrvatskipdf 1 MB
The revolts and uprisings of commoners in the works of Ivan Lucius-Lučić (Summary) (str.246-247)  
Miroslav Kurelac
Izvorni znanstveni članak
 
Borbe između pučana i plemića na Korčuli u 15. i 16. stoljeću (str.249-274) hrvatskipdf 3 MB
The struggle between the commoners and the nobility in Korčula in the 15st and 16st centuries (Summary) (str.274-274)  
Vinko Foretić
Izvorni znanstveni članak
 
Grbaljske bune XV. stoljeća (str.275-303) hrvatskipdf 4 MB
The revolts in Grbalj during the 15th century (Summary) (str.303-303)  
Miloš Milošević
Izvorni znanstveni članak
 
Uvjeti i razvitak odnosa između pučana i građana u Mletačkoj Istri (str.305-334) hrvatskipdf 4 MB
The development of relations between commoners and citizens in Venetian Istria (Summary) (str.334-334)  
Danilo Klen
Izvorni znanstveni članak
 
Dinamika gradske strukture u Dalmaciji od XIV. do XVI. stoljeća (Zadar u početku XVI. stoljeća) (str.335-340) hrvatskipdf 725 KB
The dynamics of the urban society in Dalmatia from the 14th to the 16th centuries (Zadar at the beginning of the 16th century) (Summary) (str.340-340)  
Maren M. Frejdenberg
Izvorni znanstveni članak
 
Rana manufaktura i socijalni aspekti povijesti zanatskog stanovništva Dubrovnika u XV. i na početku XVI. stoljeća (str.341-356) hrvatskipdf 2 MB
The early manufacture and the social aspects of the history of the trades in Dubrovnik in the 15th and beginning of the 16th centuries (Summary) (str.356-356)  
Manančikova Nelli P.
Izvorni znanstveni članak
 
Prilike u Dubrovniku 1510. do 1514. i ustanak na Hvaru (str.357-378) hrvatskipdf 2 MB
Dubrovnik and the situation on Hvar from 1510 until 1514 (Summary) (str.378-378)  
Josip Lučić
Izvorni znanstveni članak
 
Ekonomske veze između Dubrovnika i Dalmacije u XV. stoljeću (str.379-394) hrvatskipdf 2 MB
Economic links between Dubrovnik and Dalmatia in the 15th century (Summary) (str.394-394)  
Ignacij Voje
Izvorni znanstveni članak
 
Migracije iz Dalmacije u Marke u XV. i XVI. stoljeću (str.395-404) hrvatskipdf 1 MB
Migrations from Dalmatia to Marche in the 15th and 16th centuries (Summary) (str.404-404)  
Ferdo Gestrin
Izvorni znanstveni članak
 
Odrazi pučke svijesti u hrvatskoj renesansnoj književnosti (str.405-418) hrvatskipdf 2 MB
Reflections of folk consciousness in Croatian renaissance literature (Summary) (str.418-418)  
Marin Franičević
Izvorni znanstveni članak
 
Pučki i društveni odnosi u »Hvarkinji« Martina Benetevića (str.419-429) hrvatskipdf 1 MB
Social relations in »Hvarkinja« by Martin Benetević (Summary) (str.429-429)  
Rafo Bogišić
Izvorni znanstveni članak
 
Ustanak Matija Ivanića i stupanj građanske svijesti hvarskih renesansnih pjesnika (str.431-446) hrvatskipdf 2 MB
Matija Ivanić’s revolt and Hvar’s renaissance poets (Summary) (str.446-446)  
Nikica Kolumbić
Izvorni znanstveni članak
 
Sukobi plemića i pučana kroz izgradnju grada Hvara (str.447-453) hrvatskipdf 895 KB
Clashes between the nobility and the commoners during construction of the town of Hvar (Summary) (str.453-453)  
Nikša Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Graditeljstvo grada Hvara u XVI. stoljeću (str.455-470) hrvatskipdf 5 MB
Architecture in the town of Hvar in the 16th century (Summary) (str.469-470)  
Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
Zanati na otocima Hvaru i Visu u XVI. stoljeću (str.471-494) hrvatskipdf 3 MB
Crafts on the islands of Hvar and Vis in the 16th century (Summary) (str.494-494)  
Nevenka Bezić-Božanić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilozi povijesti Brusja u 16. stoljeću (str.495-503) hrvatskipdf 2 MB
Brusje in the 16th century (Summary) (str.502-503)  
Visko Dulčić
Izvorni znanstveni članak
 
O problemu protufeudalnih narodnih predaja. Prikazano na pripovjedačkom materijalu o njemačkom seljačkom ratu (1524-1525) (str.505-512) hrvatskipdf 1 MB
On the problem of anti-feudal folk tales and legends – presented on the basis of oral literature on the german peasants’ revolt (1524-1525) (Summary) (str.512-512)  
Gisela Burde-Schneidewind
Izvorni znanstveni članak
 
Pučki ustanak na Hvaru i narodnooslobodilački rat (str.513-530) hrvatskipdf 2 MB
The commoners' revolt on Hvar and the people's liberation war (Summary) (str.530-530)  
Nikola Anić
Izvorni znanstveni članak
 
Pučki ustanak Matija Ivanića u našoj udžbeničkoj literaturi (str.533-539) hrvatskipdf 900 KB
The commoners’ revolt in Hvar as presented in our school-books (Summary) (str.539-539)  
Dragutin Pavličević
Izvorni znanstveni članak
 
Radovi o pučkom ustanku Matija Ivanića (str.541-550) hrvatskipdf 943 KB
Works on the commoners’ revolt led by Matija Ivanić (Summary) (str.550-550)  
Nikša Petrić
Bibliografija
 
Glavni izvori za poznavanje pučkog ustanka na Hvaru (Prijevod) (str.551-592) hrvatskipdf 5 MB
Main sources relating to the commoners’ revolt in Hvar (Summary) (str.592-592)  
Jakov Stipišić
Ostalo
 
Izdanja Instituta za hrvatsku povijest (str.593-593) hrvatskipdf 120 KB
Bibliografija  
Sadržaj (str.594-596) hrvatskipdf 257 KB
Ostalo  
Posjeta: 38.680 *