hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 23 No. 1
Datum izdavanja: listopada 1990.

Objavljen na Hrčku: 3. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 266 KB
Ostalo  
Proces marginalizacije Židova u Bizantu: državna i duhovna vlast, treći stalež i Židovi od 5. do 7. st. (str.5-40) hrvatskipdf 5 MB
The marginalizations of the Jews in Byzantium: 4th to 7th centuries (Summary) (str.39-40)  
Ivo Goldstein
Izvorni znanstveni članak
 
Opskrba u Novigradu u godini gladi, pjegavca i smrti (1817.) (str.41-52) hrvatskipdf 1 MB
L’approvvigionamento a Novigrad nell’anno della fame, del tifo e della morte, nel 1817 (Riassunto) (str.52-52)  
Miroslav Bertoša
Izvorni znanstveni članak
 
»Naš narod« Ljudevita Gaja iz 1835. godine (str.53-80) hrvatskipdf 4 MB
»Naš narod« (Unser Volk), der Artikel von Ljudevit Gaj aus dem Jahr 1835 (str.79-80)  
Nikša Stančić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju demografskog razvoja Dalmacije i Zadra tridesetih i četrdesetih godina XIX stoljeća (str.81-120) hrvatskipdf 5 MB
Il contributo scientifico dello sviluppo demogafico della Dalmazia e di Zadar negli anni trenta e quarta del XIX secolo (Riassunto) (str.120-120)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Općinska škola u Komorskim Moravicama 1839-1875. (str.121-138) hrvatskipdf 2 MB
Die Gemeindschule in Komorske Moravice 1839-1875 (Zusammenfassung) (str.138-138)  
Ivan Jurišić
Izvorni znanstveni članak
 
Studenti iz Istre na sveučilištu Graz 1884-1914. (str.139-148) hrvatskipdf 1 MB
Die Studenten aus Istrien an der Universität Graz 1884-1914 (Zusammenfassung) (str.148-148)  
Harald Hepnner
Pregledni rad
 
Borba za općinsku samoupravu u južnoj Dalmaciji od 1919. do 1929. (str.149-162) hrvatskipdf 2 MB
La lotta per l’autogoverno dei comuni della Dalamzia del sud (Riassunto) (str.161-162)  
Franko Mirošević
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog obradi otpora novoj vlasti u okrugu cetinjskom potkraj 1918. i tokom 1919. godine (str.163-188) hrvatskipdf 4 MB
Zur Studie des Widerstandes gegen die neuen Machthaber in Bezirk Cetinje Ende 1918 und Anfang 1919 (Zusammenfassung) (str.188-188)  
Dragoje Živković
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog istraživanja društvenog života bačkih Hrvata od 1919. do 1928. (str.189-207) hrvatskipdf 3 MB
A contribution to the research of social life to the Croats in Bačka from 1918 to 1928 (Summary) (str.207-207)  
Ante Sekulić
Izvorni znanstveni članak
 
Jugoslavenske vanpartijske emigrantske organizacije u SSSR-u između dva rata (str.209-232) hrvatskipdf 3 MB
Jugoslawische ausserkommunistische Emigrantenorganisationen in der UdDDR in der Zwischenkriegszeit (Zusammenfassung) (str.232-232)  
Ivan Očak
Pregledni rad
 
Spaljivanje mađarske zastave 1895. godine u Zagrebu (str.233-246) hrvatskipdf 2 MB
Die Vebrennung der ungarischen Fahne im Jahre 1895 in Zagreb (Agram) (str.246-246)  
Ljerka Racko
Izvorni znanstveni članak
 
Liječenje kuge u Dalmaciji u XVIII st. (str.247-258) hrvatskipdf 2 MB
La cura della peste in Dalmazia nel settecento (Riassunto) (str.258-258)  
Danica Božić-Bužančić
Prethodno priopćenje
 
Građa za povijest školstva Dvorske, Zrinske i Rujevačke kompanije iz Arhiva Hrvatske u Zagrebu (str.259-264) hrvatskipdf 824 KB
Material für die Geschichte des Schulwesens in den Kompanien von Dvor, Zriny und Rujevci aus dem Archiv Kroatiens in Zagreb (Zusammenfassung) (str.264-264)  
Ivan Jurišić
Prethodno priopćenje
 
Nadbiskup Alojzije Stepinac i župna crkva Sv. Marka u Zagrebu 1942. godine (str.265-268) hrvatskipdf 576 KB
Archivesco alojzije Stepinac e l’elezione del parroco della chesa di San Marco a Zagrabia nell’anno 1942. (Riassunto) (str.268-268)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Prethodno priopćenje
 
Ljubo Boban: Kontroverze iz povijesti Jugoslavije 2, Izdavač: »Školska knjiga« i »Stvarnost«, Zagreb 1989. (str.269-273) hrvatskipdf 749 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ljubo Boban: Kontroverze iz povijesti Jugoslavije 3, Izdavači: »Školska knjiga« Zagreb, »Stvarnost«, Zagreb - Zagreb1990. (str.273-277) hrvatskipdf 763 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jaroslav Šidak idr.: Hrvatski narodni preporod - Ilirski pokret, Zagreb 1988. Izd.: Školska knjiga - Stvarnost, bibl. Povijesna istraživanja, 224 str + ilustracije (str.277-278) hrvatskipdf 324 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hodimir Sirotković - Lujo Margetić: »Povijest država i prava naroda SFR Jugoslavije«, Zagreb 1988. (str.278-284) hrvatskipdf 1 MB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ante Sekulić: Bački Bunjevci i Šokci, Zagreb, 1989, izd. Školska knjiga, 256 str. + ilustracije (str.284-285) hrvatskipdf 306 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vicko Solitro: Povijesni dokumenti o Istri i Dalmaciji (preveo i uredio Vladimir Rismondo), Split 1989, str. 353 (str.285-288) hrvatskipdf 593 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nevenka Bezić-Božanić, Povijest stanovništva u Visu, Split, Književni krug, 1988, str. 360 (str.288-291) hrvatskipdf 614 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stjepo Obad: Dalmatinsko selo u prošlosti, Izdanje »Logosa«, Split 1990, str. 236 (str.291-293) hrvatskipdf 467 KB
Ivo Perić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Petar Bezina: Srednje školstvo u franjevačkoj Provinciji presvetog Otkupitelja 1735-1920., Izdanje Franjevačkog provincijalata Provincije presv. Otkupitelja, Split 1989, str. 378 (str.293-294) hrvatskipdf 325 KB
Ivo Perić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Petar Strčić: Na velikoj prekretnici: Prvi hrvatski tabor Istre i Kvarnerskih otoka, Pula 1989. (str.294-297) hrvatskipdf 613 KB
Nevio Šetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nedeljko Kujundžić, Pedagogija braće Radić, Školske novine, Zagreb 1990. (str.297-303) hrvatskipdf 1 MB
Branka Boban
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Enes Pelidija: Bosanski ejalet od Karlovačkog do Požarevačkog mira 1699-1718., izd. »Veselin Masleša«, Sarajevo 1989, str. 300 (str.304-306) hrvatskipdf 480 KB
Husnija Kamberović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Korčula u revolucionarnom radničkom pokretu o narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1919. – 1945. (Zbornik), Izdavači: Skupština općine Korčula, Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, Grafički zavod Hrvatske, Split 1989. (str.306-309) hrvatskipdf 608 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1941-1945. I. i II., Izdavač: Savezni sekretarijat za inozemne poslove – Centar za informaciono-dokumentarne poslove Beograd, 1988. i 1989. (str.309-314) hrvatskipdf 904 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Brief- und Briefwewsel in Mittel- und Osteuropa im 18. und. 19. Jahrhundert, Essen 1989, 385 (str.314-315) hrvatskipdf 324 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gideon Ernest Maretić, Istorija srpske revolucije 1804-1813., Beograd 1987, 294 (str.315-318) hrvatskipdf 609 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1849-1853., Banja Luka, 190, 485. (str.318-320) hrvatskipdf 460 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik radova o povijesti i kulturi srpskog naroda u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, knjiga 2, Zagreb 1989, 240. (str.320-322) hrvatskipdf 458 KB
Ivan Jurišić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slavko Gavrilović: Građa za istoriju vojne granice u XVIII. veku, knjiga 1, Banska krajina 1690-1783., Beograd 1989, 722 (str.322-323) hrvatskipdf 320 KB
Ivan Jurišić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Andrija B. K. Stojković: Životni put Dositeja Obradovića, Beograd 1989, 166. (str.323-326) hrvatskipdf 613 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dimitrije Dimo Vuković: Podgorička skupština 1918. Zagreb 1989, 287 (str.326-329) hrvatskipdf 631 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mira Bogdanović: Srpski radnički pokret 1903-1914: naličje i legende, Zagreb. 1989, 368 str. (str.330-333) hrvatskipdf 631 KB
Suzana Leček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Eric Hobsbawn: Doba kapitala, »Školska knjiga« – »Stvarnost«, Zagreb, 1989. (str.334-338) hrvatskipdf 759 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zdenko Levental: Britanski putnici u našim krajevima od sredine XV. do početka XIX. veka, Gornji Milanovac 1989, Dječje novine (str.339-342) hrvatskipdf 639 KB
Miroslava Despot
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Neke napomene i podaci uz »Bibliografiju radova o srpskoj istoriji i kulturi u Hrvatskoj«, dr. Stanka Koraća, objavljenoj u Zborniku radova o povijesti i kulturi srpskog naroda u SR Hrvatskoj, Knjiga 1, Zagreb 1988. (str.343-344) hrvatskipdf 332 KB
Ivan Jurišić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vojne krajine u jugoslavenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699. (str.345-346) hrvatskipdf 323 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
EEPS – East European Politics and Societies, Vol. 4, No. 1 Winter 1990. Published by University of California Press, Berkley, USA (str.346-347) hrvatskipdf 314 KB
Branka Boban
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Witold Szolz, Przemiany gospogarcze i spoleczne w Jososlawii w okresie miedzywojennym (1918-1941), Iz. Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria istoria No. 90, Poznan 1980, 304 str. (str.347-351) hrvatskipdf 762 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ibrahim Tepić, Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima 1858-1878., Sarajevo. 1988., s. 586 (str.351-354) hrvatskipdf 616 KB
Ivan Očak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dragutin Pavličević, Hrvatske kućne zadruge I. (do 1881), Biblioteka znanstvenih radova Sveučilišne naklade Liber i Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1989. (str.354-357) hrvatskipdf 654 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uz 70. godišnjicu života Ivana Očaka (Bibliografija radova dra Ivana Očaka) (str.359-361) hrvatskipdf 1 MB
Dragutin Pavličević
Bibliografija
 
Popis izdanja Instituta - Zavoda za hrvatsku povijest (str.373-375) hrvatskipdf 268 KB
Bibliografija  
Suradnici u ovom broju (str.376-376) hrvatskipdf 126 KB
Kazalo  
Posjeta: 38.471 *