hrcak mascot   Srce   HID

Journal of the Institute of Croatian History,Vol. 13 No. 1
Publication date: September 1980

Published on HRČAK: 31 July 2010
Table of contents Full text
Oskudica i glad u Dalmaciji u XIX i početkom XX stoljeća (str.1-32) croatianpdf 4 MB
Entbehrungen und Hungersnot in Dalmatien im 19. Jahrhundert(Zusammenfassung) (str.32-32)  
Šime Peričić
Original scientific paper
 
Gledišta Miha Klaića na bosansko-hercegovačku problematiku od 1874. do 1890. (str.33-50) croatianpdf 2 MB
Miho Klaićs Anschauungen über die bosnisch-herzegowinische Problematik von 1844 bis 1890 (Zusammenfassung) (str.50-50)  
Trpimir Macan
Original scientific paper
 
O osnovnim obilježjima »seljačke države« u ideologiji Antuna i Stjepana Radića (str.51-88) croatianpdf 5 MB
Die Grundlegemden Merkmale des »Bauernstaates« in der Ideologie von Antun und Stjepan Radić (Zusammenfassung) (str.88-88)  
Branka Boban
Original scientific paper
 
Narodnooslobodilački pokret u Moslavini 1941-1945. (str.89-206) croatianpdf 15 MB
Die Volksbefreiungsbewegung in der Moslavina 1941-1945 (Zusammenfassung) (str.206-206)  
Franko Mirošević
Original scientific paper
 
Novija literatura o agrarnim odnosima u Dalmaciji u vrijeme druge austrijske uprave (str.207-220) croatianpdf 2 MB
Stjepan Trogrlić
Book Review
 
L. I. Rovnjakova, Franjo Rački i Rusija - Iz povijesti hrvatsko-ruskih kulturnih odnosa u posljednjoj trećini 19. stoljeća (str.221-227) croatianpdf 988 KB
Dragutin Pavličević
Book Review
 
Zlatko Herkov, Gradnja ratnih brodova u Kraljevici 1764-1767, Historijski arhivi Pazin i Rijeka, Posebna izdanja 6, Pazin - Rijeka 1979; 226 str. + ilustracije (str.229-230) croatianpdf 334 KB
Anđelko Mijatović
Book Review
 
Najnoviji prilozi povijesti Slavonske Požege i Požeške kotline (str.231-233) croatianpdf 416 KB
Dragutin Pavličević
Book Review
 
Internacionalni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf 1979 (str.234-236) croatianpdf 424 KB
Branka Boban
Book Review
 
Sadržaj (str.237-237) croatianpdf 127 KB
Other  
Izdanja Instituta za hrvatsku povijest (str.239-240) croatianpdf 171 KB
Bibliography  
Visits: 7.726 *