hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 15 No. 1
Datum izdavanja: listopada 1982.

Objavljen na Hrčku: 5. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 271 KB
Ostalo  
Prilog proučavanju staleških razlika i društveno-gospodarskih odnosa u srednjovjekovnim Poljicama (str.5-32) hrvatskipdf 4 MB
Contribution to the study of social rank and socio-economic relations in the middle ages in Poljica (Summary) (str.31-32)  
Ante Laušić
Izvorni znanstveni članak
 
Bune u Senju i Primorskoj krajini (1719-1722) (str.33-106) hrvatskipdf 10 MB
(str.105-106)  
Drago Roksandić
Izvorni znanstveni članak
 
Svilarstvo Dalmacije u XIX. stoljeću (str.107-129) hrvatskipdf 3 MB
Die Seidensucht in Dalmatien im XIX. Jahrhundert (Zusammenfassung) (str.129-129)  
Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
Shvaćanje Antuna i Stjepana Radića o mjestu i ulozi radničke klase u društvu (do 1918. god.) (str.131-162) hrvatskipdf 4 MB
Die Auffassungen von Antun und Stjepan Radić über Stellung und Rolle der Arbeiterklasse in der Gesellschaft (bis zum Jahr 1918) (Zusammenfassung) (str.162-162)  
Branka Boban
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska federalistička seljačka stranka (str.136-222) hrvatskipdf 8 MB
Die Kroatische Föderalistische Bauernpartei (HFSS) (Zusammenfassung) (str.221-222)  
Ljubomir Antić
Izvorni znanstveni članak
 
Osmi međunarodni kongres ekonomske historije - neka nova kretanja i dostignuća (str.223-234) hrvatskipdf 2 MB
Mirjana Gross
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kvantitative metode u povijesnim istraživanjima. Osvrt na »Nove primjene kvantitativnih metoda u ekonomskoj i socijalnoj povijesti« (Osmi međunarodni kongres ekonomskih povjesničara - Budimpešta 16-20. kolovoza 1982.) (str.235-241) hrvatskipdf 1018 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Trinaesti znanstveno-stručni skup »Pazinski memorijal« (rujan 1982). (str.242-244) hrvatskipdf 498 KB
Petar Strćić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf. (str.245-249) hrvatskipdf 737 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni znanstveni skup o povijesti Vojne krajine (str.250-252) hrvatskipdf 443 KB
Branka Boban
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jaroslav Šidak, Kroz pet stoljeća hrvatske povijest, »Školska knjiga«, Zagreb 1981, 377 (str.253-255) hrvatskipdf 541 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tomislav Išek, Djelatnost Hrvatske seljačke stranke u Bosni i Hercegovini do zavođenja diktature, Svjetlost, Sarajevo 1981. (str.256-259) hrvatskipdf 598 KB
Branka Boban
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novmetodološki pristup u izučavanju naše prošlosti na primjeru knjige Ignacija Vojea: Kraditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku, Sarajevo 1976. (str.260-262) hrvatskipdf 527 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
A. P. Bažova, Rusko-jugoslavenski odnosi u drugoj polovici XVIII. stoljeća, »Nauka«, Moskva, 1982, 287. – А. П. Бажова, Русско-юугославянске отношения в второй половине XVIII. в., Издавательство »Наука«, Москва 1982. (str.263-266) hrvatskipdf 661 KB
Ivan Očak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O autoreferatu L. V. Šiškine (str.267-270) hrvatskipdf 551 KB
Ivan Očak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Časopis »Sovjetskoje slavjanovedenije« za 1981. godinu o jugoslavenskoj povijesnoj tematici (str.271-275) hrvatskipdf 748 KB
Ivan Očak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Danica Božić-Bužančić, Privatni i društveni život Splita u osamnaestom stoljeću, »Školska knjiga«, Zagreb 1982, 177 str. (str.276-278) hrvatskipdf 442 KB
Štefanija Popović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirko Valentić, Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849-1881., Zagreb 1981, 236 str. tabele, zemljovidi i ilustracije (str.279-282) hrvatskipdf 641 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv. XVII, Zagreb 1981, str. 765. Sabrao T. Smičiklas. Uredio S. Gunjača. Dopunio, sumarij i indekse izradio J. Stipišić (str.283-283) hrvatskipdf 239 KB
Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kotorski spomenici, Druga knjiga kotorskih notara god. 1329, 1322-1337. (str.284-285) hrvatskipdf 260 KB
Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vjesnik za arheologiju u historiju dalmatinsku LXXIV (1980), LXXV (1981) (str.286-290) hrvatskipdf 788 KB
Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Popis izdanja Instituta – Odjela za hrvatsku povijest (str.286-290) hrvatskipdf 268 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Suradnici u ovom broju [unutrašnja strana zadnje korice] (str.293-293) hrvatskipdf 197 KB
Kazalo  
Posjeta: 18.522 *