hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 12 No. 1
Datum izdavanja: listopada 1979.

Objavljen na Hrčku: 7. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Migracije hrvatskog srednjeg i nižeg plemstva na prostor austrijsko-ugarske granice u 16. i 17. stoljeću i problem »familijara« (str.5-24) hrvatskipdf 2 MB
Die Migrationen des kroatischen Mittel- und Kleinadels in der österreichisch-ungarischen Grenzraum in 16./17. Jahrhundert und das »familiares«-Problem (Zusammenfassung) (str.24-24)  
Felix Tobler
Izvorni znanstveni članak
 
Problemi i metode istraživanja strukture seljačkog i vlastelinskog posjeda u vrijeme likvidacije feudalnih odnosa (Na primjeru grupe vlastelinstava u Hrvatskom zagorju) (str.25-126) hrvatskipdf 8 MB
Probleme und Methoden der Strukturerforschung des bäuerlichen und des grundherrlichen Besitzes zur Zeit der Abschaffung der feudalen Beziehungen (Am Beispiel einer Grundbesitzgruppe im Hrvatsko zagorje) (Zusammenfassung) (str.125-126)  
Štefanija Popović
Izvorni znanstveni članak
 
Politički portret Pera Čingrije (str.127-264) hrvatskipdf 25 MB
Ritratto politico di Pero Čingrija (Riassunto) (str.263-264)  
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Shvaćanja Antuna i Stjepana Radića o mjestu i ulozi seljaštva u gospodarskom, društvenom i političkom životu (Iz povijesti ideologije seljačkog pokreta u Hrvatskoj do 1918) (str.265-304) hrvatskipdf 5 MB
Die Auffassungen von Antun und Stjepan Radić über Stellung und Rolle der Bauernschaft im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben (Aus der Geschichte der Ideologie der Bauernbewegung in Kroatien bis 1918) (Zusammenfassung) (str.301-304)  
Branka Boban
Izvorni znanstveni članak
 
Slovačka historiografija razdoblja feudalizma u godinama 1960–1977. (str.305-346) hrvatskipdf 5 MB
Matúš Kučera
Pregledni rad
 
Sadržaj (str.347-347) hrvatskipdf 106 KB
Ostalo  
Izdanja Instituta za hrvatsku povijest (str.349-350) hrvatskipdf 148 KB
Bibliografija  
Posjeta: 7.239 *