hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 17 No. 1
Datum izdavanja: listopada 1984.

Objavljen na Hrčku: 12. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 287 KB
Ostalo  
Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim društvima na istočnom Jadranu (str.5-34) hrvatskipdf 4 MB
A survey of the Literature and Published Materials on the Problem of the Servi and Famuli in Medieval Societies on the Eastern Adriatic Coast (Summary) (str.34-34)  
Neven Budak
Pregledni rad
 
Kako, kada i zašto je nastala legenda o nasilnoj smrti kralja Zvonimira? (Prinos proučavanju mehanizma nastajanja legendi u hrvatskom srednjovjekovnom društvu) (str.35-54) hrvatskipdf 3 MB
Wie, wann und warum ist die Sage über den Tode König Zvonimir’s entstanden? (Beitrag zur Forschung der Sagenentstehung in der Gesellschaft des Mittelaltertum in Kroatien) (Zusammenfassung) (str.53-54)  
Ivo Goldstein
Izvorni znanstveni članak
 
Vladarski dvor (palača) i kraljevske kuće u srednjovjekovnom Zadru (s posebnim osvrtom na doba Arpadovića i Anžuvinaca) (str.55-76) hrvatskipdf 3 MB
The Royal Court (Palace) and Royal Residences in Medieval Zadar (with Particular Reference to the Period of the Arpad and Angevin Dynasties) (Summary) (str.76-76)  
Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak
 
Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedočanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni (str.77-85) hrvatskipdf 1 MB
A View on Some of the Data in the Two Series of Historical Lists of Property and Census Rolls in Bosnia and Slavonia (Summary) (str.85-85)  
Jasna Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
Povjesničar Pietro Kandler i njegov list »L’Istria«. (Uz jednu tršćansku nakladničku inicijativu) (str.87-100) hrvatskipdf 2 MB
Der Historiker Pietro Kandler und sein Blatt »L’Istria«. (Von einer Verlegerinitiative in Triest) (Zusammenfassung) (str.99-100)  
Miroslav Bertoša
Pregledni rad
 
Regionalno porijeklo i socijalna struktura stanovništva grada Zagreba između 1880–1910. godine (str.101-120) hrvatskipdf 2 MB
Die regionale Herkunft und die soziale Struktur der Bevölkerung der Stadt Zagreb zwischen 1880 und 1910 (Zusammenfassung) (str.120-120)  
Agneza Szabo
Izvorni znanstveni članak
 
Pregled hrvatskih iseljeničkih društava u Južnoj Americi do Prvog svjetskog rata (str.121-159) hrvatskipdf 5 MB
Examen de asociaciones de los emigrantes Croatas en America del Sur hasta la I.a guerra mundial (Resumen) (str.158-159)  
Ljubomir Antić
Pregledni rad
 
Josip Čižinskv-Gorkić. Početak revolucionarnog puta (str.161-206) hrvatskipdf 6 MB
Иосип Чижинский – начало революционого пути (Резюме) (str.206-206)  
Ivan Očak
Izvorni znanstveni članak
 
Prinos problematici stećaka. U povodu knjige Šefik Bešlagić, Stećci – kultura i umjetnost, Sarajevo 1982. (str.207-211) hrvatskipdf 783 KB
Damir Zorić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirko Korenčić, Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857–1971., Djela JAZU, knjiga 54, Zagreb 1979. (str.212-218) hrvatskipdf 1023 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vojna Krajina – povijesni pregled – Historiografija –Rasprave, Zagreb 1984, str. 476 + ilustracije (str.219-222) hrvatskipdf 525 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kulturno-politički pokreti naroda Habsburške Monarhije u XIX. veku, Zbornik radova, Novi Sad 1983, str. 441 (str.223-227) hrvatskipdf 805 KB
Mirjana Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ljiljana Aleksić Pejković, Politika Italije prema Srbiji do 1870. godine. Beograd 1979, 390 (str.228-231) hrvatskipdf 536 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Govori protiv Turaka, Split 1983, str. 450 + ilustracije (str.232-233) hrvatskipdf 337 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dorđe Mikić, Austro-Ugarska i Mladoturci 1908–1912, Banja Luka 1983, 359 (str.234-235) hrvatskipdf 306 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
How the People Live: Life in the Passive Region (Peasants Life in Southwestern Croatia, Bosnia, and Hercegovina; Yugoslavia in 1935.) by Rudolf Bićanić, Edited by Joel M. Halpern and Elinor Murray Despalatović, Research Report Number 21, Department of Anthropology, University of Massachusetts at Amherst, September 1981. (str.236-243) hrvatskipdf 1 MB
Branka Boban
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivo Perić, Razvitak turizma u Dubrovniku i okolici, Dubrovnik 1983, 235 (str.244-245) hrvatskipdf 316 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Fikreta Jelić-Butić, Hrvatska seljačka stranka, Izdavač »Globus« Zagreb, 1984, str. 419 (str.246-251) hrvatskipdf 942 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filip Potrebica, Povijest vinogradarstva i podrumarstva u Požeškoj kotlini, Kutjevo 1982, 197. (str.252-253) hrvatskipdf 319 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bosiljka Janjatović, Politika HSS prema radničkoj klasi. Hrvatski radnički savez 1921–1941. godine. Centar za kulturnu djelatnost – Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb 1983. (str.254-260) hrvatskipdf 1 MB
Branka Boban
Recenzija, Prikaz slučaja
 
»Piši kao što govoriš« u verzijama srpskoj (1810) i hrvatskoj (1830). U povodu dva pretiska: Sava Mrkalj, Salo debeloga jera libo azbukoprotres, Budim 1810: Ljudevit Gaj, Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja, Budim 1830. (str.261-264) hrvatskipdf 634 KB
Nikša Stančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Socialnaja struktura obščestva v XIX. veke. Moskva 1982, 368. (str.265-266) hrvatskipdf 364 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivo Perić, Ante Trumbić na dalmatinskom političkom poprištu, Split,1984, 168 (str.267-268) hrvatskipdf 343 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prilozi za povijest ekonomske misli na tlu Jugoslavije od 15. do 20. stoljeća, Informator, Zagreb, 1984, 370 str. (str.269-274) hrvatskipdf 818 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historijski zbornik XXXVI, 1983, str. 361 (str.275-277) hrvatskipdf 519 KB
Ivan Jurišić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dvadeseti svezak »Radova« Filozofskog fakulteta u Zadru (str.278-281) hrvatskipdf 530 KB
Radomir Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, sv. XIX–XX, Dubrovnik 1982, str. 510 + ilustracije (str.282-284) hrvatskipdf 491 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivski vjesnik XXV, Zagreb 1982, str. 119 (str.285-286) hrvatskipdf 340 KB
Josip Lućić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Starohrvatska prosvjeta III, serija III, sv. 13, Split 1983, str. 243 (str.287-289) hrvatskipdf 438 KB
Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Zavoda za povijesne znanosti istraživačkog centra JAZU 12, Zagreb 1982, str. 266 (str.290-291) hrvatskipdf 348 KB
Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 23, Split 1983, 285 str. (str.292-294) hrvatskipdf 436 KB
Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O revolucionarnim tradicijama Hrvatskog zagorja i Prigorja — od Gupca do Tita (str.295-296) hrvatskipdf 244 KB
Ivan Očak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O šezdesetoj godišnjici profesora Ivana Kampuša (str.297-300) hrvatskipdf 644 KB
Tomislav Raukar
Životopis
 
Povodom napisa Mladena Švaba: »Uz drugo izdanje knjige Mirjane Gross, Historijska znanost« (str.301-302) hrvatskipdf 292 KB
Štefanija Popović
Ostalo
 
Popis izdanja Intituta - Zavoda za hrvatsku povijest (str.303-304) hrvatskipdf 250 KB
Bibliografija  
Suradnici u ovom broju [unutrašnja strana zadnje korice] (str.305-305) hrvatskipdf 151 KB
Kazalo  
Posjeta: 34.346 *