hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.18 No.1

Datum izdavanja: Rujan 2010.

Objavljen na Hrčku: 14.09.2010.
Sadržaj Puni tekst
MJERENJE OVISNOSTI I KRIMINALITETA KOD OPIJATSKIH OVISNIKA PRIMJENOM EPQ R/A (str.1-11) hrvatskipdf 287 KB
THE APPLICATION OF EPQ R/A IN MEASURING ADDICTION AND CRIMINALITY OF HEROIN DRUG ABUSERS (str.1-11)  
Sanja Tatalović Vorkapić, Vesna Antičević, Elizabeta Dadić Hero
Izvorni znanstveni članak
 
SPECIFIČNI RIZICI I POTREBE DJECE I MLADEŽI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU GRADA PULE (str.13-23) hrvatskipdf 289 KB
SPECIFIC RISKS OF CHILDREN AND YOUTH WITH BEHAVIOURAL DISORDERS OF THE CITY OF PULA (str.13-23)  
Mirjana Radetić-Paić
Izvorni znanstveni članak
 
RAZVOJ UPITNIKA ZA PROCJENU DOŽIVLJAJA NEFORMALNE STIGMATIZACIJE MALOLJETNIKA DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA (UNS-D) (str.25-37) hrvatskipdf 281 KB
DEVELOPMENT OF QUESTIONNAIRE FOR ESTIMATION OF INFORMAL STIGMATIZATION EXPERIENCE IN JUVENILES WITH SOCIALY UNACSEPTABLE BEHAVIOUR (UNS-D) (str.25-37)  
Željka Kamenov, Marijana Majdak
Izvorni znanstveni članak
 
EVALUACIJA UPITNIKA ORGANIZACIJSKIH I OPERATIVNIH IZVORA STRESA NA RADU KOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (str.39-51) hrvatskipdf 305 KB
EVALUATION OF QUESTIONNARIES OF ORGANIZATIONAL AND OPERATIONAL SOURCES OF STRESS AT WORK OF POLICE OFFICERS (str.39-51)  
Boris Tot
Izvorni znanstveni članak
 
MODELI RESTORATIVNE PRAVDE U SVIJETU ZA MLADE U SUKOBU SA ZAKONOM I PREGLED ISTRAŽIVANJA NJIHOVE UČINKOVITOSTI (str.53-64) hrvatskipdf 280 KB
RESTORATIVE JUSTICE MODELS IN THE WORLD FOR YOUTH IN CONFLICT WITH THE LAW AND OVERVIEW OF ITS EFFICIENCY STUDIES (str.53-64)  
Anja Mirosavljević
Pregledni rad
 
MOBBING - OSOBNI, OBITELJSKI I RADNI PROBLEM I NJEGOVA PREVENCIJA (str.65-77) hrvatskipdf 286 KB
MOBBING - PERSONAL, FAMILY AND WORKING PROBLEMS AND ITS PREVENTION (str.65-77)  
Maja Laklija, Josip Janković
Pregledni rad
 
NEKA OBILJEŽJA OSOBNOSTI KAO PREDIKTIVNI ČIMBENICI ZLOUPORABE I OVISNOSTI O DROGAMA I ALKOHOLU (str.79-98) hrvatskipdf 316 KB
SOME PERSONALITY FEATURES AS PREDICTIVE FACTORS OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE AND DEPENDENCY (str.79-98)  
Ksenija Butorac
Pregledni rad
 
KONTINUUM INTERVENCIJA PREMA DJECI I MLADIMA RIZIČNOG PONAŠANJA U FRANCUSKOJ (str.99-113) hrvatskipdf 294 KB
CONTINUUM OF INTERVENTIONS FOR CHILDREN AND YOUTH IN RISK IN FRANCE (str.99-113)  
Dejana Bouillet
Stručni rad
 
Antonija Žižak (urednica): Izazovi grupnog rada s djecom, mladima i odraslima u riziku , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, 2009. (str.115-116) hrvatskipdf 214 KB
Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz
 
Antonija Žižak: Teorijske osnove intervencija - socijalnopedagoška perspektiva. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, 2010. (str.117-118) hrvatskipdf 190 KB
Nivex Koller-Trbović
Recenzija, Prikaz
 
3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem „10 + Snage socijalne pedagogije“ Zagreb, 23.-25.04.2010. (str.119-121) hrvatskipdf 207 KB
Ivana Maurović, Tina Peraica
Recenzija, Prikaz
 
The 6th Biennal Conference of European Forum for Restorative Justice: Doing Restorative Justice in Europe: Established Practices and Innovative Programmes Bilbao, 17.-19.06.2010. (str.123-124) hrvatskipdf 190 KB
Anja Mirosavljević
Recenzija, Prikaz
 
„Social Work with Children in Trouble: The Pedagogy of Youth Justice“ Inter-University Center Dubrovnik, 14.-19. 06. 2010. (str.125-126) hrvatskipdf 191 KB
Dora Dodig, Ivana Maurović
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 19.405 *