hrcak mascot   Srce   HID

Informatologia, Vol. 43 No. 3, 2010.


Informatologia,Vol. 43 No. 3
Datum izdavanja: rujna 2010.

Objavljen na Hrčku: 1. 10. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Dokumentacijski listići (str.II-VI)  
Documentation sheets (str.II-VI) engleskidoc 85 KB
Kazalo  
NEADEKVATNA KOMUNIKACIJA ČINI RAZLIKE U PONAŠANJU (str.180-188)  
IMPROPER COMMUNICATION CONDITIONS DEVIATIONS IN BEHAVIOUR (str.180-188) engleskipdf 328 KB
Majda Pšunder, Antonija Milivojević Krajnčič
Izvorni znanstveni članak
 
SAMOPROCJENA RAČUNALNIH ZNANJA I VJEŠTINA SREDNJOŠKOLSKIH UČENIKA I NASTAVNIKA U KONTEKSTU NJIHOVOG KOMUNIKACIJSKOG RAZVOJA (str.189-197) hrvatskipdf 400 KB
SELF-EVALUATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS' AND TEACHERS' COMPUTER KNOWLEDGE AND SKILLS IN THE CONTEXT OF THEIR COMMUNICATIONAL DEVELOPMENT (str.189-197)  
Stjepan Jagić, Jasmina Vrkić Dimić
Izvorni znanstveni članak
 
INFORMACIJE NA VRIJEDNOSNICAMA I NJIHOVA ZAŠTITA (str.198-203) hrvatskipdf 532 KB
INFORMATION ON SECURITIES AND THEIR PROTECTION (str.198-203)  
Petra Poldrugač, Antun Koren, Ivana Žiljak Stanimirović, Tajana Koren
Izvorni znanstveni članak
 
STAVOVI SPRAM RAZLIČITIH KOMUNIKATIVNIH OBLIKA OBITELJSKOG ŽIVOTA U SHIZOFRENIH I DEPRESIVNIH BOLESNIKA ( U RELATIVNO DOBROJ REMISIJI ) I KOD ZDRAVIH POJEDINACA (str.204-211) hrvatskipdf 326 KB
ATTITUDES TO VARIOUS COMMUNICATIVE TYPES OF FAMILY IN SCHIZOPHRENIC AND DEPRESSED PATIENTS ( IN THEIR GOOD REMISSION ) AND IN THE GROUP OF HEALTHY INDIVIDUALS (str.204-211)  
Eduard Pavlović, Marija Vučić Peitl, Ines Torić
Prethodno priopćenje
 
PRATI LI REFORMA UČENJA REFORMU VISOKOG OBRAZOVANJA? (str.212-218) hrvatskipdf 300 KB
ARE THE REFORMS IN LEARNING COMPATIBLE WITH THE REFORMS IN HIGHER EDUCATION? (str.212-218)  
Elvi Piršl, Neala Ambrosi-Randić
Prethodno priopćenje
 
SUVREMENI SELJAK I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (str.219-227) hrvatskipdf 282 KB
TODAY’S PEASANT AND INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (str.219-227)  
Antun Šundalić, Josip Mesarić, Željko Pavić
Prethodno priopćenje
 
VAŽNOST KOMUNIKACIJSKOG MENADŽMENTA U USPJEHU PROJEKTA (str.228-235)  
COMMUNICATION MANAGEMENT IS CRITICAL FOR PROJECT SUCCESS (str.228-235) engleskipdf 310 KB
Ksenija Čulo, Vladimir Skendrović
Pregledni rad
 
IMPLEMENTACIJA CIKLUSA MATERIJE U ZNASTVENO OBRAZOVANJE PUTEM PROJEKTNOG UČENJA (str.236-239)  
IMPLEMENTATION THE CYCLE OF SUBSTANCES IN SCIENCE EDUCATION BY PROJECT TEACHING (str.236-239) engleskipdf 303 KB
Jozef Macko, Dana Blahútová
Stručni rad
 
TEORIJSKO-KONCEPTUALNE DILEME KOD OBRAZOVANJA UČITELJA: IZMEĐU HRVATSKOG I EUROPSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (str.240-245)  
THEORETICAL-CONCEPTUAL DILEMMAS OF TEACHER EDUCATION: BETWEEN CROATIAN AND EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK (str.240-245) engleskipdf 254 KB
Jasna Krstović, Renata Čepić
Stručni rad
 
In memoriam: prof.dr.sc. Adolf Dragičević (str.246-247) hrvatskipdf 194 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (str.248-248) hrvatskipdf 231 KB
Ostalo  
Vladimir Rosić: TIMSKI RAD / TIMSKA NASTAVA (str.249-250) hrvatskipdf 181 KB
Vlasta Kučiš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mile Pavlić: INFORMACIJSKI SUSTAVI (str.250-252) hrvatskipdf 184 KB
Mario Plenković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Grafički prikaz međunarodnog znanstvenog skupa "DIT 2010" (str.253-253) hrvatskipdf 297 KB
Vlado Galičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Poziv na skup "DIT 2011" (str.254-259) hrvatskipdf 306 KB
Call for Papers "DIT 2011" (str.254-259) engleskipdf 314 KB
Vijest  
News (str.260-261) engleskipdf 232 KB
Vijest  
Karlovačka pivovara (str.262-263) hrvatskipdf 335 KB
Ostalo  
MediaNet (str.264-264) hrvatskipdf 229 KB
Ostalo  
PressCut (str.265-265) hrvatskipdf 216 KB
Ostalo  
RIS (str.266-267) hrvatskipdf 397 KB
Ostalo  
Kazalo autora (str.268-268) hrvatskipdf 152 KB
Kazalo  
Sadržaj hrvatskipdf 487 KB
Contents engleskipdf 179 KB
Kazalo  
Posjeta: 45.642 *