hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 134 No. 9-10, 2010.


Šumarski list,Vol. 134 No. 9-10
Datum izdavanja: listopada 2010.

Objavljen na Hrčku: 4. 11. 2010.
Sadržaj Puni tekst
UZ NOVI ZAKON O ŠUMAMA (str.445-445) hrvatskipdf 63 KB
THE NEW FOREST LAW (str.446-446)  
Branimir Prpić
Uvodnik
 
Šumska vegetacija vrgadskih otočića i Vrgade (Dalmacija, Hrvatska) (str.447-458) hrvatskipdf 632 KB
Forest Vegetation of the Island of Vrgada and its Islets (Dalmatia, Croatia) (str.458-459)  
Marija Pandža, Vesna Krpina
Izvorni znanstveni članak
 
Lovci u Hrvatskoj kao socijalno-geografska skupina i njihove demosocijalne karakteristike (str.461-473) hrvatskipdf 261 KB
Hunters in Croatia as a Socio-Geographic Group and their Socio-Demographic Characteristics (str.473-474)  
Dane Pejnović, Krešimir Krapinec, Maja Slamar
Izvorni znanstveni članak
 
Variations of Carabid Beetle and Ant Assemblages, and their Morpho-ecological Traits within Natural Temperate Forests in Medvednica Nature Park (str.475-486) engleskipdf 570 KB
Razlike u sastavu i morfološko-ekološkim značajkama mrava i trčaka u prirodnim šumama na području Parka prirode Medvednica (str.486-486)  
Lucija Šerić Jelaska, Ana Ješovnik, Sven D. Jelaska, Aljoša Pirnat, Mladen Kučinić, Paula Durbešić
Izvorni znanstveni članak
 
Disturbances and Predation on Capercaillie at Leks in Alps and Dinaric Mountains (str.487-494) engleskipdf 94 KB
Uznemiravanje i predacija tetrijeba na pjevalištima u Alpskom i Dinarskom prostoru (str.495-495)  
Miran Čas
Izvorni znanstveni članak
 
Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj (str.497-502) hrvatskipdf 739 KB
First Record of Oriental Chestnut GallWasp (Dryocosmus kuriphilus) in Croatia (str.502-502)  
Dinka Matošević, Milan Pernek, Boris Hrašovec
Prethodno priopćenje
 
Developing Local Capacity for Participatory Management of Protected Areas: The Case of Tara National Park (str.503-514) engleskipdf 111 KB
Razvoj lokalnih kapaciteta za sudjelovanje u upravljanju zaštićenim područjem Nacionalnog parka Tara (str.514-515)  
Jelena Tomićević, Marget A. Shannon, Dijana Vuletić
Pregledni rad
 
Posjeta: 8.281 *