hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 2009.

Objavljen na Hrčku: 14. 12. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Avars, South Pannonia and the fall of Sirmium  
Avari, južna Panonija i pad Sirmija (str.7-56) hrvatskipdf 550 KB
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
The surroundings of Papuk and Krndija in the Middle Ages: contributions to local history (Part II)  
Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku: prilozi za lokalnu povijest (drugi dio) (str.57-98) hrvatskipdf 225 KB
Stanko Andrić
Pregledni rad
 
Valpovo’s parish church and the court chapel from 1722 to 1736  
Valpovačka župna crkva i dvorska kapelica između 1722. i 1736. godine (str.99-124) hrvatskipdf 572 KB
Ljerka Perči
Izvorni znanstveni članak
 
Historicist renovations of St. Anna’s Church in Donja Vrijeska  
Historicističke obnove crkve Svete Ane u Donjoj Vrijeskoj (str.125-160) hrvatskipdf 692 KB
Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak
 
Parish priest Ljudevit Petrak, the communists, and the construction of the church in Pleternica  
Župnik Ljudevit Petrak, komunisti i gradnja crkve u Pleternici (str.161-182) hrvatskipdf 197 KB
Miroslav Akmadža
Izvorni znanstveni članak
 
The architectural heritage of Western Slavonia vanished in the 19th and 20th century  
Graditeljska baština zapadne Slavonije nestala u 19. i 20. stoljeću (str.183-220) hrvatskipdf 12 MB
Filip Škiljan
Izvorni znanstveni članak
 
The division and disintegration of the zadruga in Slavonia in the 19th century  
Podjela i raspad kućnih zadruga u Slavoniji u 19. stoljeću (str.221-231) hrvatskipdf 174 KB
Ivančica Marković
Pregledni rad
 
Good housewives. The education of young women in Slavonia during the second half of the 19th century  
Dobre kućanice. Obrazovanje djevojaka u Slavoniji tijekom druge polovice 19. stoljeća (str.232-256) hrvatskipdf 606 KB
Dinko Župan
Izvorni znanstveni članak
 
Slavonski Brod and the Act on the Organization of Town Districts from 1895  
Brod i Zakon o uređenju gradskih općina iz 1895. (str.257-274) hrvatskipdf 163 KB
Branko Ostajmer
Izvorni znanstveni članak
 
The project of the construction of the military isolation hospital in Brod na Savi during World War I  
Projekt gradnje vojne zarazne bolnice u Brodu na Savi za Prvoga svjetskoga rata (str.275-295) hrvatskipdf 839 KB
Vijolet Herman Kaurić
Izvorni znanstveni članak
 
A review of the more important papers about the Germans in Požega and the Požega Valley  
Osvrt na važnije radove o Nijemcima u Požegi i Požeškoj kotlini (str.296-307) hrvatskipdf 130 KB
Vladimir Geiger
Pregledni rad
 
On the origins of the Pecs toponym Quinque Ecclesiae  
O porijeklu pečuškoga toponima Quinque Ecclesiae (str.311-330) hrvatskipdf 257 KB
Dezső Simonyi
Izvorni znanstveni članak
 
Sulla passione paleocristiana dei Quattro Coronati (Passio ss. Quattuor Coronatorum)  
O ranokršćanskoj pasiji Četvorice Ovjenčanih (Passio ss. Quattuor Coronatorum) (str.331-350) hrvatskipdf 197 KB
Darija Damjanović
Pregledni rad
 
The establishment and the territory of the Pecs diocese  
Utemeljenje i teritorijalni opseg Pečuške biskupije (str.351-378) hrvatskipdf 332 KB
Gergely Bálint; Kiss
Izvorni znanstveni članak
 
Ibrahim Peçevi (1574-1649), an Ottoman historian from Pécs writing on Croatia and Bosnia-Herzegovina  
Ibrahim Pečevija (1574.-1649.) – osmanski povjesničar Hrvatske i Bosne i Hercegovine podrijetlom iz Pečuha (str.379-394) hrvatskipdf 171 KB
Dino Mujadžević
Pregledni rad
 
Who was Hasan-pasha Jakovali?  
Tko je bio Hasan-paša Jakovali? (str.398-406) hrvatskipdf 164 KB
Balázs Sudár
Izvorni znanstveni članak
 
The establishment of the borders of the Diocese of Pécs in Slavonia in the first half of the 18th century  
Uspostava granica Pečuške biskupije u Slavoniji tijekom prve polovice 18. stoljeća (str.407-429) hrvatskipdf 180 KB
Robert Skenderović
Izvorni znanstveni članak
 
The struggle of the Diocese of Pécs for the Church’s tithe in Slavonia from the end of the Ottoman rule to 1761  
Borba Pečuške biskupije za crkvenu desetinu u Slavoniji od oslobođenja od osmanske vlasti do 1761. (str.430-464) hrvatskipdf 2 MB
Milan Vrbanus
Izvorni znanstveni članak
 
The last two centuries of the jurisdiction of the Diocese of Pécs in Northern Slavonia and Baranja  
Dva posljednja stoljeća nadležnosti Pečuške biskupije u sjevernoj Slavoniji i Baranji (str.465-470) hrvatskipdf 107 KB
Zlata Živaković-Kerže
Pregledni rad
 
The South-Slav / Yugoslav idea (The fate of an encyclopedic study from 1988)  
Jugoslavenska/južnoslavenska ideja. Sudbina jedne enciklopedijske studije iz 1988. godine (str.471-578) hrvatskipdf 348 KB
Petar Korunić
Izvorni znanstveni članak
 
Trends in the number of female detainees of Stara Gradiska concentration camp (May to December 1944) - Part I  
Kretanje broja zatočenica ženskog dijela logora Stara Gradiška (svibanj – prosinac 1944.) – I. dio (str.523-592) hrvatskipdf 10 MB
Mario Kevo
Ostalo
 
Round Table "Aspects of the newest Croatian history"  
Okrugli stol “Viđenja najnovije hrvatske povijesti” (str.593-614) hrvatskipdf 185 KB
Mato Artuković
Vijest
 
Historian Slavko Gavrilović (1924-2008)  
Povjesničar Slavko Gavrilović (1924.-2008.) (str.615-617) hrvatskipdf 43 KB
Robert Skenderović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Errata corrige.  
Ispravak. (str.618-624) hrvatskipdf 943 KB
Šimun Penava
Ispravak
 
Book reviews  
Prikazi i osvrti (str.625-649) hrvatskipdf 249 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
O časopisu, upute autorima, izdanja Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest (str.650-660) hrvatskipdf 132 KB
Ostalo  
Posjeta: 47.092 *