hrcak mascot   Srce   HID

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu, Vol. XII No. 3, 2010.


MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu,Vol. XII No. 3
Datum izdavanja: svibnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 9. 12. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Stafilokoki kao potencijalne izvorne starter kulture iz slavonskog kulena (str.150-155) hrvatskipdf 262 KB
Staphylococci as potential indigenous starter cultures from "Slavonian kulen" (str.155-155)  
Jadranka Frece, Ksenija Markov, D. Čvek, Dragan Kovačević
Stručni rad
 
Sadržaj kolesterola u domaćim i industrijskim kobasicama (str.156-161) hrvatskipdf 169 KB
Cholesterol levels in homemade and industrial sausages (str.161-161)  
Jelka Pleadin, Nina Perši, Ana Vulić, Nada Vahčić, Matea Volarić, Ines Vraneš
Stručni rad
 
Sadržaj kadmija, žive i olova u bubrežnom tkivu goveda i svinja (str.162-166) hrvatskipdf 145 KB
Content of cadmium, mercury and lead in bovine and porcine kidney tissue (str.166-166)  
Nina Bilandžić, Maja Đokić, Marija Sedak
Stručni rad
 
Uzorkovanje hrane i površina za mikrobiološku pretragu (str.167-172) hrvatskipdf 202 KB
Food sampling and the surface for microbiological analysis (str.172-172)  
Stručni rad  
Norovirusi u školjkašima kao akutni problem današnjice (str.173-179) hrvatskipdf 250 KB
Noroviruses in bivalve shellsh as the acute problem of these days (str.178-179)  
Ines Škoko, Eddy Listeš, Irena Listeš, Lidija Kozačinski
Stručni rad
 
Posjeta: 8.102 *