hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: veljače 2005.

Objavljen na Hrčku: 7. 12. 2010.
Sadržaj Puni tekst
USPOREDBA GOVORA TKONA I RAŽANCA (str.167-171) hrvatskipdf 1 MB
THE COMPARISON OF THE VERNACUARS OF TKON AND RAŽANAC (str.167-171) engleskipdf 1 MB
COMPARAZIONE DELLE PARLATE DI TKON E RAŽANAC (str.167-171) talijanskipdf 1 MB
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
DIJALEKATNE I NEDIJALEKATNE ZNAČAJKE GRADIŠĆANSKOHRVATSKE ČAKAVSKE KNJIŽEVNOSTI (str.173-189) hrvatskipdf 5 MB
DIALECTAL AND NON-DIALECTAL CHARACTERISTICS OF THE BURGENLAND-CROATIAN ČAKAVIAN LITERATURE (str.189-189) engleskipdf 5 MB
CARATTERISTICHE DIALETTALI E NON DIALETTALI DELLA LETTERATURA CIACAVA DELLA GRADIŠĆE CROATA (str.189-189) talijanskipdf 5 MB
Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
IZ SUFIKSALNE TVORBE IMENICA U VINIŠĆARSKOM GOVORU (str.191-202) hrvatskipdf 4 MB
SUFFIXAL NOUN FORMATION IN THE VERNACULAR OF VINIŠĆE (str.202-202) engleskipdf 4 MB
DELLA FORMAZIONE NOMINALE SUFFISSALE NELLA PARLATA DI VINIŠĆE (str.202-202) talijanskipdf 4 MB
Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
LEKSIK I GRAFIJA U OPORUKAMA IZ KAŠTELA NA PRIJELAZU IZ 18. U 19. STOLJEĆE (str.203-252) hrvatskipdf 13 MB
LESSICO E GRAFIA NEI TESTAMENTI DI KA©TELA AL PASSAGGIO DAL XVIII AL XIX SECOLO (str.248-249) talijanskipdf 13 MB
THE LEXIS AND GRAPHICS IN TESTAMENTS FROM KAŠTELA AT THE TURN OF THE 18th AND 19th CENTURIES (249-250) (str.249-250) engleskipdf 13 MB
Krešimir Kužić
Izvorni znanstveni članak
 
GLAGOLSKI SUSTAV ZLARINSKOGA GOVORA (str.253-260) hrvatskipdf 2 MB
THE VERBAL SYSTEM OF THE VERNACULAR OF ZLARIN (str.260-260) engleskipdf 2 MB
IL SISTEMA VERBALE DELLA PARLATA DI ZLARIN (str.260-260) talijanskipdf 2 MB
Martina Kuzmić
Izvorni znanstveni članak
 
CARMIGGELT I SMOJE - PRIPADNOST VREMENU I PROSTORU S. CARMIGGELTA I M. SMOJE, KROZ DNEVNU KOLUMNU I TJEDNU RUBRIKU KRONKEL I DNEVNIK JEDNOG PENZIONERA (str.261-300) hrvatskipdf 12 MB
CARMIGGELT AND SMOJE TIME AND SPACE APPURTENANCE OF SIMON CARMIGGELT AND MILJENKO SMOJE THROUGH THE DAILY AND WEEKLY COLUMNS KRONKEL AND THE DIARY OF A PENSIONER (str.300-300) engleskipdf 12 MB
CARMIGGELT E SMOJE - L’APPARTENENZA TEMPORALE E SPAZIALE DI SIMON CARMIGGELT E DI MILJENKO SMOJE ATTRAVERSO LA RUBRICA SETTIMANALE KRONKEL E LA COLONNA QUOTIDIANA DNEVNIK JEDNOG PENZIONERA (str.300-300) talijanskipdf 12 MB
Vinko Prizmić
Stručni rad
 
TRȋ POKȍRE NȈTI VÃKO NȈTI NÃKO (str.303-309) hrvatskipdf 1 MB
Joško Božanić
Ostalo
 
PÈLIŠKĒ SMÌHURICE II. (str.311-318) hrvatskipdf 2 MB
Marijana Tomelić
Ostalo
 
POPIS ČAKAVSKIH RJEČNIKA I SLIČNIH KNJIGA OBJAVLJENIH POSLJEDNJIH GODINA (str.319-320) hrvatskipdf 382 KB
Josip Lisac
Ostalo
 
JADRANSKE ETIMOLOGIJE (Vijmir Vinja, Jadranske etimologije, jadranske dopune Skokovu etimologijskom rječniku, I (A-H), II (I-Pa), III (Pe-Ž), HAZU i Školska knjiga Zagreb, 1998., 2003., 2004., 1040 str.) (str.323-325) hrvatskipdf 1023 KB
Goran Filipi
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZA SVOJU DUŠU, ZA SVE DUŠE (Berezina Matoković - Dobrila, RIČNIK VELOVAREŠKEGA SPLITA, Vlastita naklada, Split 2004.) (str.326-329) hrvatskipdf 1 MB
Tonko Maroević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRILOG RASVJETLJAVANJU FENOMENA GLAGOLJAŠTVA (Petar Runje, Školovanje glagoljaša, Matica hrvatska Ogulin, Ogulin, 2003.) (str.330-334) hrvatskipdf 2 MB
Sanja Zubčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVI DOPRINOS HRVATSKOJ DIJALEKTOLOGIJI (Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija 1., Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkoga narječja, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.) (str.335-337) hrvatskipdf 885 KB
Marijana Tomelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
FRAZEOLOŠKO-PAREMIOLOŠKI PRVIJENAC (Dinko Matković, RJEČNIK FRAZEMA I POSLOVICA VRBOSKE NA OTOKU HVARU) (str.338-340) hrvatskipdf 1010 KB
Martina Kuzmić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PROMIŠLJANJE ČAKAVŠTINE NA PRIMJERU DVIJU NOVIH ČAKAVSKIH KNJIGA (str.341-345) hrvatskipdf 2 MB
Siniša Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
CRIKVENIČKA ČAKAVŠTINA (Đurđica Ivančić-Dusper, Crikvȅniškī besedãr, Adamić, Ustanova u kulturi Dr. Ivan Kostrenčić, Rijeka - Crikvenica, 2003., 168 str.) (str.346-347) hrvatskipdf 678 KB
Martina Kuzmić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 16.872 *