hrcak mascot   Srce   HID

Studia ethnologica Croatica, Vol. 22 No. 1, 2010


Studia ethnologica Croatica,Vol. 22 No. 1
Publication date: December 2010

Published on HRČAK: 16 December 2010
Table of contents Full text
Riječ urednikā (str.7-7) croatianpdf 571 KB
Editors’ note (str.7-7) englishpdf 571 KB
Editorial  
Različiti pristupi povratnim migracijama: primjer Hrvatske (str.11-38) croatianpdf 399 KB
Different Approaches to Return Migration: the Case of Croatia (str.38-38)  
Jasna Čapo Žmegač
Original scientific paper
 
Materijalne prakse bivanja i pripadanja u transnacionalnim društvenim prostorima (str.39-60) croatianpdf 366 KB
Material Practices of Being and Belonging in Transnational Social Fields (str.60-60)  
Maja Povrzanović Frykman
Original scientific paper
 
Obiteljski transnacionalni prostor: studija slučaja (str.61-83) croatianpdf 390 KB
Transnational Space of a Family: a Case Study (str.83-83)  
Mirna Jernej
Original scientific paper
 
Transnacionalne prakse žena u diplomaciji (str.85-114) croatianpdf 451 KB
Women in Diplomacy: Their Private Transnational Practices (str.114-114)  
Lucija Mihaljević
Original scientific paper
 
Pronađeno u prijevozu: studentske prakse i iskustva u autobusu između Pule i Padove (str.115-137) croatianpdf 397 KB
Found in Transportation: Students’ Practices and Experiences on the Coach Line between Pula and Padova (str.137-137)  
Andrea Matošević
Original scientific paper
 
Transhumancija – transnacionalizam: šarplaninski ovčari na Učki (str.139-163) croatianpdf 858 KB
Transhumation as Transnationalism: Sheep Herders from Šar-Planina on Učka Mountain (str.163-163)  
Grga Frangeš
Original scientific paper
 
Migration, Informal Economy and Social Exclusion in Spain (str.165-186) englishpdf 320 KB
Migracije, siva ekonomija i društveno isključivanje u Španjolskoj (str.186-186)  
Jaka Repič
Original scientific paper
 
The Construction of a Health Uninsurant: People without Medical Citizenship as Seen by Some Slovene Health Workers (str.187-212) englishpdf 340 KB
Predodžbe o neosiguranicima: ljudi bez medicinskog državljanstva promatrani od strane slovenskih zdravstvenih radnika (str.212-212)  
Uršula Lipovec Čebron
Original scientific paper
 
Medicina u kandžama etnologije: mala regionalna povijest transformacije tradicijske medicine u medicinsku antropologiju (str.215-235) croatianpdf 305 KB
How Ethnology (Mis)Treated Medicine: Little Regional History of Transformation of Traditional Medicine into Medical Anthropology (str.235-235)  
Tanja Bukovčan
Original scientific paper
 
Sportski objekti kao objekti prijepora: gdje sve i kako trošimo (na) sport (str.237-253) croatianpdf 297 KB
Sports Objects as Objects of Dispute: Where and How We Spend (on) Sports (str.253-253)  
Ozren Biti
Original scientific paper
 
Pirovačke kapelice i poklonci: mjesta interakcije, sjećanja i identifikacije (str.255-282) croatianpdf 1 MB
Wayside Shrines and Chapels of Pirovac: Places of Interaction, Memory and Identification (str.282-282)  
Marijana Belaj, Sandra Urem
Original scientific paper
 
Ogled o primorskim Bunjevcima: povijesna perspektiva i identifikacijski procesi (str.283-316) croatianpdf 731 KB
Review on Coastal Bunjevci: Historical Perspective and the Processes of Identification (str.316-316)  
Milana Černelić, Marijeta Rajković Iveta
Original scientific paper
 
Croatian Coastal Festivals and the Construction of the Mediterranean (str.317-337) englishpdf 472 KB
Hrvatski priobalni festivali i konstruiranje Sredozemlja (str.337-337)  
Nevena Škrbić Alempijević, Rebeka Žabčić Mesarić
Original scientific paper
 
Safeguarding Intangible Cultural Heritage and the Inevitability of Loss: a Tibetan Example (str.339-359) englishpdf 315 KB
Čuvanje nematerijalne kulturne baštine i neizostavnost gubitka: primjer Tibeta (str.359-359)  
Amy Mountcastle
Original scientific paper
 
Heroes in Virtual Space (str.361-391) englishpdf 773 KB
Heroji virtualnog svijeta (str.391-391)  
Simona Klaus
Preliminary communication
 
Suzana Leček i Tihana Petrović Leš: Znanost i svjetonazor. Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939. – 1941. (str.395-399) croatianpdf 248 KB
Jadranka Grbić
Case report
 
Radoslav Katičić: Božanski boj – tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine (str.399-402) croatianpdf 231 KB
Tibor Komar
Case report
 
Tihana Petrović Leš, ur.: Etnolog Vitomir Belaj. Zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja (str.402-405) croatianpdf 242 KB
Petra Kelemen, Sanja Lončar
Case report
 
Milana Černelić, Marijeta Rajković i Tihana Rubić, ur.: Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima (str.406-408) croatianpdf 213 KB
Jelka Vince Pallua
Case report
 
Tihana Rubić, Nevena Škrbić-Alempijević, Željka Jelavić i Željka Petrović Osmak, ur.: 50 godina Hrvatskoga etnološkog društva (1959. – 2009. (str.409-412) croatianpdf 250 KB
Damir Agičić
Case report
 
Julia Kuehn i Paul Smethurst, ur.: Travel Writing, Form and Empire. The Poetics and Politics of Mobility (str.412-415) croatianpdf 213 KB
Ivona Grgurinović
Case report
 
Magdalena Nowicka i Maria Rovisco, ur.: Cosmopolitanism in Practice (str.416-418) croatianpdf 199 KB
Ivona Grgurinović
Case report
 
Visits: 33.475 *