hrcak mascot   Srce   HID

Studia ethnologica Croatica, Vol. 22 No. 1, 2010.


Studia ethnologica Croatica,Vol. 22 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2010.

Objavljen na Hrčku: 16. 12. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Riječ urednikā (str.7-7) hrvatskipdf 571 KB
Editors’ note (str.7-7) engleskipdf 571 KB
Uvodnik  
Različiti pristupi povratnim migracijama: primjer Hrvatske (str.11-38) hrvatskipdf 399 KB
Different Approaches to Return Migration: the Case of Croatia (str.38-38)  
Jasna Čapo Žmegač
Izvorni znanstveni članak
 
Materijalne prakse bivanja i pripadanja u transnacionalnim društvenim prostorima (str.39-60) hrvatskipdf 366 KB
Material Practices of Being and Belonging in Transnational Social Fields (str.60-60)  
Maja Povrzanović Frykman
Izvorni znanstveni članak
 
Obiteljski transnacionalni prostor: studija slučaja (str.61-83) hrvatskipdf 390 KB
Transnational Space of a Family: a Case Study (str.83-83)  
Mirna Jernej
Izvorni znanstveni članak
 
Transnacionalne prakse žena u diplomaciji (str.85-114) hrvatskipdf 451 KB
Women in Diplomacy: Their Private Transnational Practices (str.114-114)  
Lucija Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Pronađeno u prijevozu: studentske prakse i iskustva u autobusu između Pule i Padove (str.115-137) hrvatskipdf 397 KB
Found in Transportation: Students’ Practices and Experiences on the Coach Line between Pula and Padova (str.137-137)  
Andrea Matošević
Izvorni znanstveni članak
 
Transhumancija – transnacionalizam: šarplaninski ovčari na Učki (str.139-163) hrvatskipdf 858 KB
Transhumation as Transnationalism: Sheep Herders from Šar-Planina on Učka Mountain (str.163-163)  
Grga Frangeš
Izvorni znanstveni članak
 
Migration, Informal Economy and Social Exclusion in Spain (str.165-186) engleskipdf 320 KB
Migracije, siva ekonomija i društveno isključivanje u Španjolskoj (str.186-186)  
Jaka Repič
Izvorni znanstveni članak
 
The Construction of a Health Uninsurant: People without Medical Citizenship as Seen by Some Slovene Health Workers (str.187-212) engleskipdf 340 KB
Predodžbe o neosiguranicima: ljudi bez medicinskog državljanstva promatrani od strane slovenskih zdravstvenih radnika (str.212-212)  
Uršula Lipovec Čebron
Izvorni znanstveni članak
 
Medicina u kandžama etnologije: mala regionalna povijest transformacije tradicijske medicine u medicinsku antropologiju (str.215-235) hrvatskipdf 305 KB
How Ethnology (Mis)Treated Medicine: Little Regional History of Transformation of Traditional Medicine into Medical Anthropology (str.235-235)  
Tanja Bukovčan
Izvorni znanstveni članak
 
Sportski objekti kao objekti prijepora: gdje sve i kako trošimo (na) sport (str.237-253) hrvatskipdf 297 KB
Sports Objects as Objects of Dispute: Where and How We Spend (on) Sports (str.253-253)  
Ozren Biti
Izvorni znanstveni članak
 
Pirovačke kapelice i poklonci: mjesta interakcije, sjećanja i identifikacije (str.255-282) hrvatskipdf 1 MB
Wayside Shrines and Chapels of Pirovac: Places of Interaction, Memory and Identification (str.282-282)  
Marijana Belaj, Sandra Urem
Izvorni znanstveni članak
 
Ogled o primorskim Bunjevcima: povijesna perspektiva i identifikacijski procesi (str.283-316) hrvatskipdf 731 KB
Review on Coastal Bunjevci: Historical Perspective and the Processes of Identification (str.316-316)  
Milana Černelić, Marijeta Rajković Iveta
Izvorni znanstveni članak
 
Croatian Coastal Festivals and the Construction of the Mediterranean (str.317-337) engleskipdf 472 KB
Hrvatski priobalni festivali i konstruiranje Sredozemlja (str.337-337)  
Nevena Škrbić Alempijević, Rebeka Žabčić Mesarić
Izvorni znanstveni članak
 
Safeguarding Intangible Cultural Heritage and the Inevitability of Loss: a Tibetan Example (str.339-359) engleskipdf 315 KB
Čuvanje nematerijalne kulturne baštine i neizostavnost gubitka: primjer Tibeta (str.359-359)  
Amy Mountcastle
Izvorni znanstveni članak
 
Heroes in Virtual Space (str.361-391) engleskipdf 773 KB
Heroji virtualnog svijeta (str.391-391)  
Simona Klaus
Prethodno priopćenje
 
Suzana Leček i Tihana Petrović Leš: Znanost i svjetonazor. Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939. – 1941. (str.395-399) hrvatskipdf 248 KB
Jadranka Grbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radoslav Katičić: Božanski boj – tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine (str.399-402) hrvatskipdf 231 KB
Tibor Komar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tihana Petrović Leš, ur.: Etnolog Vitomir Belaj. Zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja (str.402-405) hrvatskipdf 242 KB
Petra Kelemen, Sanja Lončar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milana Černelić, Marijeta Rajković i Tihana Rubić, ur.: Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima (str.406-408) hrvatskipdf 213 KB
Jelka Vince Pallua
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tihana Rubić, Nevena Škrbić-Alempijević, Željka Jelavić i Željka Petrović Osmak, ur.: 50 godina Hrvatskoga etnološkog društva (1959. – 2009. (str.409-412) hrvatskipdf 250 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Julia Kuehn i Paul Smethurst, ur.: Travel Writing, Form and Empire. The Poetics and Politics of Mobility (str.412-415) hrvatskipdf 213 KB
Ivona Grgurinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Magdalena Nowicka i Maria Rovisco, ur.: Cosmopolitanism in Practice (str.416-418) hrvatskipdf 199 KB
Ivona Grgurinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 35.499 *