hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.18 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 2010.

Objavljen na Hrčku: 21.12.2010.
Sadržaj Puni tekst
USPOREDBA INSTRUMENATA ZA PROCJENU RIZIKA I POTREBA DJECE I MLADIH (str.1-14) hrvatskipdf 290 KB
COMPARISON OF RISK/NEED ASSESSMENT INSTRUMENTS FOR CHILDREN AND YOUTH (str.14-14)  
Nivex Koller-Trbović, Branko Nikolić, Gabrijela Ratkajec Gašević
Izvorni znanstveni članak
 
SPOLNE RAZLIKE U STIGMATIZACIJI OSUĐENIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA (str.15-27) hrvatskipdf 285 KB
GENDER DIFFERENCES IN STIGMATIZATION OF CONVICTED OFFENDERS (str.27-27)  
Martina Lotar, Željka Kamenov, Marija Lebedina-Manzoni
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST PROCJENE RIZIKA S OSOBNIM, OBITELJSKIM I DRUGIM OBILJEŽJIMA MALOLJETNICA, KORISNICA RAZLIČITIH TRETMANSKIH PROGRAMA (str.29-44) hrvatskipdf 317 KB
RELATIONSHIP BETWEEN ASSESSED RISK AREAS WITH INDIVIDUAL, FAMILY AND OTHER CHARACTERISTICS OF FEMALE MINORS FROM DIFFERENT TREATMENT PROGRAMS (str.44-44)  
Antonija Žižak, Ivana Maurović, Ivana Jeđud
Izvorni znanstveni članak
 
THE INFLUENCE OF CITIZEN INTERACTION WITH THE POLICE ON CRIME-REPORTING BEHAVIOR: ITS MANIFESTATIONS AMONG UNIVERSITY STUDENTS (str.45-61) engleskipdf 291 KB
UTJECAJ KONTAKTA IZMEĐU POLICIJE I GRAĐANA NA PRIJAVLJIVANJE KRIMINALNOG PONAŠANJA: POJAVNOST/ MANIFESTACIJA KOD STUDENATA (str.61-61)  
Avdi S. Avdija, Dennis M. Giever
Izvorni znanstveni članak
 
KAZNENA POLITIKA I PREVENCIJA OVISNOSTI O DROGAMA MEĐU MLADIMA (str.63-76) hrvatskipdf 288 KB
CRIMINAL POLICY AND PREVENTION OF DRUG ADDICTION AMONG YOUTH (str.76-76)  
Jadranka Ivandić Zimić, Sanja Mikulić
Pregledni rad
 
EVALUACIJA USPJEŠNOSTI IZVANSUDSKE NAGODBE U STRUČNOJ SLUŽBI ZA IZVANSUDSKU NAGODBU ZAGREB (str.77-95) hrvatskipdf 298 KB
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF VICTIM-OFFENDER MEDIATION (VOM) IN ZAGREB PROFESSIONAL SERVICE FOR VOM IN CASES OF JUVENILE OFFENDERS (str.95-95)  
Anja Mirosavljević, Nivex Koller-Trbović, Davorka Lalić-Lukač
Stručni rad
 
Završna nacionalna konferencija Imam stav – program prevencije duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti (str.97-98) hrvatskipdf 269 KB
Martina Ferić Šlehan
Recenzija, Prikaz
 
1. konferencija i sastanak članova Europskog društva za prevencijska istraživanja: „Mogu li prevencijska istraživanja doprinijeti smanjenju nejednakosti u zdravlju na području Europe?“ 10.-11.11.2010, Amsterdam, Nizozemska 1st European Society for Prevention Research Conference and Members’ Meeting: Can research on prevention contribute to the reduction of inequalities in health in Europe? November 10 to 11 2010, Amsterdam (str.99-100) hrvatskipdf 194 KB
Valentina Kranželić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 10.615 *