hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2010.

Objavljen na Hrčku: 28. 12. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Atlas šišmiša Hrvatske, I dio (str.295-337)  
The Atlas of Croatian Bats, Part I (str.295-337) engleskipdf 2 MB
Igor Pavlinić, Maja Đaković, Nikola Tvrtković
Izvorni znanstveni članak
 
Veliki potkovnjak, Rhinolophus ferrumequinum, u Hrvatskoj: stanje i preporuke za istraživanje (str.339-356)  
The greater horseshoe bat, Rhinolophus ferrumequinum in Croatia: present status and research recommendations (str.339-356) engleskipdf 1 MB
Igor Pavlinić, Maja Đaković
Izvorni znanstveni članak
 
Fauna tulara (Insecta: Trichoptera) Kupe, Čabranke i njihovih pritoka (Gorski kotar, zapadna Hrvatska) (str.357-368)  
Caddisfly (Insecta: Trichoptera) fauna of Kupa and Čabranka rivers and their tributaries, Gorski kotar, W Croatia (str.357-368) engleskipdf 213 KB
Ana Previšić, Aleksandar Popijač
Izvorni znanstveni članak
 
Fauna dnevnih leptira (Lepidoptera: Hesperioidea & Papilionoidea) središnje Istre (Hrvatska) (str.369-380)  
Butterfly fauna (Lepidoptera: Hesperioidea & Papilionoidea) of Central Istria (Croatia) (str.369-380) engleskipdf 140 KB
Toni Koren, Ljiljana Ladavac
Izvorni znanstveni članak
 
Revizija staklokrilki (Lepidoptera: Sesiidae) u zbirkama Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja u Zagrebu i Entomološkoga odjela Gradskog muzeja u Varaždinu (str.381-388)  
A revision of clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) in the collections of the Croatian Natural History Museum in Zagreb and the Entomological Department of the Varaždin Municipal Museum (str.381-388) engleskipdf 188 KB
Željko Predovnik
Izvorni znanstveni članak
 
Saprobni status tekućica u Hrvatskoj na temelju bentičkih beskralježnjaka (str.389-406)  
Saprobic status of running waters in Croatia based on benthic macroinvertebrates (str.389-406) engleskipdf 273 KB
Renata Ćuk, Ivan Vučković, Marija Šikoronja, Dagmar Šurmanović, Siniša Širac, Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Novi neofiti u flori Hrvatske (str.407-431)  
New neophytes in the flora of Croatia (str.407-431) engleskipdf 2 MB
Milenko Milović, Božena Mitić, Antun Alegro
Izvorni znanstveni članak
 
Novi podaci o vaskularnim biljkama novog dijela Nacionalnog parka »Krka« (str.433-443)  
New records of vascular plants for the new part of the Krka National Park (str.433-443) engleskipdf 307 KB
Zorana Sedlar, Vladimir Hršak, Vedran Šegota
Izvorni znanstveni članak
 
(Ne)postojanje vrste Glaucium corniculatum (L.) Rudolph (Papaveraceae) u hrvatskoj flori (str.445-449)  
(Non)existence of the species Glaucium corniculatum (L.) Rudolph (Papaveraceae) in Croatian flora (str.445-449) engleskipdf 113 KB
Sara Mareković, Renata Šoštarić
Izvorni znanstveni članak
 
Nomenklaturalni i taksonomski status ptica opisanih u Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam (1783) Mathiasa Pillera i Ludwiga Mitterpachera (str.451-458)  
Nomenclatural and taxonomic status of birds described by Mathias Piller and Ludwig Mitterpacher in their Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam (1783) (str.451-458) engleskipdf 99 KB
Jiří Mlíkovský
Pregledni rad
 
Prvi nalaz erythronotus tipa obojenosti kod vrste Lacerta agilis argus Laurenti, 1768 u Hrvatskoj (str.459-462)  
First record of the erythronotus coloration morph in Lacerta agilis argus Laurenti, 1768 from Croatia (str.459-462) engleskipdf 176 KB
Dušan Jelić
Kratko priopćenje
 
Prvi nalaz Ripartijevog smeđeg plavca Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii (Freyer, 1830) (Lepidoptera, Lycaenidae) u Hrvatskoj (str.463-467)  
First finding of Ripart’s Anomalous Blue Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii (Freyer, 1830) (Lepidoptera, Lycaenidae) in Croatia (str.463-467) engleskipdf 232 KB
Toni Koren
Kratko priopćenje
 
August Langhoffer - zaslužni hrvatski zoolog i entomolog (str.469-483) hrvatskipdf 234 KB
Branko Britvec
Ostalo
 
Posjeta: 17.227 *