hrcak mascot   Srce   HID

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja,Vol. LVI No. 24
Datum izdavanja: prosinca 2010.

Objavljen na Hrčku: 13. 1. 2011.
Sadržaj Puni tekst
POTICANJE KREATIVNOSTI U KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU (str.1-281) hrvatskipdf 265 KB
STIMULATING CREATIVITY IN A COMBINED CLASS (str.281-281)  
Đurđica Petrović
Stručni rad
 
UTJECAJ RAČUNALNIH IGARA NA MLADE I UPORABA PEGI ALATA (str.9-18) hrvatskipdf 242 KB
THE INFLUENCE OF COMPUTER GAMES ON YOUNG PEOPLE AND THE USE PEGI TOOL (str.18)  
Maja Ružić Baf, Mirjana Radetić Paić
Pregledni rad
 
PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA I UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI UNUTAR ŠKOLE (str.29-34) hrvatskipdf 285 KB
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS A FACTOR OF EDUCATION FOR A LEISURE TIME (str.34)  
Jasenka Martinčević
Stručni rad
 
OSPOSOBLJAVANJE BUDUĆIH PEDAGOGA ZA RAD S RODITELJIMA (str.35-44) hrvatskipdf 247 KB
TRAINING PROSPECTIVE EDUCATIONISTS FOR WORKING WITH PARENTS (str.44)  
Dubravka Maleš, Ivanka Stričević, Maja Ljubetić
Stručni rad
 
DJECA I DJETINJSTVO U DOKUMENTIMA O PRAVIMA DJECE (str.45-54) hrvatskipdf 249 KB
KINDER UND KINDHEIT IN DEN AKTEN ÜBER KINDERRECHTE (str.54)  
Željka Kopić, Valerija Korajac
Stručni rad
 
VIŠESTRUKE INTELIGENCIJE U NASTAVI (str.55-64) hrvatskipdf 227 KB
MULTIPLE INTELLIGENCES IN CLASSES (str.64)  
Mirjana Posavec
Stručni rad
 
POVEZANOST EMOCIONALNE KOMPETENCIJE TE MAŠTE I EMPATIJE ODGOJITELJA SA STAVOVIMA O DAROVITOJ DJECI (str.65-90) hrvatskipdf 344 KB
CORRELATION BETWEEN PRESCHOOL TEACHERS' EMOTIONAL COMPETENCE, IMAGINATION AND EMPATHY AND THEIR ATTITUDES ABOUT GIFTED CHILDREN (str.90)  
Joško Sindik
Izvorni znanstveni članak
 
ŽIVOTNI STIL I TJELESNA AKTIVNOST STUDENATA PEDAGOGIJE (str.91-102) hrvatskipdf 228 KB
LIFESTYLE AND PHYSICAL ACTIVITY OF PEDAGOGY STUDENTS (str.102)  
Zsuzsanna Olvaszto
Stručni rad
 
ONLINE DRUŠTVENE MREŽE I DRUŠTVENO UMREŽAVANJE KOD UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE: NAVIKE FACEBOOK GENERACIJE (str.103-125) hrvatskipdf 318 KB
ONLINE SOCIAL NETWORKS AND SOCIAL NETWORKING OF ELEMENTARY SCHOOL PUPILS: HABITS OF FACEBOOK GENERATION (str.125)  
Siniša Kosić
Izvorni znanstveni članak
 
POSESTRIMSTVO BIJELIH KOPRIVA – POISTOVJEĆIVANJE PO SNAZI UMJETNOSTI I/ILI PO KRHKOSTI ŽIVOTA? (str.126-155) hrvatskipdf 351 KB
THE SISTERHOOD OF WHITE NETTLES – IDENTIFICATION ACCORDING TO THE POWER OF ART AND/OR TO THE FRAGILITY OF LIFE? (str.155)  
Sanja Franković
Izvorni znanstveni članak
 
NASTAVNA SREDSTVA KAO IZVORI LITERARNOG ZNANJA (str.156-168) hrvatskipdf 540 KB
TEACHING RESOURCES AS A SOURCE OF LITERARY KNOWLEDGE (str.168)  
Marko Ek
Stručni rad
 
KVALITETA NASTAVE NA FAKULTETU (str.169-182) hrvatskipdf 278 KB
THE QUALITY OF UNIVERSITY TEACHING (str.182)  
Ladislav Bognar, Snježana Kragulj
Prethodno priopćenje
 
STAVOVI UČITELJA O OCJENJIVANJU (str.183-199) hrvatskipdf 367 KB
TEACHERS' ATTITUDES ABOUT EVALUATION (str.199)  
Vesna Buljubašić Kuzmanović, Marino Kavur, Marina Perak
Prethodno priopćenje
 
TJELESNI AKTIVITET, STRES I ZDRAVSTVENI STATUS RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA U HRVATSKOJ (str.200-209) hrvatskipdf 221 KB
PHYSICAL ACTIVITY, STRESS AND HEALTH STATUS AMONG ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPALS IN REPUBLIC OF CROATIA (str.209)  
Mladen Kvesić, Nataša Zenić Sekulić, Ivan Kvesić
Izvorni znanstveni članak
 
MODALITETI SURADNIČKIH ODNOSA ŠKOLSKOG PEDAGOGA I RODITELJA (str.210-229) hrvatskipdf 414 KB
COOPERATION MODELS BETWEEN A SCHOOL PEDAGUOGE AND PARENTS (str.229)  
Mirko Lukaš, Senka Gazibara
Prethodno priopćenje
 
PRIKAZ TEMATSKE JEDINICE ENDOKRINI SUSTAV U NASTAVI MEDICINSKOGA ENGLESKOGA NA STRUČNOM STUDIJU SESTRINSTVA (str.233-242) hrvatskipdf 437 KB
PRESENTATION OF THE TOPIC ENDOCRINE SYSTEM IN TEACHING OF MEDICAL ENGLISH AT THE PROFESSIONAL STUDY OF NURSING (str.242)  
Lorna Dubac Nemet
Stručni rad
 
PJEVANJE U PRVIM TRIMA RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE (str.243-252) hrvatskipdf 261 KB
SINGING IN THE FIRST THREE GRADES OF PRIMARY SCHOOL (str.252)  
Božica Radičević, Jasna Šulentić Begić
Stručni rad
 
DAROVITI UČENICI (str.253-258) hrvatskipdf 201 KB
GIFTED STUDENTS (str.258-258)  
Ljiljana Vranjković
Stručni rad
 
NASTAVNI FILM U NASTAVI POVIJESTI (str.259-266) hrvatskipdf 212 KB
A TEACHING FILM IN HISTORY CLASS (str.266)  
Slavica Ćosić
Stručni rad
 
Prof. dr. sc. Josip Markovac, prof. dr. sc. Valentin Puževski: ANTE VUKASOVIĆ ŽIVOTNO DJELO I BIBLIOGRAFIJA uz 80. obljetnicu života i 60. obljetnicu plodna pedagoškog djelovanja (str.285-289) hrvatskipdf 218 KB
Mirko Lukaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mira Perić Kraljik OSVETA LAVICE, dramski tekst (str.290-297) hrvatskipdf 210 KB
Robert Raponja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Taguchi, H. L. (2010). Going Beyond the Theory/ Practice Divide in Early Childhood Education - Introducing an intraactive pedagogy. London and New York: Routledge (str.298-301) hrvatskipdf 154 KB
Ljubimka Hajdin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 134.443 *