hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 42 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2010.

Objavljen na Hrčku: 13. 1. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-8) hrvatskipdf 304 KB
Ostalo  
Riječ urednika (str.9-10) hrvatskipdf 252 KB
Hrvoje Gračanin
Uvodnik
 
Razgovor ugodni: Konstantin VII Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti (str.13-36) hrvatskipdf 421 KB
Pleasant Conversations: Constantine VII Porphyrogenitus and the earliest Croatian history (Summary) (str.32-33)  
Trpimir Vedriš
Pregledni rad
 
Čiji kontinuitet? Konstantin Porfirogenet i hrvatska arheologija o razdoblju 7–9. stoljeća (str.37-48) hrvatskipdf 330 KB
Whose continuity? Constantine Porphyrogenitus and Croatian archaeology on the period of the 7th to the 9th centuries (Summary) (str.48-48)  
Goran Bilogrivić
Pregledni rad
 
De administrando imperio kao izvor za ranu povijest Mađara, kao i o vezama Mađara sa susjednim narodima u 10. stoljeću (str.49-64) hrvatskipdf 311 KB
De administrando imperio as a source for the early history of the Hungarians, as well as for the relations between the Hungarians and their neighbours in the 10th. c. (Summary) (str.64-64)  
Miklós Takács
Pregledni rad
 
Gradovi obalne Dalmacije u De administrando imperio: najstarija povijest Splita u svjetlu dvaju pojmova Konstantina VII Porfirogeneta (str.65-82) hrvatskipdf 411 KB
Cities of littoral Dalmatia in De administrando imperio: earliest history of Split in the light of two terms of Constantine VII Porphyrogenitus (Summary) (str.82-82)  
Ivan Basić
Izvorni znanstveni članak
 
O hronologiji hrvatskih vladara u 31. glavi spisa De administrando imperio (str.83-105) hrvatskipdf 412 KB
On the chronology of Croatian rulers in the 31st chapter of the De administrando imperio (Summary) (str.104-105)  
Predrag Komatina
Izvorni znanstveni članak
 
Vremenski nesklad između odlomaka 31. poglavlja De administrando imperio (str.107-116) hrvatskipdf 322 KB
Temporal discrepancy between the passages from chapter 31 of De administrando imperio (Summary) (str.115-116)  
Milenko Lončar
Prethodno priopćenje
 
Constantine Porphyrogenitus’ Source on the Earliest History of the Croats and Serbs (str.117-131) hrvatskipdf 376 KB
Izvor Konstantina Porfirogeneta za najstariju povijest Hrvata i Srba (Sažetak) (str.131-131)  
Tibor Živković
Prethodno priopćenje
 
Zamišljanje tradicije: Vrijeme i okolnosti postanka 30. glave djela De administrando imperio (str.133-151) hrvatskipdf 376 KB
Imagining the tradition: When and why the 30th chapter of the De administrando imperio was written (Summary) (str.151-151)  
Mladen Ančić
Izvorni znanstveni članak
 
Pričam ti priču: ideološko-narativni diskursi o dolasku Hrvata u De administrando imperio (str.153-165) hrvatskipdf 331 KB
Telling the stories: Ideological-narrative discourses on the Croat migrations in De administrando imperio (Summary) (str.164-165)  
Danijel Džino
Izvorni znanstveni članak
 
Dioklecijan u Splitu (str.169-193) hrvatskipdf 1 MB
Diocletian in the Split Palace (Summary) (str.191-194)  
Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak
 
Crusading between the Adriatic and the Black Sea: Hungary, Venice and the Ottoman Empire after the Fall of Negroponte (str.195-230) hrvatskipdf 481 KB
Križarenje između Jadrana i Crnog mora: Bugarska, Venecija i Osmansko Carstvo nakon pada Negroponta (Sumamry) (str.229-230)  
Alexandru Simon
Izvorni znanstveni članak
 
Humanist i zagrebački biskup Nicolaus Olahus (Nikola Olah, Nicolae Valahul ili Românul, 1543-1548) i njegova korespondencija sa Stjepanom Brodarićem (str.231-267) hrvatskipdf 715 KB
The Humanist and Bishop of Zagreb Nicolaus Olahus (Nikola Olah, Nicolae Valahul or Românul, 1543-1548) and His Correspondance with Stjepan Brodarić (Summary) (str.266-267)  
Castilia Manea-Grgin
Izvorni znanstveni članak
 
AUTO-ITALIA: Iz razvoja torinske automobilske industrije 1920-ih godina (str.269-304) hrvatskipdf 1 MB
(str.303-304)  
Filip Šimetin Šegvić
Pregledni rad
 
Kao guske u maglu? Položaj Hrvatske u prvoj jugoslavenskoj državi. Između mita i stvarnosti (str.305-354) hrvatskipdf 544 KB
“Wie die Gänse in den Nebel hinein?” Die Stellung Kroatiens im ersten jugoslawischen Staat. Zwischen mythos und Wirklichkeit (Zusammenfassung) (str.354-354)  
Alojz Ivanišević
Pregledni rad
 
Prilog proučavanju antisemitizma i protužidovske propagande u vodećem zagrebačkom ustaškom tisku (1941-1943) (str.355-385) hrvatskipdf 380 KB
A Contribution to the Study of anti-Semitism and anti-Jewish Propaganda in Zagreb's Leading Ustasha Press (Summary) (str.384-385)  
Boško Zuckerman
Izvorni znanstveni članak
 
Djelovanje Agitpropa prema književnom radu i izdavaštvu u NRH, 1945-1952. (str.387-423) hrvatskipdf 458 KB
Activity of the Agitprop in regard to Literary Work and Publishing in the People’s Republic of Croatia in 1945-195 (Summary) (str.423-424)  
Tatjana Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
Zapadna orijentalistika: povijest i teologija s političkom misijom. Uvod u kritičku analizu suvremene srednjestrujaške zapadne orijentalistike (str.425-443) hrvatskipdf 374 KB
Western Orientalistics: History and Theology with a Political Mission Introduction into Critical Analysis of Contenporay Mainstream Western Orientalistics (Summary) (str.442-443)  
Boris Havel
Izvorni znanstveni članak
 
Popis vlaških naselja u Slavonskoj krajini s početka 17. stoljeća (str.447-450) hrvatskipdf 243 KB
Hrvoje Petrić
Ostalo
 
Prof. emeritus Ivan Kampuš (1924-2010) (str.453-454) hrvatskipdf 217 KB
Ivo Goldstein
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Akademik Lujo Margetić (1920-2010). U povodu odlaska istaknutoga historiografa, profesora emeritusa, počasnoga doktora (str.455-456) hrvatskipdf 219 KB
Petar Strčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Arheologija Italije u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju. Neil Christie, From Constantine to Charlemagne: An Archaeology of Italy, AD 300–800. Aldershot: Ashgate, 2006, 604 str. (str.459-461) hrvatskipdf 241 KB
Trpimir Vedriš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Značajan pogled s jugoistoka. Vladimir P. Goss, Četiri stoljeća europske umjetnosti 800. - 1200. Pogled s jugoistoka, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2010, 291 str. (str.462-464) hrvatskipdf 240 KB
Maja Cepetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Govor za Hrvatsku. Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia / Govor za Hrvatsku (1522.), studija, prijepis i prijevod Ivan Jurković - Violeta Moretti, Modruš: Katedra Èakavskog sabora Modruše, 2010, 176 str. (str.464-466) hrvatskipdf 245 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Papa Pio XII., holokaust i Hladni rat Michael Phayer, Pio XII, holokaust i Hladni rat, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2010, 423 str. (str.467-473) hrvatskipdf 260 KB
Tvrtko Jakovina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uvod u imagologiju. Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju Priredili Davor Dukić, Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje, Ivana Brković, Zagreb: Srednja Europa, 2009, 203 str. (str.474-479) hrvatskipdf 256 KB
Boris Blažina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Meandri kolektivnog pamćenja. Stefano Petrungaro, Pisati povijest iznova. Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004. Preveo Franko Dota, Zagreb: Srednja Europa, 2009, 222 str. (str.479-488) hrvatskipdf 275 KB
Branimir Janković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dnevničko svjedočanstvo o Zadru u posljednjim godinama Drugog svjetskog rata Giovanni Eleuterio Lovrovich, Zadar. Od bombardiranja do izgnanstva (1943.-1947.), Rijeka-Fiume: Edit, Biblioteka Egzotika, 2008, 136 str. (str.488-491) hrvatskipdf 257 KB
Željko Karaula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jedno netipično djelo o vodećim protagonistima Drugog svjetskog rata Marc Ferro, Sedmorica zaraćenih. Usporedna povijest Zagreb: FPZ, 2008, 389 str. (str.491-495) hrvatskipdf 286 KB
Nikolina Šimetin Šegvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Šest fregata: rođenje flote Sjedinjenih Američkih Država Ian W. Toll, Six Frigates: The Epic History of the Founding of the U.S. Navy, New York & London: W. W. Norton & Company, 2006, str. XV + 560 (str.495-498) hrvatskipdf 246 KB
Igor Razum
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tri godišta Godišnjaka za društvenu istoriju (2007. – 2009.) Godišnjak za društvenu istoriju 14/1-3 (2007), 15/1-3 (2008), 16/1, 16/2, 16/3 (2009) (str.499-505) hrvatskipdf 261 KB
Stipe Mlikorić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novi broj Historijskog zbornika. Historijski zbornik, god. LXI, br. 2, Zagreb 2008, str. 247-480 (str.505-509) hrvatskipdf 248 KB
Branimir Janković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni skup „Gacka i Otočac u srednjem vijeku“ (Otočac: Gacko pučko otvoreno učilište, 5-6. ožujka 2010.) (str.513-515) hrvatskipdf 224 KB
Željko Holjevac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
International Medieval Congress (Leeds, Ujedinjeno kraljevstvo, 12-15. 7. 2010.) (str.516-517) hrvatskipdf 254 KB
Zrinka Nikolić Jakus
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveno-stručni skup „Garić-grad i okolica – od srednjovjekovlja do suvremenosti“ (Bjelovar-Podgarić, 28. listopada 2010.) (str.517-518) hrvatskipdf 249 KB
Stela Kos
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (od sveska 43, godina 2011) (str.519-522) hrvatskipdf 274 KB
Ostalo  
Author and Contributor Guidelines (from volume 43, year 2011) (str.523-526) engleskipdf 274 KB
Ostalo  
Autori članaka i rasprava / Autori manjih priloga (str.527-528) hrvatskipdf 213 KB
Kazalo  
Posjeta: 68.634 *