hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: kolovoza 2009.

Objavljen na Hrčku: 19. 1. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.9-11) hrvatskipdf 77 KB
Ante Rendić-Miočević
Uvodnik
 
Dubravka Balen-Letunić (str.12-22) hrvatskipdf 183 KB
Jacqueline Balen, Ivan Drnić
Bibliografija
 
Rezultati zaštitnih istraživanja na lokalitetu Ivandvor - šuma Gaj (str.23-73) hrvatskipdf 2 MB
Results of rescue excavations on the site of Ivandvor - Gaj forest (str.56-73)  
Jacqueline Balen, Tomislav Bilić, Maja Bunčić, Ivan Drnić, Ana Solter
Izvorni znanstveni članak
 
Jadranska ogigija i Vučedolski Bog metalurgije - dva primjera historijskog (dis)kontinuiteta (str.73-84) hrvatskipdf 229 KB
Adriatic Ogygia and Vučedolian God of metallurgy - two examples of historical (dis)continuity (str.80-84)  
Tomislav Bilić
Izvorni znanstveni članak
 
Ranobrončanodobni keramički nalazi s lokaliteta Ivanovaci Gorjanski - Palanka (str.85-103) hrvatskipdf 545 KB
Early Bronze Age ceramic finds from the Ivanovci Gorjanski - Palanka site (str.98-103)  
Andreja Kudelić
Izvorni znanstveni članak
 
Pretpovijesni nalazi iz Aljmaša i pitanje zlatnog nalaza iz Dalja (str.105-128) hrvatskipdf 822 KB
Prehistoric finds from Aljmaš and the question of the gold findings from Dalj (str.123-128)  
Sanjin Mihelić
Izvorni znanstveni članak
 
Bemerkungen über ein wenig bekanntes Artefakt: der bronezeitliche Lanzenschuh im Karpaten - Donau - Raum (str.129-156) njemačkipdf 609 KB
Opaske o jednom slabo poznatom artefaktu brončanog doba: peta kopalja u karpatsko-podunavskom prostoru (str.147-156)  
Tiberius Bader
Izvorni znanstveni članak
 
Grobovi uglednica mlađe faze kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj. Prilog poznavanju ženske nošnje kasnog brončanog doba na prostoru južne Panonije (str.157-182) hrvatskipdf 1 MB
Burials of female notables from the younger phase of the Urnfield Culture in Northen Croatia. A contribution to the knowledge of female wear in the Late Bronze age in Southern Pannonia (str.179-182)  
Daria Ložnjak Dizdar
Izvorni znanstveni članak
 
Jalkovec – Police, jama K 8 i ostali nalazi kulture polja sa žarama (str.183-198) hrvatskipdf 638 KB
Jalkovec – Police, pit K 8 and other finds of the Urnfield Culture (str.194-198)  
Luka Bekić
Izvorni znanstveni članak
 
Zagrebački Gradec i njegova okolica u prapovijesti (str.199-212) hrvatskipdf 461 KB
The prehistory of Zagreb Gradec and its surroundings (str.210-212)  
Nives Majnarić Pandžić
Izvorni znanstveni članak
 
Japodska nevesta iz okolice Novega Mesta (str.213-230) slovenskipdf 1 MB
A Iapodian bride from the vicinity of Novo Mesto (str.227-230)  
Biba Teržan
Izvorni znanstveni članak
 
Japodske podlaktične narukvice: simbolika ženskog principa u optjecanju ideja i djela jadranske kulturne koinè (str.231-258) hrvatskipdf 945 KB
Japodian forearm bracelets: the symbolism of the female principle in the circulation of ideas and creations of the Adriatic cultural koinè (str.250-258)  
Martina Blečić Kavur
Izvorni znanstveni članak
 
Gospodarica konja na željeznodobnim privjescima iz Kastva i Grobnika (str.259-269) hrvatskipdf 1 MB
The Mistress of the horses on Iron Age pendants from Kastav and Grobnik (str.268-269)  
Dunja Glogović
Izvorni znanstveni članak
 
Željezni pojasi tipa Zvonimirovo LT 6 kao dio ženske srednjelatenske nošnje u zapadnoj Panoniji i na jugoistočnoalpskom prostoru (str.271-304) hrvatskipdf 1 MB
Iron belts of the Zvonimirpvp LT 6 type as the part of Middle La Tène female wear in the western Pannonia and south - eastern Alpine area (str.292-304)  
Marko Dizdar
Izvorni znanstveni članak
 
Dvije pojasne kopče tipa Laminci iz Dalja (str.305-319) hrvatskipdf 386 KB
Two belt bucklets of the Laminci - type from Dalj (str.316-319)  
Ivan Drnić
Izvorni znanstveni članak
 
Dionizijev novac Sirakuze u Starom Gradu na Hvaru (str.321-335) hrvatskipdf 257 KB
Syracusan coinage of Dionysius the Elder from Stari Grad of Hvar (str.336-338)  
Zdenka Dukat
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanja tumula Matakova Glavica u Podvršju (str.339-356) hrvatskipdf 1 MB
Research of a grave mound at Matakova Glavica in the village Podvršje (str.349-356)  
Karla Gusar, Dario Vujević
Izvorni znanstveni članak
 
O problemu etničkog podrijetla Dardanaca (str.357-386) hrvatskipdf 222 KB
On the problem of the ethnic origin of the Dardanians (str.386-386)  
Zef Mirdita
Izvorni znanstveni članak
 
Reljef božanstva vina i veselja iz centralnog dijela Dardanije (Kosova) (str.387-392) hrvatskipdf 145 KB
A relief of the wine and merriment deity from the central Dardanian area (Kosovo) (str.392-392)  
Exhlale Dobruna - Salihu
Izvorni znanstveni članak
 
Sarkofag Maksimijane Emilije iz Siska (str.393-420) hrvatskipdf 1 MB
The sarcophagus of Maximiana Aemilia from Sisak (str.417-420)  
Vlatka Vukelić
Izvorni znanstveni članak
 
Od rimskog naselja Aigai do Ayasa (str.421-441)  
From the Roman Settlement of Aigai to Ayas (str.440-441) engleskipdf 1 MB
Erdal Eser
Izvorni znanstveni članak
 
Konavle – Križevi kao simbol kršćanstva na srednjovjekovnim kamenim nadgrobnim spomenicima - mramorima (str.443-462) hrvatskipdf 615 KB
Konavle – Crosses as a symbol of christianity on medieval stone sepulchral monuments - "marbles" (str.461-462)  
Zdenko Žeravica
Izvorni znanstveni članak
 
Novovjekovni nalazi u grobovima 17. i 18. stoljeća oko crkve sv. Nikole biskupa u Žumberku (str.463-488) hrvatskipdf 806 KB
17 and 18 century finds round the church of St. Nicholas Bishop in Žumberak (str.484-488)  
Ana Azinović Bebek
Izvorni znanstveni članak
 
Crtice o povijesti arheološkog istraživanja Gradca u Bapskoj i njegovih istraživača (str.489-507) hrvatskipdf 393 KB
Notes on the history of archaeological excavations on Gradac at Bapska and its excavators (str.502-507)  
Marcel Burić
Stručni rad
 
Pretpovijest Dubrovnika (str.509-517) hrvatskipdf 360 KB
The Prehistory of Dubrovnik (str.517-517)  
Nikša Petrić
Stručni rad
 
Tragovi skupnih nalaza zlatnog rimskog carskog novca iz Slavonije u Numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu (str.519-524) hrvatskipdf 182 KB
Traces of hoards of Roman Imperial gold coins from Slavonia in the Zagreb Archaeological Museum Numismatic Collection (str.524-524)  
Ivan Mirnik
Stručni rad
 
Popis kratica - Abbreviations (str.525-537) hrvatskipdf 110 KB
Ostalo  
Posjeta: 30.154 *