hrcak mascot   Srce   HID

Tranzicija, Vol. 12 No. 25-26, 2010.


Datum izdavanja: siječnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 20. 1. 2011.
Sadržaj Puni tekst
STANJE PRIVREDE I MJERE ANTICIKLIČNE EKONOMSKE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI (str.1-15) hrvatskidoc 176 KB
Kadrija Hodžić
Izlaganje sa skupa
 
ANALIZA BILANCE PLAĆANJA BOSNE I HERCEGOVINE - STANJE I TRENDOVI - (str.16-26) hrvatskidoc 270 KB
Željko Marić
Izvorni znanstveni članak
 
RECOVERY OF THE MICROFINANCE SECTOR IN ROMANIAN AND CROATIAN ECONOMY (str.27-39) engleskidoc 230 KB
Laura Giurca Vasilescu, Jasmina Gržinić
Prethodno priopćenje
 
PROSTORNA DISTRIBUCIJA PRIVREDNIH DJELATNOSTI OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH (str.40-53) hrvatskidoc 536 KB
Maida Fetahagić, Emina Kašmo
Prethodno priopćenje
 
ISTRAŽIVANJE PODRUČJA RADA I ULOGE NADZORNIH ODBORA U KORPORACIJAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (str.54-66) hrvatskidoc 230 KB
Fikret Brdarević
Prethodno priopćenje
 
A CURRICULUM MODEL FOR MANAGEMENT EDUCATION AND TRAINING (str.67-74) engleskidoc 62 KB
Jasmina Starc
Pregledni rad
 
EFIKASNO UPRAVLJANJE RIZICIMA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA UZ PRIMJENU II BAZELSKOG SPORAZUMA (str.75-83) hrvatskidoc 114 KB
Hasan Mahmutović, Adis Ćesić, Aida Mahmutović
Pregledni rad
 
IMUNIZACIJA INVESTICIONOG PORTFELJA BANAKA (str.84-95) hrvatskidoc 489 KB
Bogdana Vujnović-Gligorić, Biljana Savić
Pregledni rad
 
IMIDŽ I BRENDIRANJE DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE BIH NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA (str.96-104) hrvatskidoc 92 KB
Nedret Kikanović
Pregledni rad
 
INFORMACIONA BEZBJEDNOST PREMA STANDARDU ISO/IEC 27001 (str.105-115) hrvatskidoc 190 KB
Edin Osmanbegović
Prethodno priopćenje
 
ZAŠTITA POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI - TRADICIJA I POJMOVI (str.116-127) hrvatskidoc 163 KB
Advija Kulović
Pregledni rad
 
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U ORGANIZACIJAMA BiH (str.128-136) hrvatskidoc 203 KB
Nadira Duraković
Pregledni rad
 
PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA U FUNKCIJI USPJEŠNOSTI NA RADU (str.137-145) hrvatskidoc 119 KB
Jamila Jaganjac
Stručni rad
 
FINANSIJSKA REVIZIJA JAVNOG SEKTORA-OSNOVA ZA AKTIVNI POSLOVNI AMBIJENT (str.146-155) hrvatskidoc 111 KB
Aleksander Stojanov, Dragan Ugrinov, Emina Vaić
Stručni rad
 
DINAMIKA, RAZNOLIKOST I SINERGIJA TRADICIJSKIH PROIZVODA U RURALNIM PODRUČJIMA (str.156-161) hrvatskidoc 107 KB
Krunoslav Zmaić, Tihana Sudarić, M. Mikolčević
Prethodno priopćenje
 
ANALYSIS OF THE ISTRIAN TOURISM COMPETITIVENESS – THE GUESTS’ PERSPECTIVE (str.162-169) engleskidoc 102 KB
Desimir Bošković, Ana Težak, Darko Saftić
Prethodno priopćenje
 
SPORAZUM CEFTA-2006 I VANJSKOTRGOVIONSKA RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U BiH ZA RAZDOBLJE OD 2007. DO 2009. GODINE (str.170-175) hrvatskidoc 150 KB
Ferhat Ćejvanović, Zoran Grgić, Aleksandar Maksimović, Danijela Bićanić, Fehmi Azemi
Pregledni rad
 
PRIMJENA KALKULACIJA POKRIĆA VARIJABILNIH TROŠKOVA PRI UTVRĐIVANJU EKONOMSKIH REZULTATA U PROIZVODNJI MLIJEKA NA SJEVERU CRNE GORE (str.176-183) hrvatskidoc 187 KB
Aleksandra Despotović, Miomir Jovanović
Pregledni rad
 
VOJVODINA IZMEJĐU RURALNOG I URBANOG DRUŠTVA: METODOLOŠKI I PRAKTIČNI ASPEKTI RURALNE REGIONALIZACIJE (str.184-193) hrvatskidoc 263 KB
Zoran Njegovan, Radovan Pejanović, Olgica Bošković, Nikola Njegovan
Izvorni znanstveni članak
 
SPELEOTURIZM U BOSNI I HERCEGOVINI: MOŽE LI BOLJE? (str.194-208) hrvatskidoc 217 KB
Jasminko Mulaomerović, Jasmina Osmanković
Izvorni znanstveni članak
 
Dopis dr. sc. Hrvoja Šimovića, docenta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Zagreb uredništvu časopisa "Tranzicija" (str.209-211) hrvatskidoc 40 KB
Hrvoje Šimović
Ispravak
 
Posjeta: 53.054 *