hrcak mascot   Srce   HID

Anali Hrvatskog politološkog društva : časopis za politologiju,Vol. 7. No. 1
Datum izdavanja: siječnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 10. 2. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Treba li politička znanost biti relevantnija?: empirijska i kritička analiza stanja discipline (str.7-26) hrvatskipdf 198 KB
Should Political Science Be More Relevant? An Empirical and Critical Analysis of the Discipline (str.7-26)  
John E. Trent
Ostalo
 
Otupjelo oruđe: neprimjerenost tranzicijskog koncepta za analiu konsolidacije (str.29-49) hrvatskipdf 194 KB
The Blunt Tool: Inappropriateness of the Concept of Transition for the Analyses of Democratic Consolidation (str.29-49)  
Dražen Lalić, Pero Maldini, Ivana Andrijašević
Izvorni znanstveni članak
 
Je li komunizam bio bolji? Usporedba ekonomskog i društvenog razvoja Hrvatske, Bugarske, Mađarske, Poljske i Rumunjske (str.51-72)  
Was Communism Better?: A Comparison of Economic and Social Development of Croatia, Bulgaria, Hungary, Poland and Romania (str.51-72) engleskipdf 238 KB
Miljenko Antić, Jadranka Vlahovec
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska politička elita na početku demokratske tranzicije (str.73-97) hrvatskipdf 215 KB
The Croatian Political Elite at the Beginning of the Democratic Transition (str.73-97)  
Davorka Budimir
Izvorni znanstveni članak
 
Transformation of Croatian Disabled Policy: Analysis of Policy Goals (str.101-12)  
Transformacija politike prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj: analiza ciljeva (str.101-121) hrvatskipdf 204 KB
Ana Petek
Izvorni znanstveni članak
 
Politika proračuna i proračunskog procesa: primjer Hrvatske (str.123-143) hrvatskipdf 216 KB
The Politics of the Budgetary Process: The Case of Croatia (str.123-143)  
Vjekoslav Bratić
Pregledni rad
 
Odnos politike i sporta u perspektivi teorijskih analiza u politologiji (str.147-170) hrvatskipdf 224 KB
Interplay Between Politics and Sport in Political Science Theories (str.147-170)  
Simona Kustec Lipicer, Alem Maksmuti
Pregledni rad
 
Historijski razvoj odnosa crkve i države u Velikoj Britaniji:ključne prekretnice i metamorfoze "državne" crkve u multikulturnom društvu (str.171-192) hrvatskipdf 198 KB
The Historical Development of the Relation Between the Church and the State in Great Britain: Key Milestones and Metamorphoses of the "State Church" in a Multicultural Society (str.171-192)  
Hrvoje Špehar
Pregledni rad
 
Politika i političari - glavna tema i glavni junaci televizijskih vijesti (str.193-212) hrvatskipdf 216 KB
Politics and Politicians – Main Topic and Main Characters on Television News (str.193-212)  
Viktorija Car
Izvorni znanstveni članak
 
Građanstvo i oblici političke potpore: slučaj jadranske regije (str.213-237) hrvatskipdf 217 KB
Citizenship and the Forms of Political Support: A Case-Study of the Croatian Adriatic Regions (str.213-237)  
Zoran Radman
Prethodno priopćenje
 
O odnosu populizma i demokracije - skica (str.241-246) hrvatskipdf 106 KB
Hans Vorlander
Ostalo
 
Demokratizacija demokracije (str.247-251) hrvatskipdf 103 KB
Davor Rodin
Ostalo
 
Socijalni kapital i udruge u europskim demokracijama (str.253-262) hrvatskipdf 119 KB
Berto Šalaj
Recenzija, Prikaz
 
Demokratski elitizam: nove teorijske i komparativne perspektive (str.263-265) hrvatskipdf 80 KB
Davorka Budimir
Recenzija, Prikaz
 
Modernizacija i identitet (str.267-272) hrvatskipdf 109 KB
Ana Pažanin
Recenzija, Prikaz
 
(Grado)načelnik i vijeće (str.273-274) hrvatskipdf 75 KB
Tomislav Delač
Recenzija, Prikaz
 
Hrvatsko pravaštvo na prijelazu tisutljeća (str.275-278) hrvatskipdf 86 KB
Velimir Veselinović
Recenzija, Prikaz
 
Raspad Jugoslavije na filmu (str.279-282) hrvatskipdf 89 KB
Mia Bačić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 25.566 *