hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 63 No. 01., 2011.


Građevinar,Vol. 63 No. 01.
Datum izdavanja: siječnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 16. 2. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Definiranje ishoda učenja na studijima građevinarstva Sveučilišta u Rijeci (str.1-10) hrvatskipdf 355 KB
Definition of learning results during civil engineering studies at the University of Rijeka (str.1-10)  
Aleksandra Deluka-Tibljaš, Barbara Karleuša, Ivana Štimac Grandić
Prethodno priopćenje
 
Kavitacija u centrifugalnim crpkama (str.11-17) hrvatskipdf 446 KB
Cavitation in centrifugal pumps (str.11-17)  
Živko Vuković, Ivan Halkijević
Pregledni rad
 
Jedinstvena funkcija za opisivanje naprezanja i deformacije betona u požaru (str.19-24) hrvatskipdf 508 KB
Unique function for describing stress and strain behaviour of fire-affected concrete (str.19-24)  
Milan Blagojević, Dušica Pešić, Marina Mijalković, Srđan Glišović
Prethodno priopćenje
 
Čvrstoća polimernog laminata pri složenom opterećenju (str.25-34) hrvatskipdf 419 KB
Strength of polymer laminate subjected to complex testing (str.25-34)  
Vesna Lacković, Joško Krolo, Joško Ožbolt
Izvorni znanstveni članak
 
Određivanje modula deformacije karbonatnih stijena u hrvatskom kršu (str.35-41) hrvatskipdf 439 KB
Determination of strain modulus for carbonate rocks in Croatian flysch (str.35-41)  
Meho Saša Kovačević, Danijela Jurić-Kaćunić, Radovan Simović
Pregledni rad
 
Laboratorijska ispitivanja mehaničko-biološki obrađenog otpada (str.43-53) hrvatskipdf 690 KB
Laboratory testing of waste after biomechanical treatment (str.43-53)  
Igor Petrović, Vlasta Szavits-Nossan, Damir Štuhec
Pregledni rad
 
Analiza energijskih potreba ventilacije cestovnih tunela (str.55-62) hrvatskipdf 352 KB
Analysis of power required for ventilation of road tunnels (str.55-62)  
Miodrag Drakulić, Damir Brodar
Prethodno priopćenje
 
Armiranje mlaznog betona makrosintetičkim vlaknima (str.63-68) hrvatskipdf 451 KB
Shotcrete reinforcement with macrosynthetic fibres (str.63-68)  
Enes Seferović, Ivana Šandrk Nukić, Dejan Mračkovski, Darka Macan
Stručni rad
 
Posjeta: 15.503 *