hrcak mascot   Srce   HID

Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 6 No. 6., 2010.


Croatica et Slavica Iadertina,Vol. 6 No. 6.
Datum izdavanja: veljače 2011.

Objavljen na Hrčku: 4. 3. 2011.
Sadržaj Puni tekst
POSVETA (str.1-1) hrvatskipdf 42 KB
Josip Lisac
Uvodnik
 
SJEVERNOSLAVENSKI PARTICIPI PREZENTA I PADEŽNI NASTAVCI "MEKIH" OSNOVA (str.3-7)  
NORTH SLAVIC PRESENT PARTICIPLES AND CASE ENDINGS OF SOFT STEMS (str.3-7) engleskipdf 292 KB
Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak
 
ETIMOLOŠKE BILJEŠKE S HRVATSKIH OTOKA I OBALE (UZ VINJINE "JADRANSKE ETIMOLOGIJE") (str.9-19) hrvatskipdf 387 KB
NOTE ETIMOLOGICHE AL LESSICO DELLA COSTA E DELLE ISOLE CROATE (IN MARGINE ALLE "JADRANSKE ETIMOLOGIJE" DI V. VINJA) (str.9-19)  
Nikola Vuletić
Izvorni znanstveni članak
 
FONEMIKA DUBROVAČKOGA GOVORA (str.21-46) hrvatskipdf 500 KB
PHONEMICS OF DUBROVNIK DIALECT (str.21-46)  
Orsat Ligorio
Izvorni znanstveni članak
 
O TOBOŽNJOJ NEUTRALIZACIJI KRATKIH NAGLASAKA U HRVATSKOM (str.47-54) hrvatskipdf 246 KB
ON THE ALLEGED NEUTRALIZATION OF SHORT ACCENTS IN CROATIAN (str.47-54)  
Mate Kapović
Izvorni znanstveni članak
 
SMRT U HRVATSKOJ FRAZEOLOGIJI (str.55-72) hrvatskipdf 289 KB
LA MORTE NELLA FRASEOLOGIA CROATA (str.55-72)  
Maja Opašić, Maja Gregorović
Izvorni znanstveni članak
 
RAZLIKE U GLASNIČKIM PREINAKAMA KOD PROFESIONALNIH I NEPROFESIONALNIH SUGOVORNIKA (str.73-88) hrvatskipdf 582 KB
DIFFERENCES IN ASSIMILATION IN PROFESSIONAL AND NON-PROFESSIONAL SPEAKERS (str.73-88)  
Anita Runjić-Stoilova
Izvorni znanstveni članak
 
DELIMITATIVNI GLAGOLNI PO- U HRVATSKOM I OSTALIM ŠTOKAVSKIM JEZICIMA (str.89-119) hrvatskipdf 449 KB
DELIMITATIVE VERBAL PO- IN CROATIAN AND OTHER ŠTOKAVIAN LANGUAGES (str.89-119)  
Jurica Budja
Izvorni znanstveni članak
 
O JEZIKU POZIVA NA PRETPLATU DANICE ILIRSKE OD 1835. DO 1849. GODINE (str.121-142) hrvatskipdf 2 MB
ABOUT THE LANGUAGE IN THE MANIFESTOS CALLING FOR SUBSCRIPTION TO DANICA ILIRSKA FROM 1835 TO 1849 (str.121-142)  
Vlasta Rišner
Pregledni rad
 
SINTAKTIČKE FUNKCIJE DUGIH I KRATKIH PRIDJEVA U RUSKOM JEZIKU (str.143-149)  
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОЛНЫХ И КРАТКИХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (str.143-149) ruskipdf 320 KB
Vesna Krneta
Stručni rad
 
ENIGMATIKA U PLANINAMA PETRA ZORANIĆA (str.151-160) hrvatskipdf 186 KB
ENIGMISTICA NELL'OPERA PLANINE DI PETAR ZORANIĆ (str.151-160)  
Slavomir Sambunjak
Izvorni znanstveni članak
 
PROMINENT CROATIAN WRITER MATIJA DIVKOVIĆ AND HIS VERSE "SUDAC GNJEVAN" (ON THE 445th ANNIVERSARY OF THIS BIRTH) (str.161-169) engleskipdf 360 KB
ВЫДАЮЩИЙСЯ XОРВАТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МАТИЯ ДИВКОВИЧ И ЕГО СТИX "СУДАЦ ГНЕВАН" (К 445-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) (str.161-169)  
Natalia Fedorovskaya
Pregledni rad
 
KAZALIJEVA STUDIJA "LETTERATURA E CIVILTÀ" (str.171-178) hrvatskipdf 145 KB
LA RICERCA LETTERATURA E CIVILTÀ DEL KAZALI (str.171-178)  
Mirko Tomasović
Izvorni znanstveni članak
 
MISTICIZAM I SIMBOLIZAM GJALSKIJEVIH PRIPOVIJESTI "LJUBAV LAJTNANTA MILIĆA" I "SASVIM NEOBIČNI I ČUDNOVATI DOŽIVLJAJI ILUSTRISIMUSA ŠIŠMANOVIĆA" (str.179-194) hrvatskipdf 248 KB
MYSTIZISMUS UND SYMBOLISMUS IN DEN ERZÄHLUNGEN "LJUBAV LAJTNANTA MILIĆA" UND "SASVIM NEOBIČNI I ČUDNOVATI DOŽIVLJAJI ILUSTRISIMUSA ŠIŠMANOVIĆA" VON GJALSKI (str.179-194)  
István Lőkös
Izvorni znanstveni članak
 
PISMA FRANJE RAČKOG U PRAG. BOHEMISTIČKE I SLOVAKISTIČKE DOPUNE (str.195-215) hrvatskipdf 336 KB
FRANJO RAČKI'S LETTERS TO PRAGUE. BOHEMIAN AND SLOVAKIAN UPDATES (str.195-215)  
Marijan Šabić
Izvorni znanstveni članak
 
STO GODINA OD MARETIĆEVE KNJIGE "NAŠA NARODNA EPIKA" (str.217-227) hrvatskipdf 187 KB
A HUNDRED YEARS FROM MARETIĆ'S BOOK "NAŠA NARODNA EPIKA" (str.217-227)  
Stipe Botica
Izvorni znanstveni članak
 
BADNJA NOĆ U FOLKLORISTICI HRVATA (str.229-264) hrvatskipdf 355 KB
CHRISTMAS EVE IN THE FOLKLORE STUDY OF CROATS (str.229-264)  
Marko Dragić
Izvorni znanstveni članak
 
KNJIŽEVNO BREME "NAŠEGA TOVARA" (str.265-288) hrvatskipdf 282 KB
LITERARY BURDEN OF "OUR" DONKEY (str.265-288)  
Miranda Levanat-Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
INTERTEKSTUALNI POSTUPCI I RELACIJE U POVIJESNOJ TRAGEDIJI "DAMJAN JUDA" ANTE BENEŠIĆA (str.289-312) hrvatskipdf 252 KB
INTERTEXTUAL PROCEDURES AND RELATIONSHIPS IN "DAMJAN JUDA", A HISTORICAL TRAGEDY BY ANTE BENEŠIĆ (str.289-312)  
Anica Bilić
Izvorni znanstveni članak
 
NEPOZNATI DOKUMENTI O GRGI NOVAKU I MIROSLAVU KRLEŽI, KOJI OSVJETLJAVAJU KULTURNU ATMOSFERU SREDINE STOLJEĆA U HRVATSKOJ (str.313-326) hrvatskipdf 206 KB
UNKNOWN DOCUMENTS ABOUT GRGA NOVAK AND MIROSLAV KRLEŽA, WHICH SHED LIGHT UPON THE CULTURAL ATMOSPHERE OF MID-CENTURY IN CROATIA (str.313-326)  
Viktoria Franić Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
DOKUMENTARISTIČKA FIKCIJA ZAGREBAČKE TRILOGIJE MARIJA BAZINE (str.327-338) hrvatskipdf 185 KB
DOCUMENTARY FICTION OF MARIJO BAZINA'S ZAGREB TRILOGY (str.327-338)  
Ivan Bošković
Izvorni znanstveni članak
 
JOVAN SUNDEČIĆ (1825–1900) - PJESNIK INTEGRACIONOG SLAVJANSTVA (str.339-350) hrvatskipdf 213 KB
JOVAN SUNDEČIĆ (1825–1900) - THE POET OF INTEGRATING SLAVISM (str.339-350)  
Milorad Nikčević
Pregledni rad
 
THE LETTERS OF THE CROATIAN HISTORIAN OF JURISPRUDENCE BALDO BOGISIC IN TVER (str.351-355)  
ПИСЬМА ВАЛЬТАЗАРА БОГИШИЧА В ТВЕРЬ (str.351-355) ruskipdf 306 KB
Ирина Геннадьевна Воробьева
Pregledni rad
 
ULOGA GALICIJE I ŠLESKE KOD USTROJA POLJSKE U SUVREMENU NACIJU (str.357-392) hrvatskipdf 460 KB
THE ROLE OF GALICIA AND SILESIA IN THE CONSTITUTION OF POLAND INTO A MODERN NATION (str.357-392)  
Ivan Pederin
Pregledni rad
 
TURGENJEVLJEV PRVI BIOGRAF (O PROBLEMU METODOLOGIJE PROVINCIJALNE KNJIŽEVNE KRITIKE) (str.393-398)  
ПЕРВЫЙ БИОГРАФ И. С. ТУРГЕНЕВА (К ПРОБЛЕМЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ) (str.393-398) ruskipdf 315 KB
Марина Генриховна Уртминцева
Pregledni rad
 
IN MEMORIAM, VESNA LIPOVAC-RADULOVIĆ (1928. - 2009.) (str.399-401) hrvatskipdf 136 KB
Adnan Čirgić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
U SJEĆANJE NA PROF. STANISŁAWA KAROLAKA (str.402-404) hrvatskipdf 258 KB
Ivana Vidović Bolt
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
IN MEMORIAM, HERTA KUNA (Požega, 13. III. 1922. - Zagreb, 30. VII. 2009.) (str.405-408) hrvatskipdf 121 KB
Darija Gabrić-Bagarić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
ŽARKO MULJAČIĆ (Split, 1922. - Zagreb, 2009.) (str.409-415) hrvatskipdf 140 KB
Valter Tomas
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
WILFRIED POTTHOFF (Duisburg, 30. X. 1945. - Bonn, 17. X. 2009.) (str.416-417) hrvatskipdf 93 KB
Josip Lisac
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
IN MEMORIAM FRA IGNACIJU GAVRANU (1914. - 2009.) (str.418-420) hrvatskipdf 123 KB
Ivo Pranjković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
VAŽAN DOPRINOS RAZVOJU NAŠE SLAVISTIKE. FRANJO GRČEVIĆ (1923. - 2009.) (str.421-424) hrvatskipdf 125 KB
Zvonko Kovač
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
RADOVAN IVŠIĆ – PJESNIK LUDE LJUBAVI I SNA (1921. - 2009.) (str.425-427) hrvatskipdf 98 KB
Šimun Musa
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
AKADEMIK BRANIMIR GLAVIČIĆ, REDOVITI PROFESOR U MIRU (12. 5. 1926. – 10. 1. 2010.) (str.428-429) hrvatskipdf 96 KB
Milenko Lončar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
NIKOLA BATUŠIĆ (18. II. 1938. - 22. I. 2010.) (str.430-433) hrvatskipdf 174 KB
Ivan Bošković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
RADOJKA BALDIĆ-ĐUGUM (1. II. 1950. - 26. II 2010.) ČA OD ČOVIKA OSTAJE? (str.434-435) hrvatskipdf 93 KB
Ivana Kurtović Budja
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
BRANIMIR DONAT (5. IX. 1934. - 15. IV. 2010.) (str.436-438) hrvatskipdf 101 KB
Sanja Knežević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 67.119 *