hrcak mascot   Srce   HID

Kartografija i geoinformacije, Vol. 9 No. 14, 2010.


Kartografija i geoinformacije,Vol. 9 No. 14
Datum izdavanja: prosinca 2010.

Objavljen na Hrčku: 8. 3. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Riječ urednika (str.2-2) hrvatskipdf 173 KB
Editorial (str.2-2) engleskipdf 173 KB
Miljenko Lapaine
Uvodnik
 
Developing Spatial Data Infrastructure in Croatia – Incorporating National and Regional Approach (str.4-22) engleskipdf 564 KB
Razvoj infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj uz nacionalni i regionalni pristup (str.5-23) hrvatskipdf 564 KB
Željko Bačić, Ljerka Rašić, Miljenko Lapaine
Izlaganje sa skupa
 
The Best Conic Conformal Map Projection for the Territory of Croatia (str.24-44) engleskipdf 706 KB
Najbolja konformna konusna projekcija za Hrvatsku (str.25-44) hrvatskipdf 706 KB
Marina Rajaković, Miljenko Lapaine
Izvorni znanstveni članak
 
The Role of Geoinformation in Disaster Management (str.46-57) engleskipdf 584 KB
Uloga geoinformacija u upravljanju u slučaju katastrofa (str.47-57) hrvatskipdf 584 KB
Sonja Dimova
Stručni rad
 
The Himalayas and a Survey of Determining the Height of Mt. Everest (str.58-97) engleskipdf 2 MB
Himalaja i pregled određivanja visina Mt. Everesta (str.59-97) hrvatskipdf 2 MB
Miljenko Solarić, Nikola Solarić
Pregledni rad
 
Marija Brajković, Master of Technical Sciences (str.98-100) engleskipdf 125 KB
Marija Brajković, magistrica tehničkih znanosti (str.99-101) hrvatskipdf 125 KB
Miodrag Roić
Vijest
 
Mladen Zrinjski, PhD in Technical Sciences (str.102-106) engleskipdf 139 KB
Mladen Zrinjski, doktor tehničkih znanosti (str.103-107) hrvatskipdf 139 KB
Tomislav Bašić, Nikola Solarić
Vijest
 
Hrvoje Tomić, PhD in Technical Sciences (str.108-110) engleskipdf 129 KB
Hrvoje Tomić, doktor tehničkih znanosti (str.108-111) hrvatskipdf 129 KB
Siniša Mastelić Ivić
Vijest
 
Robert Lončarić, PhD in Geography (str.110-114) engleskipdf 138 KB
Robert Lončarić, doktor geografije (str.111-115) hrvatskipdf 138 KB
Damir Magaš
Vijest
 
Milan Rezo, PhD in Technical Sciences (str.116-120) engleskipdf 144 KB
Milan Rezo, doktor tehničkih znanosti (str.116-121) hrvatskipdf 144 KB
Tomislav Bašić
Vijest
 
Vesna Poslončec-Petrić, PhD in Technical Sciences (str.122-124) engleskipdf 128 KB
Vesna Poslončec-Petrić, doktorica tehničkih znanosti (str.123-125) hrvatskipdf 128 KB
Stanislav Frangeš, Željko Bačić
Vijest
 
Geološka karta Republike Hrvatske u mjerilu 1:300 000 (str.126-131) hrvatskipdf 352 KB
Geological Map of the Republic of Croatia at the Scale 1:300 000 (str.126-132) engleskipdf 352 KB
Ivan Hećimović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Automatizirana izrada topografskih karata u Švicarskoj (str.133-133) hrvatskipdf 193 KB
Automatized Topographic Mapping in Switzerland (str.133-133) engleskipdf 193 KB
Nedjeljko Frančula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Halamić i Slobodan Miko (ur.): Geokemijski atlas Republike Hrvatske (str.134-139) hrvatskipdf 348 KB
Josip Halamić and Slobodan Miko (Ed.): Geochemical Atlas of the Republic of Croatia (str.134-139) engleskipdf 348 KB
Josip Halamić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nenad Lipovac: Petrinja – Prostorno-povijesni razvoj grada očitan sa starih grafika, planova i karata (str.140-141) hrvatskipdf 137 KB
Nenad Lipovac: Petrinja – Spatial and Historical Development of the Town Derived from Old Graphics, Plans and Maps (str.140-141) engleskipdf 137 KB
Ivka Kljajić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Nestorov, Dragutin Protić: CORINE kartiranje zemljišnog pokrivača u Srbiji (str.142-143) hrvatskipdf 153 KB
Ivan Nestorov, Dragutin Protić: CORINE Land Cover Mapping in Serbia (str.142-143) engleskipdf 153 KB
Nedjeljko Frančula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stefan Lang, Thomas Blaschke: Analiza krajolika pomoću GIS-a (str.144-145) hrvatskipdf 124 KB
Stefan Lang, Thomas Blaschke: Landscape Analysis with GIS (str.144-145) engleskipdf 124 KB
Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miljenko Lapaine i Dušan Marjanović (ur.): Elementa Geometriae Practicae, Zemlyomirje, Uvod u praktičnu geometriju / zemljomjerstvo (str.146-149) hrvatskipdf 221 KB
Miljenko Lapaine i Dušan Marjanović (Ed.): Elementa Geometriae Practicae, Zemlyomirje, Introduction to Practical Geometry / Surveying (str.146-149) engleskipdf 221 KB
Tomislav Malvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Iz časopisa (str.150-151) hrvatskipdf 436 KB
From Journals (str.150-151) engleskipdf 436 KB
Nedjeljko Frančula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni odjek časopisa “Kartografija i geoinformacije” (str.152-153) hrvatskipdf 170 KB
International Response to “Cartography and Geoinformation” Journal (str.152-153) engleskipdf 170 KB
Nedjeljko Frančula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
3. konferencija ISDE Digital Earth i 3. međunarodna konferencija kartografije i GIS-a, Nessebar, Bugarska, 12–14. lipnja 2010. (str.154-157) hrvatskipdf 241 KB
3rd ISDE Digital Earth Summit and 3rd International Conference on Cartography and GIS, Nessebar, Bulgaria, June 12–14, 2010 (str.154-157) engleskipdf 241 KB
Temenoujka Bandrova
Vijest
 
14. međunarodna konferencija o geometriji i grafici, Kyoto, 5-9. kolovoza 2010. (str.158-165) hrvatskipdf 814 KB
14th International Conference on Geometry and Graphics, Kyoto, August 5-9, 2010 (str.158-165) engleskipdf 814 KB
Dražen Tutić, Miljenko Lapaine
Vijest
 
2. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 6. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Opatija, 25-27. studenoga 2010. (str.166-175) hrvatskipdf 2 MB
2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and the Cartography and Geoinformation conference, Opatija, November 25-24, 2010 (str.166-175) engleskipdf 2 MB
Martina Triplat Horvat, Ljerka Rašić
Vijest
 
Izložba Opatijska rivijera na planovima i kartama, Opatija, 25–27. studenoga 2010. (str.176-177) hrvatskipdf 207 KB
Exhibition Opatija Riviera on Plans and Maps, Opatija, November 25–27, 2010 (str.176-177) engleskipdf 207 KB
Ivka Kljajić
Vijest
 
117. skup EuroSDR-a, Zagreb, 27–29. listopada 2010. (str.178-178) hrvatskipdf 110 KB
117th EuroSDR meeting, Zagreb, October 27–29, 2010 (str.179-179) engleskipdf 110 KB
Željko Hećimović, Ivan Landek
Vijest
 
Povijesni planovi Varaždina od 16. do 19. stoljeća, Predavanje Miroslava Klemma, 30. rujna 2010, palača Hercer, Gradski muzej Varaždin (str.180-181) hrvatskipdf 144 KB
Historical Maps of Varaždin from 16th to 19th Century, A lecture by Miroslav Klemm, 30th September 2010, Herczer Palace, Town Museum Varaždin (str.180-181) engleskipdf 144 KB
Mirko Husak
Vijest
 
Svečana akademija u povodu završetka izradbe hrvatske topografske karte u mjerilu 1:25 000 (TK25) (str.182-191) hrvatskipdf 495 KB
Formal Ceremony on the Occasion of the Completed Production of the Topographic Map at the Scale of 1:25 000 (TM25) (str.182-191) engleskipdf 495 KB
Ivan Landek
Vijest
 
Moduli otvorenoga koda za e-učenje multimedijske kartografije i lokacijskih usluga (str.192-193) hrvatskipdf 135 KB
Open Contents Modules Available for E-Learning Multimedia Cartography and Location Based Services (str.192-193) engleskipdf 135 KB
Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tragač za zvijezdama, Izložba u povodu 250. obljetnice rođenja astronoma, matematičara i geodeta Danijela Mirka Bogdanića i 200. obljetnice dovršetka Lipszkyjeva zemljovida Ugarske (str.194-195) hrvatskipdf 139 KB
The Star Seeker, Exhibition on the occasion of the 250th anniversary of birth of Croatian astronomer, mathematician and geodesist Danijel Mirko Bogdanić and the 200th anniversary of completion of the Lipszky map of Hungary (str.194-195) engleskipdf 139 KB
Mira Miletić Drder
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirko Danijel Bogdanić (1760-1802), Astronomer, Mathematician, Surveyor and Croatian Educator (str.196-225) engleskipdf 1 MB
Mirko Danijel Bogdanić (1760–1802), Astronom, matematičar, geodet i hrvatski prosvjetitelj (str.197-225) hrvatskipdf 1 MB
Tatjana Kren
Životopis
 
In memoriam, Life and work of Prof. Dr. Dušan Benčić (1921–2010) (str.226-229) engleskipdf 195 KB
In memoriam, Život i djelo prof. dr. sc. Dušana Benčića (1921–2010) (str.227-229) hrvatskipdf 195 KB
Nikola Solarić, Đuro Barković, Mladen Zrinjski
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Karte na hrvatskim suvremenim kovanicama (str.230-235) hrvatskipdf 378 KB
Maps on Contemporary Croatian Coins (str.230-235) engleskipdf 378 KB
Dražen Tutić
Ostalo
 
Posjeta: 33.429 *