hrcak mascot   Srce   HID

Paediatria Croatica, Vol. 54 No. 4, 2010.


Paediatria Croatica,Vol. 54 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 2010.

Objavljen na Hrčku: 8. 3. 2011.
Sadržaj Puni tekst
URINE NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATED LIPOCALIN AS PREDICTOR OF RENAL SCARRING (str.173-176)  
NEUTROFIL ŽELATINAZA UDRUŽENI LIPOKALIN U URINU (UNGAL) KAO PREDIKTOR BUBREŽNOG OŠTEĆENJA (str.176-176)  
Alev Yilmaz, Asuman Gedikbasi, Esra Sevketoglu, Savas Karyagar, Aysel Kiyak, Mehmet Mulazimoglu, Gonul Aydogan, Sami Hatipoglu, Tevfik Ozpacaci
Izvorni znanstveni članak
 
DENTALNA EROZIJA I RIZIČNI ČIMBENICI U PREDŠKOLSKE DJECE (str.177-181)  
DENTAL EROSION AND ASSOCIATED RISK FACTORS AMONG PRESCHOOL CHILDREN (str.181-181)  
Ivana Čuković-Bagić, Jelena Dumančić, Mirjana Kujundžić-Tiljak, Tomislav Škrinjarić, Hrvojka Salopek Prpić
Izvorni znanstveni članak
 
USPOREDBA KLASIČNE SADRENE I SEMIRIGIDNE IMOBILIZACIJE KOD OZLJEDA KOLJENA U DJECE I ADOLESCENATA (str.183-186)  
COMPARISON BETWEEN PLASTER CAST IMMOBILIZATION AND SEMI-RIGID IMMOBILIZATION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH INJURIES OF THE KNEE (str.187-187)  
Dubravko Furlan, Zenon Pogorelić, Ivo Jurić, Jakov Meštrović, Marko Furlan, Mihovil Biočić
Izvorni znanstveni članak
 
OTRGNUĆA APOFIZNIH JEZGARA ZDJELICE I KUKOVA U ADOLESCENATA (str.189-192)  
AVULSION FRACTURES AROUND THE PELVIS AND HIP IN ADOLESCENTS (str.193-193)  
Renato Ivelj, Miroslav Leko, Igor Borić, Sonja Krofak, Božidar Župančić
Stručni rad
 
ROENTGENOGRAPHIC FINDINGS IN BRONCHIOLITIS (str.195-198)  
RADIOLOŠKI NALAZI U DJECE S BRONHIOLITISOM (str.198-198)  
Ferit Zalavani, Raida Petrela, Sashenka Dega, Robert Lluka, Ermira Kola, Iliriana Bakalli, Albert Koja, Krenar Preza
Stručni rad
 
NEUROLOGICAL SYMPTOMS DERIVED FROM ISOLATED SPHENOID SINUSITIS IN CHILDREN: A REPORT OF 3 PATIENTS (str.199-202)  
NEUROLOŠKI SIMPTOMI KAO POSLJEDICA IZOLIRANOG SFENOIDALNOG SINUSITISA U DJECE: PRIKAZ TRIJU SLUČAJEVA (str.203-203)  
Maria Farini, Stefania Totska, Catherine Monti
Stručni rad
 
CONSERVATIVE MANAGEMENT OF IDIOPATHIC CHYLOTHORAX AND CHYLOPERICARDIUM IN A PRETERM NEONATE (str.205-206)  
KONZERVATIVNO LIJEČENJE IDIOPATSKOG HILOTORAKSA I HILOPERIKARDA U NEDONOŠČETA (str.207-207)  
Branka Polić, Julije Meštrović, Joško Markić, Luka Stričević, Ivo Jurić, Marija Radonić
Stručni rad
 
PLEUROPULMONALNA FISTULA NAKON ASPIRACIJE VLATI TRAVE U DJETETA (str.209-210)  
PLEUROPULMONARY FISTULA DUE TO GRASS BLADE ASPIRATION IN A CHILD (str.210-210)  
Ivo Glunčić, Draško Cikojević, Marisa Klančnik, Irena Babić
Stručni rad
 
ANTAGONISTI ČIMBENIKA TUMORSKE NEKROZE U LIJEČENJU DJETETA S JUVENILNIM IDIOPATSKIM ARTRITISOM I PRIDRUŽENIM UVEITISOM (str.211-212)  
TUMOUR NECROSIS FACTOR INHIBITORS IN TREATMENT OF A CHILD WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS AND ASSOCIATED UVEITIS (str.213-213)  
Ivana Kolić, Vojko Rožmanić, Maja Novak Stroligo, Zvjezdana Alpeza Dunato, Srđan Banac, Neven Čače
Stručni rad
 
A BOY WITH ASPERGER’S DISORDER, CROHN'S DISEASE AND EPILEPSY (str.215-216)  
DJEČAK S ASPERGEROVIM POREMEĆAJEM, CROHNOVOM BOLEŠĆU I EPILEPSIJOM (str.217-217)  
Goran Palčevski, Ivona Močenić, Zrinka Korotaj, Mladen Peršić
Stručni rad
 
GENETIČKO SAVJETOVANJE Stajalište Hrvatskog društva za humanu genetiku Hrvatskog liječničkog zbora (str.219-222)  
Ingeborg Barišić
Uvodnik
 
IX. KONGRES HRVATSKOG PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA I VIII. KONGRES PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA (str.223-224)  
Julije Meštrović
Vijest
 
SVI PEDIJATRI NA KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB U KLAIĆEVOJ ZAVRŠILI APLS (str.224-225)  
Višnja Tokić, Zdenka Pleša Premilovac
Vijest
 
Posjeta: 7.591 *