hrcak mascot   Srce   HID

Infektološki glasnik, Vol. 31 No. 1, 2011.

Datum izdavanja: ožujak 2011.

Objavljen na Hrčku: 13. 4. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Riječ uredništva (str.2-3) hrvatskipdf 37 KB
Editorial (str.2-3)  
Alemka Markotić, Michael J. Parnham
Uvodnik
 
Interleukin-8, monocitni kemotaktični protein-1 i interleukin-10 u infekcijama s leptospirama i hantavirusima (str.5-14) hrvatskipdf 377 KB
Interleukine-8, monocyte chemotactic protein-1 and interleukine-10 in leptospiral and hantaviral infections (str.5-14)  
Ljiljana Žmak, Alemka Markotić, Ljiljana Mišić-Majerus
Izvorni znanstveni članak
 
Imunomodulacijski pristupi u liječenju infekcija (str.15-27) hrvatskipdf 543 KB
Immunomodulatory approaches to the treatment of infections (str.15-27)  
Michael J. Parnham
Pregledni rad
 
Makrolidi – više od antibiotika (str.29-39) hrvatskipdf 181 KB
Macrolides – more than antibiotics (str.29-39)  
Vesna Eraković Haber
Pregledni rad
 
Protuupalno djelovanje antibiotika (str.41-48) hrvatskipdf 90 KB
Anti-inflammatory effect of antibiotics (str.41-48)  
Alemka Markotić, Lidija Cvetko-Krajinović
Pregledni rad
 
Debljina, mikrobiote i imunomodulacija (str.49-58) hrvatskipdf 186 KB
Obesity, microbiota and immunomodulation (str.49-58)  
Mihaela Perić, Hana Čipčić Paljetak, Mario Matijašić, Donatella Verbanac
Pregledni rad
 
Imunoprofilaksa rekurentnih uroinfekcija liofiliziranim lizatom Escherichiae coli (str.59-64) hrvatskipdf 77 KB
Immunoprophylaxis of recurrent urinary tract infections with lyophilized bacterial lysate of Escherichiae coli (str.59-64)  
Višnja Škerk
Pregledni rad
 
Liofilizirani bakterijski lizat OM 85-BV u liječenju bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (str.65-69) hrvatskipdf 78 KB
Lyophilized bacterial extract OM 85-BV in the treatment of patients with chronic obstructive lung disease (str.65-69)  
Neven Tudorić, Đivo Ljubičić, Zina Matković
Pregledni rad
 
Ciprofloksacin, doksiciklin i anakinra u liječenju Schnitzlerovog sindroma (str.71-75) hrvatskipdf 114 KB
Ciprofloxacin, doxycycline and anakinra in the treatment of Schnitzler syndrome (str.71-75)  
Alemka Markotić, Višnja Škerk
Recenzija, Prikaz
 
Novosti u sprječavanju, dijagnostici i liječenju infektivnih bolesti (str.77-78) hrvatskipdf 72 KB
Marija Santini
Vijest
 
Posjeta: 14.740 *