hrcak mascot   Srce   HID

Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik,Vol. 41 No. 2
Datum izdavanja: studeni 2010.

Objavljen na Hrčku: 19. 4. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Kasnorenesansni motet kao liturgijski, izvanliturgijski i paraliturgijski žanr na primjeru zbirke Sacrae modulationes (1600.) Gabriella Pulitija (str.139-166) hrvatskipdf 221 KB
The Late-Renaissance Motet as a Liturgical, Nonliturgical and Paraliturgical Genre Based on Gabriello Puliti's Collection Sacrae modulationes (1600) (str.139-166)  
Nikola Lovrinić
Izvorni znanstveni članak
 
Dominikanski antifonarij Franjevačkog samostana na otoku Badija kod Korčule: analiza rukopisa (str.167-186) hrvatskipdf 303 KB
The Dominican Antiphoner from the Badija Franciscan Monastery near Korčula: Manuscript Analysis (str.167-186)  
Hrvoje Beban
Izvorni znanstveni članak
 
Doprinos Franje Dugana ml. sakralnoj glazbi (str.187-220) hrvatskipdf 343 KB
The Contribution of Franjo Dugan Jr. to Sacred Music (str.187-220)  
Rozina Palić-Jelavić
Izvorni znanstveni članak
 
Glazbeno-ikonografska analiza anđela svirača na freskama Ivana Rangera u crkvi sv. Jerolima u Štrigovi (str.221-235) hrvatskipdf 158 KB
Music-Iconographical Analysis of Ivan Ranger's Music-Makig - the Angels in St Jerome's Church, Štrigova (str.221-235)  
Nina Jukić
Prethodno priopćenje
 
Balanced Conflict in the Love Duets of Handel's Operas and Cantatas (str.237-242) engleskipdf 42 KB
Ivan Ćurković
Ostalo
 
Recenzije, prikazi i informacije o publikacijama (str.243-245) hrvatskipdf 42 KB
Reviews and Information on Publications (str.243-245)  
Gorana Doliner
Recenzija, Prikaz
 
Izvješća o znanstvenim skupovima (str.247-263) hrvatskipdf 102 KB
Reports on Conferences (str.247-263)  
Paweł Gancarczyk, Jolanta Guzy-Pasiak, Barbara Przybyszewska-Jarminska, Elzbieta Witkowska-Zaremba, Stanislav Tuksar, Vjera Katalinić
Sažetak sa skupa
 
Bibliographia musicologica croatica. Adenda i radovi za 2007. godinu (str.265-294) hrvatskipdf 129 KB
Tatjana Mihalić
Bibliografija
 
Posjeta: 6.659 *