hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Contemporary History, Vol. 42 No. 3, 2010


Journal of Contemporary History,Vol. 42 No. 3
Publication date: December 2010

Published on HRČAK: 06 May 2011
Table of contents Full text
Zapadne reakcije na objavu Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika 1967. godine (str.579-594) croatianpdf 161 KB
Ante Batović
Original scientific paper
 
Sveučilišni list kao izvor za povijest hrvatskih intelektualnih elita polovicom 20. stoljeća (str.595-629) croatianpdf 205 KB
Magdalena Najbar-Agičić
Review article
 
Hrvatska protukomunistička gerila u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1951. (str.631-670) croatianpdf 808 KB
Ivica Lučić
Original scientific paper
 
Atentat na britanskoga brigadira Roberta de Wintona u Puli 10. veljače 1947. (str.671-691) croatianpdf 977 KB
Darko Dukovski
Original scientific paper
 
Ljudski gubici Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i u poraću koje su prouzročili Narodnooslobodilačka vojska i Partizanski odredi Jugoslavije/Jugoslavenska armija i komunistička vlast Brojidbeni pokazatelji (procjene, izračuni, popisi) Case study: Bleiburg i folksdojčeri (str.693-722) croatianpdf 237 KB
Vladimir Geiger
Original scientific paper
 
Radić nakon Radića: Stvaranje kulta heroja Stjepana Radića (1928.-1934.) (str.723-748) croatianpdf 212 KB
Stipica Grgić
Original scientific paper
 
Dokument “Temelji jugoslavenske države” (str.749-777) croatianpdf 210 KB
Ivica Zvonar
Professional paper
 
Pulski Hrvatski list (1915.–1918.) – zapisi o “evakuircima” s područja Pomorske utvrde Pula (str.779-820) croatianpdf 322 KB
Davor Mandić
Original scientific paper
 
Pisanje povijesti i pisanje književnosti. Dva riječka književnika (str.821-854) croatianpdf 268 KB
Vjekoslava Jurdana
Review article
 
O vezama Istre i Trsta od 18. stoljeća do danas (str.855-861) croatianpdf 146 KB
Marino Manin
Review article
 
O Matici, Hrvatskoj, fašizmu i historiografskom objašnjenju (str.865-900) croatianpdf 262 KB
Filip Hameršak
Preliminary communication
 
Ivica ĐIKIĆ, Davor KRILE, Boris PAVELIĆ, Gotovina, stvarnost i mit, Novi liber, Zagreb 2010., 199 str. (str.903-906) croatianpdf 95 KB
Nikica Barić
Book Review
 
Jerko ZOVAK, Rat u Bosanskoj Posavini 1992., Posavska Hrvatska d.o.o., Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod 2009., 770 str. (str.906-908) croatianpdf 84 KB
Davor Marijan
Book Review
 
Borisav JOVIĆ, Od Gazimestana do Haga. Vreme Slobodana Miloševića, Metaphysica, Beograd 2009., 413 str. (str.909-912) croatianpdf 91 KB
Domagoj Knežević
Book Review
 
Đorđe BUBALO, Katarina MITROVIĆ, Radmila RADIĆ, Jurisdikcija katoličke crkve u Sremu, Službeni glasnik, Beograd 2010., 326 str. (str.912-914) croatianpdf 85 KB
Goran Mladineo
Book Review
 
Klaus BUCHENAU, Kämpfende Kirchen. Jugoslawiens religiöse Hypothek, Erfurter Studien zur Kulturgeschichte des Orthodoxen Christentums, Band 2., Peter Lang GmbH-Europäischer Verlag der Wissenchaften, Frankfurt am Mein 2006., 254 str. (str.914-920) croatianpdf 107 KB
Zlatko Kudelić
Book Review
 
Miroslav AKMADŽA, Krunoslav Draganović – Iskazi komunističkim istražiteljima, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod, Zagreb 2010., 285 str. (str.920-922) croatianpdf 85 KB
Martina Grahek-Ravančić
Book Review
 
Sjećanja čovjeka koji je - imao sreće. Branko POLIĆ, Vjetrenjasta klepsidra, Durieux, Zagreb 2004. 515 str., Imao sam sreće, Durieux, Zagreb 2006. 428 str., Pariz u srcu studenta, Durieux, Zagreb 2008. 447 str., Na pragu budućnosti, Durieux, Zagreb 2010. 369 str. (str.922-926) croatianpdf 99 KB
Enis Zebić
Book Review
 
Zoran JANJETOVIĆ, Nemci u Vojvodini, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2009., 382 str. (str.927-931) croatianpdf 96 KB
Mihael Antolović
Book Review
 
Suzana LEČEK, Tihana PETROVIĆ LEŠ, Znanost i svjetonazor. Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939.-1941., Srednja Europa, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb 2010., 151 str. (str.931-934) croatianpdf 94 KB
Stipica Grgić
Book Review
 
Ivica ŠUTE, Slogom slobodi! Gospodarska sloga 1935-1941., Srednja Europa, Zagreb 2010., 475 str. (str.934-937) croatianpdf 95 KB
Stipica Grgić
Book Review
 
Lidija KOS-STANIŠIĆ, Latinska Amerika. Povijest i politika, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2009., 277 str. (str.937-939) croatianpdf 89 KB
Ana Rajković
Book Review
 
Ana TKALAC VERČIĆ, Dubravka SINČIĆ ĆORIĆ, Nina POLOŠKI VOKIĆ, Priručnik za metodologiju istraživačkog rada: kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje, M.E.P. d.o.o., Zagreb 2010., 226 str. (str.940-941) croatianpdf 81 KB
Josip Mihaljević
Book Review
 
Visits: 43.711 *