hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: svibnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 13. 5. 2011.
Sadržaj Puni tekst
RISKS, RIGHTS OR BOTH? EVALUATING THE COMMON AETIOLOGY OF NEGATIVE AND POSITIVE OUTCOMES FOR YOUNG PEOPLE TO INFORM YOUTH JUSTICE PRACTICE (str.1-13) engleskipdf 254 KB
RIZICI, PRAVA ILI OBOJE? EVALUACIJA OPĆE ETIOLOGIJE NEGATIVNIH I POZITIVNIH ISHODA ZA MLADE KAO INFORMACIJA ZA PRAKSU (str.13-13)  
Kevin Haines, Stephen Case
Izvorni znanstveni članak
 
RELACIJE IZMEĐU STAVOVA O OBRASCIMA PONAŠANJA U SOCIJALNIM SUKOBIMA I RAZINA POREMEĆAJA U PONAŠANJU ADOLESCENATA (str.15-26) hrvatskipdf 272 KB
ATTITUDES TOWARDS DESIRABLE BEHAVIOURAL STYLES IN SOCIAL CONFLICTS AND LEVELS OF BEHAVIOURAL DISORDERS AMONG ADOLESCENTS (str.26-26)  
Nataša Vlah
Izvorni znanstveni članak
 
KAKVA ZNANOST JE PRIHVATLJIVA PRAKSI? (str.27-37) hrvatskipdf 267 KB
WHAT KIND OF SCIENCE IS PRACTICE-FRIENDLY? (str.38-38)  
Antonija Žižak, Gabrijela Ratkajec Gašević, Ivana Maurović, Anja Mirosavljević
Izvorni znanstveni članak
 
PERCEPCIJA SEBE KOD ADOLESCENATA U HRVATSKOJ (str.39-50) hrvatskipdf 274 KB
SELF-PERCEPTION IN ADOLESCENTS IN CROATIA (str.50-50)  
Marija Lebedina-Manzoni, Martina Lotar
Izvorni znanstveni članak
 
ODNOS IZMEĐU RIZIČNOG I DELINKVENTNOG PONAŠANJA, NEKIH OBITELJSKIH KONTEKSTUALNIH ČIMBENIKA I RODITELJSKIH ODGOJNIH METODA (str.51-62) hrvatskipdf 270 KB
RELATIONSHIP BETWEEN RISK AND DELINQUENT BEHAVIOUR, CERTAIN CONTEXTUAL FACTORS RELATED TO FAMILY AND PARENTING METHODS (str.63-63)  
Ivana Vrselja, Renata Glavak Tkalić
Izvorni znanstveni članak
 
RIZIČNI ČIMBENICI ZA POJAVU OVISNOSTI O DROGAMA S NAGLASKOM NA ČIMBENIKE U OBITELJSKOM OKRUŽENJU (str.65-80) hrvatskipdf 299 KB
FAMILIAL RISK FACTORS CONTRIBUTING TO DRUG ADDICTION ONSET - SUBGROUPS CONSTITUTING THE DRUG ADDICTS’ SAMPLE (str.81-81)  
Jadranka Ivandić Zimić
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST MUČENJA ŽIVOTINJA S MEĐULJUDSKIM NASILJEM (str.83-97) hrvatskipdf 274 KB
CONNECTION BETWEEN ANIMAL CRUELTY AND INTERPERSONAL VIOLENCE (str.98-98)  
Martina Horvat
Pregledni rad
 
PRIMJENA ODGOJNE DRAME U RADU S MALOLJETNIM POČINITELJIMA KAZNENIH DJELA (str.99-110) hrvatskipdf 270 KB
IMPLEMENTATION OF DRAMA IN EDUCATION IN WORKING WITH JUVENILE OFFENDERS (str.111-111)  
Slavica Blažeka Kokorić, Marijana Majdak, Tina Rumenović
Prethodno priopćenje
 
PRIKAZ DOKTORSKE DISERTACIJE Ivana Jeđud „Doprinos perspektive korisnica Odgojnog doma Bedekovčina razumijevanju rizičnosti kod djevojaka“ (str.113-115) hrvatskipdf 180 KB
Antonija Žižak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRIKAZ PRIRUČNIKA Lidija Rezić, Živana Miharija, Mirjana Milanović: Sukobi u obitelji, Udruženje Djeca prva, Zagreb, 2010. (str.117-118) hrvatskipdf 140 KB
Starčević Kristina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRIKAZ KNJIGE Sandra Puljiz (urednica): Raditi s djecom, mladima i obitelji (Iskustva Centra za djecu, mlade i obitelj), Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, 2010. (str.119-121) hrvatskipdf 168 KB
Mirna Gajski
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRIKAZ SKUPA Stručni skup socijalnih pedagoga „Profesionalni identitet i osnaživanje struke socijalnih pedagoga“ Zagreb, 10. prosinca 2010. (str.123-126) hrvatskipdf 170 KB
Saša Rajić, Snježana Maloić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 23.304 *