hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 36 No. 2
Publication date: May 2011

Published on HRČAK: 19 May 2011
Table of contents Full text
Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskome i češkome jeziku (str.237-250) croatianpdf 332 KB
Contrastive Analysis of Phrasemes Containing Zoonymic Components in the Croatian and Czech Languages (str.237-250)  
Ana Bunk, Maja Opašić
Professional paper
 
Reinterpretacija elipse u formiranju anglizama (str.251-273) croatianpdf 503 KB
Reinterpretation of Ellipsis in the Formation of Anglicisms (str.251-273)  
Ivo Fabijanić
Original scientific paper
 
Etimologijska obradba istrorumunjskoga vokabulara koji se tiče stabla (str.275-297) croatianpdf 822 KB
Etimologie istrorumene riguardanti il lessico connesso all’albero (str.275-297)  
Goran Filipi
Original scientific paper
 
Ispadanje *g ispred *m u praslavenskome (str.299-306)  
The loss of *g befor e *m in Proto-Slavic (str.299-306) englishpdf 367 KB
Ranko Matasović
Original scientific paper
 
Etimologija praslavenskoga *jarьmъ, *jarьmo (str.307-316) croatianpdf 486 KB
The Etymology of the Proto-Slavic *jarьmъ, *jarьmo ‘yoke’ (str.307-316)  
Tijmen Pronk
Original scientific paper
 
Semantička polja germanskih posuđenica u praslavenskome (str.317-327) croatianpdf 441 KB
The Semantic Distribution of Germanic Loanwords in Proto-Slavic (str.317-327)  
Saskia Pronk-Tiethoff
Original scientific paper
 
Etimološki prilog proučavanju mletačkih posuđenica u sjevernočakavskom govoru Boljuna (str.329-344) croatianpdf 625 KB
Contributo etimologico allo studio dei prestiti veneziani nella parlata ciacava di Bogliuno (str.329-344)  
Sandra Tamaro
Original scientific paper
 
Obiteljski nadimci u Pučišćima na otoku Braču (str.345-367) croatianpdf 590 KB
Family Nicknames in Pučišća on the Island of Brač (str.345-367)  
Domagoj Vidović
Original scientific paper
 
O nazivima za uskršnju pletenicu na hrvatskoj obali i otocima: etimološki problemi (str.369-384) croatianpdf 557 KB
Le denominazioni della treccia pasquale sulla costa e sulle isole croate: problemi etimologici (str.369-384)  
Nikola Vuletić
Original scientific paper
 
Prikaz knjige Jezik i nacionalizam Snježane Kordić (str.385-470) croatianpdf 473 KB
Review of the book Jezik i nacionalizam by Snježana Kordić (str.385-470)  
Jurica Budja
Case report
 
Glagolski vid i imperativ u slavenskim jezicima (Rosanna Benacchio: Вид и атегория вежливости в славянском императиве: Сравнительный анализ, Slavistische Beiträge, Bd. 472, Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2010.) (str.439-443) croatianpdf 294 KB
Verb aspect and imperative in Slavic languages (Rosanna Benacchio: Вид и категория вежливости в славянском императиве: Сравнительный анализ) (str.439-443)  
Željka Brlobaš
Case report
 
Uzduž i poprijeko po Mikaljinu Blagu (Darija Gabrić-Bagarić: Na ishodištu hrvatske leksikografije. Trojezični rječnik Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje, 1649./1651.) (str.443-445) croatianpdf 352 KB
Mikalja’s Blago from cover to cover (Darija Gabrić-Bagarić: Na ishodištu hrvatske leksikografije. Trojezični rječnik Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje, 1649./1651.) (str.443-445)  
Ivana Lovrić Jović
Case report
 
Antologijski opis Kašićeva opusa (Bartol Kašić: Izbor iz djela) (str.445-448) croatianpdf 305 KB
An anthological description of Kašić’s opus (Bartol Kašić: Izbor iz djela) (str.445-448)  
Sanja Perić Gavrančić
Case report
 
Profesoru na dar (Kroatologija, br. 1, 2010.) (str.448-452) croatianpdf 355 KB
A present for the professor (Kroatologija, No. 1, 2010) (str.448-452)  
Mislav Kovačić
Case report
 
Pavao Ritter Vitezović kao leksikograf (Pavao Ritter Vitezović: Lexicon Latino-Illyricum, svezak drugi; Hrvatsko-latinski rječnik, svezak treći) (str.452-454) croatianpdf 297 KB
Pavao Ritter Vitezović as a lexicographer (Pavao Ritter Vitezović: Lexicon Latino-Illyricum, svezak drugi; Hrvatsko-latinski rječnik, svezak treći) (str.452-454)  
Josip Lisac
Case report
 
Iločki jezikoslovni razmišljaji (Marko Samardžija: Devet iločkih priopćenja i jedno warszawsko) (str.454-458) croatianpdf 279 KB
Linguistic reflections from Ilok (Marko Samardžija: Devet iločkih priopćenja i jedno warszawsko) (str.454-458)  
Željka Brlobaš
Case report
 
Na jednome mjestu o sličnim jezičnim entitetima (South Slavic Discourse Particles, ur. M. N. Dedaić, M. Mišković-Luković) (str.458-466) croatianpdf 365 KB
On similar language entities in one place (South Slavic Discourse Particles, M. N. Dedaić, M. Mišković-Luković, eds.) (str.458-466)  
Magdalena Nigoević, Josip Lasić
Case report
 
Jezikoslovni prinosi jezičnih crtica o dragome kraju (Marija Znika: Podgajački zvon: leksikografsko-etnografski prinosi iz donje Podravine) (str.466-470) croatianpdf 318 KB
Linguistic contributions of short stories on one’s dear homeland (Marija Znika: Podgajački zvon: leksikografsko-etnografski prinosi iz donje Podravine) (str.466-470)  
Željka Brlobaš
Case report
 
Visits: 34.506 *