hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: siječnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 24. 5. 2011.
Sadržaj Puni tekst
INFLUENCE OF TRIBULUS TERRESTRIS EXTRACT SUPPLEMENTATION ON LAYING PRODUCTIVITY AND EGGS QUALITY IN JAPANESE QUAILS (str.373-380) engleskipdf 295 KB
BЛИЯНИЕ НА ДОБАВКАТА НА ЕКСТРАКТ ОТ TRIBULUS TERRESTRIS ВЪРХУ НОСЛИВОСТТA И КАЧЕСТВОТО НА ЯЙЦАТА ПРИ ЯПОНСКИ ПЪДПЪДЪЦИ (str.373-380)  
Martina Nickolova, Dimo Penkov
Izvorni znanstveni članak
 
THE EFFECT OF ENZYMATIC ADDITIVES ON THE PRODUCTIVITY OF LAYING HENS ISA BROWN (str.381-386) engleskipdf 387 KB
VPLYV ENZYMATICKÉHO ADITÍVA NA ÚŽITKOVOSŤ NOSNÍC ISA BROWN (str.381-386)  
Branislav GÁLIK, Erika HORNIAKOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
ANTIOXIDANT PROPERTIES OF SELECTED EDIBLE MUSHROOM SPECIES (str.387-392)  
I. Mujić, Z. Zeković, Ž. Lepojević, S. Vidović, J. Živković
Izvorni znanstveni članak
 
EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF RAPE SEEDS IN THE DIET ON PERFORMANCE, BLOOD AND BONE PARAMETERS OF BROILER CHICKENS (str.393-400) engleskipdf 286 KB
WPŁYW RÓŻNEGO POZIOMU NASION RZEPAKU W DIECIE NA WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE, PARAMETRY KRWI I KOŚCI KURCZĄT BROJLERÓW (str.393-400)  
Roman SZYMECZKO, Tomasz TOPOLIŃSKI, Katarzyna BURLIKOWSKA, Anna PIOTROWSKA, Monika BOGUSŁAWSKA-TRYK, Joanna BŁASZYK
Izvorni znanstveni članak
 
SELECTION CRITERIA IN AN APIARY OF CARNIOLAN HONEY BEE (APIS MELLIFERA CARNICA) COLONIES FOR QUEEN REARING (str.401-408) engleskipdf 809 KB
SELEKCIJSKI KRITERIJI V ČEBELNJAKU Z DRUŽINAMI KRANJSKE ČEBELE (APIS MELLIFERA CARNICA) ZA VZREJO MATIC (str.401-408)  
Aleš Gregorc, Vesna Lokar
Izvorni znanstveni članak
 
DETECTION OF SPATIAL OUTLIERS IN RURAL COMMUNES OF PODLASIE PROVINCE (POLAND) ON THE BASIS OF SOCIO-ECONOMIC ATTRIBUTES (str.409-414) engleskipdf 609 KB
DETEKCJA JEDNOSTEK NIETYPOWYCH W PRZESTRZENI WŚRÓD GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA PODSTAWIE ZMIENNYCH SOCJOEKONOMICZNYCH (str.409-414)  
Dariusz GOZDOWSKI, Barbara ROSZKOWSKA-MĄDRA
Izvorni znanstveni članak
 
UTILIZATION OF DNA MARKERS BASED ON MICROSATELLITE POLYMORPHISM FOR IDENTIFICATION OF POTATO VARIETIES CULTIVATED IN THE CZECH REPUBLIC (str.415-422) engleskipdf 435 KB
VYUŽITÍ DNA MARKERŮ ZALOŽENÝCH NA POLYMORFISMU MIKROSATELITŮ PRO IDENTIFIKACI ODRŮD BRAMBOR PĚSTOVANÝCH V ČR (str.415-422)  
Alena Nováková, Kateřina Šimáčková, Jan Bárta, Vladislav Čurn
Izvorni znanstveni članak
 
OCCURRENCE AND FAUNA COMPOSITION OF GRUOND BEETLES IN WHEAT FIELDS (str.423-432) engleskipdf 511 KB
Aleksandra POPOVIĆ, Pero ŠTRBAC
Izvorni znanstveni članak
 
VARIABILITY, HERITABILITY AND CORRELATIONS OF EGG SHAPE IN THE ZATORSKA GOOSE (str.433-436) engleskipdf 207 KB
ZMIENNOŚĆ, ODZIEDZICZALNOŚĆ I KORELACJE KSZTAŁTU JAJA U GĘSI ZATORSKIEJ (str.433-436)  
Andrzej RABSZTYN, Krzysztof ANDRES, Michal DUDEK
Izvorni znanstveni članak
 
COMPARATIVE EFFECT OF AGEING AND GAMMA IRRADIATION ON THE SOMATIC CELLS OF LATHYRUS SATIVUS L. (str.437-442) engleskipdf 511 KB
Ritambhara Shukla nee Tripathi, G. Kumar
Izvorni znanstveni članak
 
POLYMORPHISM OF PROLACTIN RECEPTOR GENE (PRLR) IN THE POLISH LANDRACE AND POLISH LARGE WHITE SWINE POPULATION AND REPRODUCTIVE TRAITS (str.443-448) engleskipdf 286 KB
POLIMORFIZM GENU RECEPTORA PROLAKTYNY (PRLR) W POPULACJI ŚWIŃ RASY POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA I WIELKA BIAŁA POLSKA A CECHY REPRODUKCYJNE (str.443-448)  
Agata ZIÓŁKOWSKA, Maria BOGDZIŃSKA, Jan BIEGNIEWSKI
Izvorni znanstveni članak
 
DETECTING PRESENCE OF C/T POLYMORPHISM AT POSITION 34 SECOND INTRON OF THE MYOSTATIN GENE IN RABBITS (str.449-452) engleskipdf 174 KB
BADANIE OBECNOŚCI POLIMORFIZMU C/T W POZYCJI 34 DRUGIEGO INTRONU GENU MIOSTATYNY KRÓLIKÓW (str.449-452)  
Agnieszka MARKOWSKA, Alica RAFAYOVA, Anna TRAKOWICKA
Izvorni znanstveni članak
 
RESPONSES OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) TO DIFFERENT RATES OF NITROGEN UNDER FIELD CONDITIONS (str.453-458) engleskipdf 237 KB
Mohammad HOSSEIN AMINIFARD, Hossein AROIEE, HAMIDE FATEMI, ATEFE AMERI, SAJEDE KARIMPOUR
Izvorni znanstveni članak
 
WPŁYW POZIOMU MOCZNIKA I BIAŁKA W MLEKU NA WSKAŹNIKI PŁODNOŚCI KRÓW (str.457-480)  
EFFECT OF MILK UREA AND PROTEIN LEVELS ON FERTILITY INDICES IN COWS (str.475-480) engleskipdf 238 KB
Malgorzata JANKOWSKA, Anna SAWA, Wojciech NEJA
Izvorni znanstveni članak
 
THE EFFECT OF H-FABP GENE POLYMORPHISM ON CARCASS AND MEAT QUALITY IN THE POLISH NATIVE ZŁOTNICKA SPOTTED PIG (str.459-464) engleskipdf 252 KB
WPŁYW POLIMORFIZMU GENU H-FABP NA JAKOŚĆ TUSZY I MIĘSA ŚWIŃ POLSKIEJ RODZIMEJ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ (str.459-464)  
Hanna JANKOWIAK, Natalia SIELSKA, Wojciech KAPELAŃSKI, Maria BOCIAN, Anna ZMUDZIŃSKA
Izvorni znanstveni članak
 
EFFECT OF SEASON ON BOAR SPERM MORPHOLOGY (str.465-468) engleskipdf 134 KB
VLIV ROČNÍHO OBDOBÍ NA MORFOLOGII SPERMIÍ KANCŮ Jan LIPENSKÝ*, (str.465-468)  
Jan LIPENSKÝ, Alena LUSTYKOVÁ, Josef ČEŘOVSKÝ
Izvorni znanstveni članak
 
IN VITRO BULB PRODUCTION IN HIPPEASTRUM (HIPPEASTRUM HYBRIDUM) (str.469-474) engleskipdf 246 KB
J. Sutlana, N. Sutlana, M.N.A. Siddique, A.k.M.A. Islam, M.M. Hossain, T. Hossain
Izvorni znanstveni članak
 
ACTIVITY OF NADH-TETRAZOLIUM REDUCTASE IN RAM SEMEN DURING LIQUID AND CRYOPRESERVATION (str.481-486) engleskipdf 2 MB
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАДН-ТР В СПЕРМАТОЗОИДИ ОТ КОЧ ПРИ КРАТКРОТРАЙНО СЪХРАНЕНИЕ И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ (str.481-486)  
Rossen STEFANOV
Izvorni znanstveni članak
 
FIXING MULTICOLLINEARITY INSTABILITY IN THE PREDICTION OF BODY WEIGHT FROM MORPHOMETRIC TRAITS OF WHITE FULANI COWS (str.487-492) engleskipdf 315 KB
Abdulmojeed YAKUBU
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 24.728 *