hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 38 No. 1
Datum izdavanja: studenoga 2006.

Objavljen na Hrčku: 7. 12. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-8) hrvatskipdf 517 KB
Ostalo  
Riječ uredništva (str.9-10) hrvatskipdf 246 KB
Borislav Grgin
Uvodnik
 
Evolution of ancient Egyptian funerary architecture from the Badarian culture until the end of the Old Kingdom (str.13-27) engleskipdf 549 KB
Razvoj staroegipatskih pogrebnih običaja i arhitekture od kulture Badari do kraja Starog kraljevstva (Sažetak) (str.26-27)  
Mladen Tomorad
Pregledni rad
 
Festov Brevijarij kao izvor za staru povijest hrvatskoga povijesnog prostora (str.29-57) hrvatskipdf 497 KB
The Breviarum of Festus as a Source for Ancient History of Croatian Historical Area (Summary) (str.56-57)  
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
Problemi vezani uz mučeničku grupu Svetih Četvorice Ovjenčanih (str.59-71) hrvatskipdf 293 KB
The problems regarding the group of martyr saints Quaotur Coronati (Summary) (str.71-71)  
Vesna Lalošević
Pregledni rad
 
Smrt kralja Zvonimira - problem, izvori i tumačenja (str.73-92) hrvatskipdf 452 KB
The death of the Croatian King Zvonimir - the problem, sources and interpretations (Summary) (str.92-92)  
Dražen Nemet
Pregledni rad
 
Srednjovjekovni grad Steničnjak na Kordunu (str.93-112) hrvatskipdf 979 KB
The medieval fortress od Steničnjak in the Kordun region (Summary) (str.112-112)  
Filip Škiljan
Pregledni rad
 
Islamsko-osmanski gradovi dalmatinskog zaleđa: prilog istraživanju urbanog razvoja u 16. i 17. stoljeću (str.113-154) hrvatskipdf 764 KB
Islamic-Ottoman towns in the hinterland of Dalmatia: a contribution to the research of urban development in the 16th and the 17th centuries (Summary) (str.153-154)  
Kornelija Jurin Starčević
Izvorni znanstveni članak
 
Razdoblje izgradnje Karolinške ceste i njezin graditelj Antun Matija Weiss (str.155-160) hrvatskipdf 214 KB
Bauzeit der Karolinastrasse und ihr Bauingenieur Antun Matija Weiss (Zusammenfassung) (str.159-160)  
Hrvoje Šugar
Pregledni rad
 
"Rajna smrt" - prilog istraživanju smrtnosti djece u Makarskoj 19. stoljeća (str.161-175) hrvatskipdf 441 KB
"Heavenly death" - A contribution to the research of the mortality of children in the 19th century Makarska (Summary) (str.175-175)  
Nikola Anušić
Izvorni znanstveni članak
 
Politički katolicizam i politika „novog kursa" I. dio. Skupina oko Hrvatstva u borbi protiv politike „novog kursa" i Hrvatsko-srpske koalicije (str.177-226) hrvatskipdf 758 KB
Politischer Katholizismus und Politik des „Neuen Kurses". Die Gruppierung um das Blatt Hrvatstvo im Kampf gegen die Politik des „neuen Kurses" und die Kroatisch-serbische Koalition (Zusammenfassung) (str.225-226)  
Mario Strecha
Izvorni znanstveni članak
 
Odjeci epidemije „španjolske gripe" 1918. godine u hrvatskoj javnosti (str.227-242) hrvatskipdf 393 KB
The reflections of the so-called "Spanish flue" epidemics on Croatian public in the year 1918 (Summary) (str.242-242)  
Goran Hutinec
Izvorni znanstveni članak
 
Ljubljanske punktacije (str.243-258) hrvatskipdf 389 KB
Leibacher Punkte (Zusammenfassung) (str.257-258)  
Jure Gašparič
Izvorni znanstveni članak
 
Ustaška ideologija o Hrvatima muslimanske vjere i odgovor u časopisu Handžar (str.259-277) hrvatskipdf 353 KB
Ustasha Ideology on the Croats of Islamic Faith and the Response in the review Handžar (Summary) (str.277-277)  
Ivo Goldstein
Izvorni znanstveni članak
 
Djelatnost Matice hrvatske na području grada Siska tijekom Hrvatskog proljeća (str.279-295) hrvatskipdf 326 KB
The activity of "Matica Hrvatska" (Matrix Croatica) in the region of the city of Sisak during the so-called "Croatian Spring Movement" (Summary) (str.295-295)  
Hrvoje Klasić
Izvorni znanstveni članak
 
Genetička otkrića - nova vrela za etnogenezu i povijest Hrvata?! Povodom okruglog stola: Genetička otkrića - nova vrela za etnogenezu i povijest Hrvata?!, Zagreb 11. siječnja 2006. (str.299-308) hrvatskipdf 243 KB
Višeslav Aralica
Ostalo
 
Kako pisati povijest Europe. Wolfganf Schmale (2001), Geschichte Europas, Wien-Köln-Weimar (str.311-317) hrvatskipdf 1 MB
Mirjana Gross
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Razmišljanja o Francuskoj revoluciji. Joseph de Maistre (2001) Spisi o revoluciji - sa studijom Emila Ciorana, Čačak - Beograd: Umetničko društvo Gradac, 205 str. (str.317-318) hrvatskipdf 318 KB
Željko Karaula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević. Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević (2003), ur. Damir Agičić, Zagreb: FF press i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 571 str. (str.318-324) hrvatskipdf 1 MB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rod i politika povijesti. Joan Wallach Scott (2003), Rod i politika povijesti, Zagreb: Ženska Infoteka, 273 str. (str.324-329) hrvatskipdf 959 KB
Iva Milovan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uspon i pad velikih sila. Pol Kenedi (2003), Uspon i pad velikih sila, Beograd: Službeni list SCG i CID Podgorica, 667 str. (str.330-335) hrvatskipdf 967 KB
Željko Karaula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vodič po biseru zapadne civilizacije. Theodore Vrettos (2003), Aleksandrija, Zagreb: Izvori, 272 str. (str.335-337) hrvatskipdf 465 KB
Dejana Samac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Djeca u srednjem vijeku. Nicholas Orme (2003), Medieval Children, New Haven - London: Yale University Press, 387 str. (str.337-342) hrvatskipdf 884 KB
Dražen Nemet
Recenzija, Prikaz slučaja
 
U potrazi za „znakovima" svakodnevlja i prošlosti. Prošla sadašnjost. Znakovi povijesti u Hrvatskoj (2003), uredili Vladimir Biti i Nenad Ivić, Zagreb: Naklada MD, 499 str. (str.342-352) hrvatskipdf 2 MB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivski vjesnik. Arhivski vjesnik 47/2004, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, str. 1-326. (str.352-353) hrvatskipdf 317 KB
Goran Hutinec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Cijena slobode u Srednjoistočnoj Europi. Piotr Stefan Wandycz (2004), Cijena slobode. Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega vijeka do danas, Zagreb: Srednja Europa, str. I-Xll; 1-420. (str.354-356) hrvatskipdf 495 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ekonomska i ekohistorija. Ekonomska i ekohistorija, časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 1/2005. (str.357-358) hrvatskipdf 326 KB
Jelena Balog
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Poljska i Hrvatska u Srednjoj Europi. Međunarodna konferencija Poljska i Hrvatska u Srednjoj Europi. Europska integracija u tradiciji i budućnosti, Bielsko-Biała i Szczyrk, 11-13. V. 2005. (str.359-360) hrvatskipdf 303 KB
Silvija Pisk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatska historiografija i simpozij Mogersdorf 1972-2004. Neven Budak - Ivica Šute - Davor lličić (2005), Hrvatska historiografija i simpozij Mogersdorf 1972.-2004., Zagreb: FFpress. (str.360-361) hrvatskipdf 328 KB
Stipica Grgić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sjeverna Irska između rata i mira. Mirko Bilandžić (2005) Sjeverna Irska između rata i mira, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 479 str. (str.362-365) hrvatskipdf 646 KB
Željko Karaula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ColIoquia Maruliana. Colloqvia Marvliana XIIII/2005, Split: Književni krug Split - Marulianum, 364 str. (str.365-367) hrvatskipdf 449 KB
Sandra Ivović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu. Prilozi 34, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2005, 460 str. (str.367-370) hrvatskipdf 626 KB
Željko Karaula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Godišnjak Odsjeka za medievalne studije Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti. Annual of Medieval Studies at CEU (2005), vol. 77, ed. Katalin Szende and Judith Rasson, Budapest: Central European University Budapest - Department of Medieval Studies. (str.371-375) hrvatskipdf 789 KB
Miroslav Barun
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Utopije utopljene u krvi. Tomislav Dulić (2005) Utopias of Nation - Local Mass Killing in Bosnia and Herzegovina 1941-42, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 402 str. (str.375-378) hrvatskipdf 621 KB
Goran Hutinec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Na izvorima hrvatskoga zapadnoeuropskog identiteta. Mirjana Matijević Sokol - Vladimir Sokol (2005), Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, Drugo dopunjeno izdanje, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta, 114 str. (str.378-380) hrvatskipdf 475 KB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Podravina. Podravina časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. IV, br. 8, Koprivnica prosinac 2005, str. 1-204. (str.380-383) hrvatskipdf 624 KB
Ivančica Jež
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kultura sjećanja. Todor Kuljić (2006), Kultura sećanja, Beograd: Čigoja štampa, 355 str. (str.383-384) hrvatskipdf 343 KB
Dragan Markovina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatska u 20. stoljeću. Zbornik Hrvatska u XX. stoljeću (2006) urednik izdanja Ljubomir Antić, Zagreb: Matica Hrvatska. (str.385-388) hrvatskipdf 539 KB
Branka Boban
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povodom knjige: "Uvod u komparativnu historiju urednika Drage Rioksandića". Latinka Perović, "Uvod u komparativnu historiju" profesora Drage Roksandića. Uvod u komparativnu historiju (2004), Drago ROKSANDIĆ (ur.) Biblioteka Dialogica europea, Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 303 str. (str. 391-395); Mirjana Gross, **** (str. 395-397); Todor Kuljić, Mjesto usporednog metoda u novoj kulturi sećanja (str. 397-403) (str.389-403) hrvatskipdf 2 MB
Latinka Perović, Mirjana Gross, Todor Kuljić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 49.622 *