hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, No. 34-35, 1992.


Datum izdavanja: studenoga 1992.

Objavljen na Hrčku: 1. 6. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Arhivistika i povijest upravnih institucija (str.9-20) hrvatskipdf 5 MB
Josip Kolanović
Pregledni rad
 
Organizacija Sabora Hrvatske i Slavonije u nagodbenom razdoblju (1868-1918) (str.21-30) hrvatskipdf 4 MB
Hodimir Sirotković
Pregledni rad
 
Organizacija uprave u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske vladavine 1814-1918 (str.31-51) hrvatskipdf 9 MB
Frane Ivković
Pregledni rad
 
Prilog povijesti Istarskog sabora (1861-1916) (str.53-64) hrvatskipdf 5 MB
Petar Strčić
Pregledni rad
 
Institucije državne vlasti u Istri (1848-1918) (str.65-88) hrvatskipdf 10 MB
Antun Brajković
Pregledni rad
 
Zagrebačka županija (1848-1918) (str.89-96) hrvatskipdf 3 MB
Gordana Kos
Pregledni rad
 
Razvoj uprave grada Zagreba u razdoblju 1850-1918. godine (str.97-107) hrvatskipdf 4 MB
Dubravka Čengić
Pregledni rad
 
Upravne općine 1848-1918. - Struktura, poslovanje, značenje (str.109-119) hrvatskipdf 4 MB
Stjepan Sršan
Pregledni rad
 
Organi austrijskog nadzora nad tiskom u Dalmaciji poslije 1848. (str.121-138) hrvatskipdf 7 MB
Ivan Pederin
Pregledni rad
 
Dvorsko ratno vijeće i Ministarstvo rata kao središnji upravni organi Vojne krajine (str.139-155) hrvatskipdf 7 MB
Reiner Egger
Pregledni rad
 
Organizacijske strukture Vojne krajine do sredine 18. st (str.157-163) hrvatskipdf 3 MB
Fedor Moačanin
Pregledni rad
 
Carsko kraljevsko glavno zapovjedništvo u Zagrebu kao krajiška zemaljska upravna oblast (1871-1881) (str.165-172) hrvatskipdf 3 MB
Deana Kovačec
Pregledni rad
 
Krajiško okružno upraviteljstvo (distrikti) i krajiške imovne općine u Hrvatsko-slavonskoj krajini (str.173-183) hrvatskipdf 4 MB
Silvana Planinić
Pregledni rad
 
Nastanak i organizacijski oblik vojnih komuniteta od 1748. do 1850 (str.185-194) hrvatskipdf 4 MB
Alexander Buczynski
Pregledni rad
 
Grada za proučavanje upravnog sustava krajiških pukovnija (1746-1873) s posebnim obzirom na Ogulinsku krajišku pukovniju br. 3 (str.195-212) hrvatskipdf 7 MB
Andrej Čebotarev
Pregledni rad
 
Uništavanje hrvatskih arhiva i arhivske baštine u ratu 1991-1992. (str.213-232) hrvatskipdf 11 MB
Ivan Ficović
Vijest
 
Spašavanje vrijedne arhivske grade iz ratom zahvaćenog Pokupskog - Spomenica Župe Sv. Ladislava u Pokupskom (1771-1871) (str.233-235) hrvatskipdf 1 MB
Martin Modrušan
Vijest
 
Izvještaj o savjetovanju "Arhivi i Europa bez granica" u Maastrichtu Nizozemska - 2. do 5.X.1991. (str.236-241) hrvatskipdf 2 MB
Miljenko Pandžić
Vijest
 
Hrvatsko-argentinski arhivist i povjesničar interameričke i svjetske reputacije dr. Zlatko Tanodi (str.243-252) hrvatskipdf 4 MB
Krešimir Čvrljak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivski udžbenici odnosno priručnici na slavenskim jezicima (str.252-257) hrvatskipdf 2 MB
Jože Žontar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
M. Brandt, B. Čović, S. Letica, R. Pavić, Z. Tomac, M. Valentić, S. Žuljić, "Izvori velikosrpske agresije. Rasprave/dokumenti/kartografski prikazi", Zagreb 1991. (str.258-260) hrvatskipdf 1 MB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prinos hrvatskoj historiografiji (str.261-263) hrvatskipdf 1 MB
Ante Sekulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Caroline Finkel, The Administration of Warfare: the Ottoman Military Campaigns in Hungary 1593-1606. (str.264-265) hrvatskipdf 844 KB
Nenad Moačanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivo Banac, "Grbovi - bilježi identiteta", Zagreb 1991. (str.265-268) hrvatskipdf 2 MB
Marijan Grakalić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Boris Prister, "Odlikovanja zbirke dr. Veljka Malinara", I. dio, Zagreb 1991. (str.268-269) hrvatskipdf 839 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Edita Radosavljević, "Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo 1878-1890. Sumarno-analitički inventar", Sarajevo 1989. (str.269-270) hrvatskipdf 836 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Der Archivar, 1989-1990. (str.270-273) hrvatskipdf 2 MB
Deana Kovačec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rassegna degli Archivi di Stato, 1989. (str.273-275) hrvatskipdf 1 MB
Martin Modrušan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Restauro, 1990-1991. (str.275-277) hrvatskipdf 1 MB
Tatjana Mušnjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Library and Archivai Security, Vol. 10(2), 1990. (str.277-279) hrvatskipdf 1 MB
Mirjana Peremin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi, Letnik XII. štev. 1-2, 1989. (str.279-281) hrvatskipdf 1 MB
Mirjana Peremin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi, Letnik XIII, štev. 1-2, 1990. (str.281-284) hrvatskipdf 2 MB
Mirjana Peremin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vjesnik HA Rijeka, god. 32/1990., sv. XXXII (str.284-285) hrvatskipdf 830 KB
Martin Modrušan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vjesnik Istarskog arhiva, sv. 1 (XXXII), 1991. (str.285-286) hrvatskipdf 816 KB
Martin Modrušan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josipa Bosiljka Paver (1937-1992) (str.287-289) hrvatskipdf 1 MB
Miljenko Pandžić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Bibliografija radova Josipe Paver (str.291-299) hrvatskipdf 3 MB
Ružica Kolarević-Kovačić
Bibliografija
 
Posjeta: 33.694 *