hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: December 2003

Published on HRČAK: 10 June 2011
Table of contents Full text
GRAMATIČKE ODREDNICE U RJEČNIKU HRVATSKO-TALIJANSKOM (1901) (str.9-20) croatianpdf 650 KB
Željka Brlobaš
Original scientific paper
 
NAGLASAK NA PROKLITICI (str.21-31) croatianpdf 681 KB
Helena Delaš
Original scientific paper
 
FONOLOŠKI SUSTAV GOVORA ZLARINA (str.33-47) croatianpdf 661 KB
Martina Đidara
Original scientific paper
 
RELACIJSKA PRIRODA SINTAKTIČKE FUNKCIJE: PRIMJER GLAGOLA, PRAZNIH RIJEČI I FUNKCIONALNIH MONEMA (str.49-64) croatianpdf 757 KB
Ivana Franić
Original scientific paper
 
JEZIK U GRAMATIKAMA JUŽNIH HRVATSKIH PROSTORA 17. i 18. ST. (str.65-86) croatianpdf 1 MB
Darija Gabrić-Bagarić
Original scientific paper
 
NAZIVLJE RAČUNALNIH MREŽA (str.87-101) croatianpdf 889 KB
Antun Halonja, Milica Mihaljević
Original scientific paper
 
DOPUNE GLAGOLIMA GOVORENJA, MIŠLJENJA I SRODNIH ZNAČENJA U HRVATSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU OD 17. DO POLOVICE 19. STOLJEĆA – STRANI SINTAKTIČKI UTJECAJI (str.103-129) croatianpdf 2 MB
Lana Hudeček
Original scientific paper
 
JEZIČNE ZNAČAJKE I LEKSIKOGRAFSKA OBRADA FRA IVANOVE FILOMENE IZ XVII. STOLJEĆA (str.131-155) croatianpdf 2 MB
Amir Kapetanović
Original scientific paper
 
IZMEĐU ATRIBUTNE I PREDIKATNE POSVOJNOSTI (str.157-171) croatianpdf 913 KB
Branko Kuna
Original scientific paper
 
FONOLOGIJA NOVOŠTOKAVSKOGA IKAVSKOG DIJALEKTA (str.173-180) croatianpdf 493 KB
Josip Lisac
Original scientific paper
 
NEOBJAVLJENI DIJELOVI TAKOZVANOG MARULIĆEVA MOLITVENIKA (str.181-209) croatianpdf 2 MB
Dragica Malić
Original scientific paper
 
SUBJEKTNI I PREDIKATNI NOMINATIV (str.211-223) croatianpdf 919 KB
Mirko Peti
Original scientific paper
 
ETIMOLOŠKI PRINOSI (27-35) (str.225-258) croatianpdf 2 MB
Valentin Putanec
Original scientific paper
 
MORFOSTINTAKTIČKA OBILJEŽJA DATIVNIH IZRAZA UZ GLAGOLE KRETANJA (str.259-273) croatianpdf 940 KB
Vlasta Rišner
Original scientific paper
 
O PRIJEVODU PSALTIRA IZ PARIŠKOG ZBORNIKA SLAVE 73 (str.275-292) croatianpdf 881 KB
Marinka Šimić
Original scientific paper
 
ADAPTACIJE GERMANIZAMA U ILOČKOM GOVORU (str.293-323) croatianpdf 2 MB
Barbara Štebih
Original scientific paper
 
KALKOVI NJEMAČKOGA PODRIJETLA U HRVATSKOME I U NEKIM DRUGIM SLAVENSKIM JEZICIMA (str.325-338) croatianpdf 791 KB
Marija Turk, Dubravka Sesar
Original scientific paper
 
FITONIMIJA U PARČIĆEVU RJEČNIKU HRVATSKO-TALIJANSKOME IZ 1901. (str.339-353) croatianpdf 728 KB
Nada Vajs
Original scientific paper
 
JETRA – IMENICA ŽENSKOG ILI SREDNJEG RODA? (str.355-362) croatianpdf 482 KB
Luka Vukojević
Original scientific paper
 
ATRIBUTNE, APOZICIJSKE I PROŠIRAČNE REČENICE? (str.363-371) croatianpdf 485 KB
Marija Znika
Original scientific paper
 
REČKA MIKROTOPONIMIJA (str.373-389) croatianpdf 885 KB
Anđela Frančić
Professional paper
 
KAJKAVSKA DIJALEKATNA LEKSIKOGRAFIJA (str.391-406) croatianpdf 1 MB
Jela Maresić
Review article
 
HRVATSKO KAZNENOPRAVNO NAZIVLJE (str.407-413) croatianpdf 380 KB
Josip Miletić
Review article
 
FRANCUSKI JEZIČNI ELEMENTI U OPUSU ŽELJKE ČORAK (str.415-422) croatianpdf 480 KB
Pavao Tekavčić
Review article
 
KNJIŽICE KOJE ZBUNJUJU I HRVATSKA LEKSIČKA NORMA (O. A. Sarajkina, Rusko-hrvatskosrpski priručnik za konverzaciju, Moskva 2001, 176 str.; V. E. Fridman i I. A. Kusyj, Vodič Hrvatska, Moskva, 2002, 240. str) (str.423-424) croatianpdf 147 KB
Artur Bagdasarov
Case report
 
O GOVORIMA OTOKA PAGA (Silvana Vranić, Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 1. FONOLOGIJA, Matica hrvatska Novalja, Rijeka 2002, 151 str.) (str.423-426) croatianpdf 133 KB
Irena Drpić
Case report
 
NOVI PRINOS ISTRAŽIVANJU ISTARSKIH GOVORA (Nada Peršić, Govor Kršana, Graftrade, Rijeka 2002, 139 str.) (str.427-428) croatianpdf 71 KB
Irena Drpić
Case report
 
VRIJEDAN DOPRINOS ISTRAŽIVANJU GRADIŠĆANSKIH GOVORA (Peter Houtzagers, The Kajkavian Dialect of Hidegség and Fertöhomok, Studies in Slavic and General Linguistics, volume 27, Amsterdam - Atlanta 1999, 343 str.) (str.428-430) croatianpdf 202 KB
Martina Đidara
Case report
 
JEZIČNA RAZNOLIKOST KAO BAŠTINA ČOVJEČANSTVA (Claude Hagège: Harte à la mort des langues, odile Jacob, Paris 2000, 402 str.) (str.430-434) croatianpdf 341 KB
Ivana Franić
Case report
 
JOŠ JEDAN POGLED U BAŠTINU (Dragica Malić, Na izvorima hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, niz Hrvatska jezična baština, knjiga 2, Zagreb 2002, 744 str.) (str.434-436) croatianpdf 201 KB
Darija Gabrić-Bagarić
Case report
 
DOPRINOS ISTRAŽIVANJU I USUSTAVLJIVANJU HRVATSKOGA RAČUNALNOG NAZIVLJA (Milica Mihaljević: Kako se na hrvatskome kaže WWW? Kroatistički pogled na svijet računala, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2003, 191 str.) (str.437-440) croatianpdf 277 KB
Lana Hudeček
Case report
 
PRVI DVOJEZIČNI HRVATSKI PRAVOPIS (Kratki navuk za pravopìszanye horvatzko za pòtrebnozt nàrodnih skol, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Biblioteka Pretisci, knjiga 4, Zagreb, 71 str.) (str.440-443) croatianpdf 273 KB
Alojz Jembrih
Case report
 
GRAMATIČKA I SEMANTIČKA KVANTIFIKACIJA U HRVATSKOME JEZIKU (Marija Znika, Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2002, 178 str.) (str.444-446) croatianpdf 197 KB
Ivo Pranjković
Case report
 
PRETISAK PARTAŠEVA PRAVOPISA (Pravopis jezika ilirskoga izdan od Josipa Partaša, zakletoga odvĕtnika i na kraljevskom učeljištu zagrebačkom pravopisa i drugih znanostih naručitelja. U Zagrebu. Tiskom bratje Županah. 1850. - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Biblioteka PRETISCI, Urednica Marija Znika, knjiga 3; Josip Partaš, Pravopis jezika ilirskoga, Zagreb 2002, 73 str.) (str.446-448) croatianpdf 200 KB
Adela Ptičar
Case report
 
MEĐIMURJE U SVOJIM PREZIMENIMA (Anđela Franlić, Međimurska prezimena, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, biblioteka "Prinosi hrvatskom jezikoslovlju", Zagreb 2002, 560 str.) (str.448-453) croatianpdf 385 KB
Petar Šimunović
Case report
 
NOVI DOPRINOS ISTRAŽIVANJU SREDNJOVJEKOVNOGA SLAVENSTVA NA PODRUČJU AUSTRIJE (Georg Holzer, Die Slaven im Erlaftal. Eine Namenlandschaft in Österreich, Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde, Bd. 29, Selbstverlag des NÖ Instituts für Landeskunde, Wien 2001, 160 str.) (str.453-455) croatianpdf 189 KB
Barbara Štebih
Case report
 
SLOVO ISKONA – STARO NA SUVREMEN NAČIN (Stjepan Damjanović, Slovo iskona, Staroslavenska / Starohrvatska čitanka, Matica hrvatska, Zagreb 2002, 295 str.) (str.456-459) croatianpdf 271 KB
Kristina Štrkalj-Despot
Case report
 
USPJEH HRVATSKE POREDBENE SLAVISTIKE (Milan Mihaljević, Slavenska poredbena gramatika, 1. dio, Uvod i fonologija, Školska knjiga, Zagreb 2002, 242 str.) (str.459-461) croatianpdf 190 KB
Kristina Štrkalj-Despot
Case report
 
VRIJEDAN DOPRINOS USUSTAVLJIVANJU HRVATSKOGA BILJNOG NAZIVLJA (Želimir Borzan, Imenik drveća i grmlja – latinski, hrvatski, engleski, njemački, Hrvatske šume, Zagreb 2001, 485 str.) (str.462-464) croatianpdf 185 KB
Nada Vajs
Case report
 
Visits: 44.952 *