hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2003.

Objavljen na Hrčku: 10. 6. 2011.
Sadržaj Puni tekst
GRAMATIČKE ODREDNICE U RJEČNIKU HRVATSKO-TALIJANSKOM (1901) (str.9-20) hrvatskipdf 650 KB
Željka Brlobaš
Izvorni znanstveni članak
 
NAGLASAK NA PROKLITICI (str.21-31) hrvatskipdf 681 KB
Helena Delaš
Izvorni znanstveni članak
 
FONOLOŠKI SUSTAV GOVORA ZLARINA (str.33-47) hrvatskipdf 661 KB
Martina Đidara
Izvorni znanstveni članak
 
RELACIJSKA PRIRODA SINTAKTIČKE FUNKCIJE: PRIMJER GLAGOLA, PRAZNIH RIJEČI I FUNKCIONALNIH MONEMA (str.49-64) hrvatskipdf 757 KB
Ivana Franić
Izvorni znanstveni članak
 
JEZIK U GRAMATIKAMA JUŽNIH HRVATSKIH PROSTORA 17. i 18. ST. (str.65-86) hrvatskipdf 1 MB
Darija Gabrić-Bagarić
Izvorni znanstveni članak
 
NAZIVLJE RAČUNALNIH MREŽA (str.87-101) hrvatskipdf 889 KB
Antun Halonja, Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
DOPUNE GLAGOLIMA GOVORENJA, MIŠLJENJA I SRODNIH ZNAČENJA U HRVATSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU OD 17. DO POLOVICE 19. STOLJEĆA – STRANI SINTAKTIČKI UTJECAJI (str.103-129) hrvatskipdf 2 MB
Lana Hudeček
Izvorni znanstveni članak
 
JEZIČNE ZNAČAJKE I LEKSIKOGRAFSKA OBRADA FRA IVANOVE FILOMENE IZ XVII. STOLJEĆA (str.131-155) hrvatskipdf 2 MB
Amir Kapetanović
Izvorni znanstveni članak
 
IZMEĐU ATRIBUTNE I PREDIKATNE POSVOJNOSTI (str.157-171) hrvatskipdf 913 KB
Branko Kuna
Izvorni znanstveni članak
 
FONOLOGIJA NOVOŠTOKAVSKOGA IKAVSKOG DIJALEKTA (str.173-180) hrvatskipdf 493 KB
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
NEOBJAVLJENI DIJELOVI TAKOZVANOG MARULIĆEVA MOLITVENIKA (str.181-209) hrvatskipdf 2 MB
Dragica Malić
Izvorni znanstveni članak
 
SUBJEKTNI I PREDIKATNI NOMINATIV (str.211-223) hrvatskipdf 919 KB
Mirko Peti
Izvorni znanstveni članak
 
ETIMOLOŠKI PRINOSI (27-35) (str.225-258) hrvatskipdf 2 MB
Valentin Putanec
Izvorni znanstveni članak
 
MORFOSTINTAKTIČKA OBILJEŽJA DATIVNIH IZRAZA UZ GLAGOLE KRETANJA (str.259-273) hrvatskipdf 940 KB
Vlasta Rišner
Izvorni znanstveni članak
 
O PRIJEVODU PSALTIRA IZ PARIŠKOG ZBORNIKA SLAVE 73 (str.275-292) hrvatskipdf 881 KB
Marinka Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
ADAPTACIJE GERMANIZAMA U ILOČKOM GOVORU (str.293-323) hrvatskipdf 2 MB
Barbara Štebih
Izvorni znanstveni članak
 
KALKOVI NJEMAČKOGA PODRIJETLA U HRVATSKOME I U NEKIM DRUGIM SLAVENSKIM JEZICIMA (str.325-338) hrvatskipdf 791 KB
Marija Turk, Dubravka Sesar
Izvorni znanstveni članak
 
FITONIMIJA U PARČIĆEVU RJEČNIKU HRVATSKO-TALIJANSKOME IZ 1901. (str.339-353) hrvatskipdf 728 KB
Nada Vajs
Izvorni znanstveni članak
 
JETRA – IMENICA ŽENSKOG ILI SREDNJEG RODA? (str.355-362) hrvatskipdf 482 KB
Luka Vukojević
Izvorni znanstveni članak
 
ATRIBUTNE, APOZICIJSKE I PROŠIRAČNE REČENICE? (str.363-371) hrvatskipdf 485 KB
Marija Znika
Izvorni znanstveni članak
 
REČKA MIKROTOPONIMIJA (str.373-389) hrvatskipdf 885 KB
Anđela Frančić
Stručni rad
 
KAJKAVSKA DIJALEKATNA LEKSIKOGRAFIJA (str.391-406) hrvatskipdf 1 MB
Jela Maresić
Pregledni rad
 
HRVATSKO KAZNENOPRAVNO NAZIVLJE (str.407-413) hrvatskipdf 380 KB
Josip Miletić
Pregledni rad
 
FRANCUSKI JEZIČNI ELEMENTI U OPUSU ŽELJKE ČORAK (str.415-422) hrvatskipdf 480 KB
Pavao Tekavčić
Pregledni rad
 
KNJIŽICE KOJE ZBUNJUJU I HRVATSKA LEKSIČKA NORMA (O. A. Sarajkina, Rusko-hrvatskosrpski priručnik za konverzaciju, Moskva 2001, 176 str.; V. E. Fridman i I. A. Kusyj, Vodič Hrvatska, Moskva, 2002, 240. str) (str.423-424) hrvatskipdf 147 KB
Artur Bagdasarov
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O GOVORIMA OTOKA PAGA (Silvana Vranić, Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 1. FONOLOGIJA, Matica hrvatska Novalja, Rijeka 2002, 151 str.) (str.423-426) hrvatskipdf 133 KB
Irena Drpić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVI PRINOS ISTRAŽIVANJU ISTARSKIH GOVORA (Nada Peršić, Govor Kršana, Graftrade, Rijeka 2002, 139 str.) (str.427-428) hrvatskipdf 71 KB
Irena Drpić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
VRIJEDAN DOPRINOS ISTRAŽIVANJU GRADIŠĆANSKIH GOVORA (Peter Houtzagers, The Kajkavian Dialect of Hidegség and Fertöhomok, Studies in Slavic and General Linguistics, volume 27, Amsterdam - Atlanta 1999, 343 str.) (str.428-430) hrvatskipdf 202 KB
Martina Đidara
Recenzija, Prikaz slučaja
 
JEZIČNA RAZNOLIKOST KAO BAŠTINA ČOVJEČANSTVA (Claude Hagège: Harte à la mort des langues, odile Jacob, Paris 2000, 402 str.) (str.430-434) hrvatskipdf 341 KB
Ivana Franić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
JOŠ JEDAN POGLED U BAŠTINU (Dragica Malić, Na izvorima hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, niz Hrvatska jezična baština, knjiga 2, Zagreb 2002, 744 str.) (str.434-436) hrvatskipdf 201 KB
Darija Gabrić-Bagarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DOPRINOS ISTRAŽIVANJU I USUSTAVLJIVANJU HRVATSKOGA RAČUNALNOG NAZIVLJA (Milica Mihaljević: Kako se na hrvatskome kaže WWW? Kroatistički pogled na svijet računala, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2003, 191 str.) (str.437-440) hrvatskipdf 277 KB
Lana Hudeček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRVI DVOJEZIČNI HRVATSKI PRAVOPIS (Kratki navuk za pravopìszanye horvatzko za pòtrebnozt nàrodnih skol, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Biblioteka Pretisci, knjiga 4, Zagreb, 71 str.) (str.440-443) hrvatskipdf 273 KB
Alojz Jembrih
Recenzija, Prikaz slučaja
 
GRAMATIČKA I SEMANTIČKA KVANTIFIKACIJA U HRVATSKOME JEZIKU (Marija Znika, Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2002, 178 str.) (str.444-446) hrvatskipdf 197 KB
Ivo Pranjković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRETISAK PARTAŠEVA PRAVOPISA (Pravopis jezika ilirskoga izdan od Josipa Partaša, zakletoga odvĕtnika i na kraljevskom učeljištu zagrebačkom pravopisa i drugih znanostih naručitelja. U Zagrebu. Tiskom bratje Županah. 1850. - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Biblioteka PRETISCI, Urednica Marija Znika, knjiga 3; Josip Partaš, Pravopis jezika ilirskoga, Zagreb 2002, 73 str.) (str.446-448) hrvatskipdf 200 KB
Adela Ptičar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
MEĐIMURJE U SVOJIM PREZIMENIMA (Anđela Franlić, Međimurska prezimena, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, biblioteka "Prinosi hrvatskom jezikoslovlju", Zagreb 2002, 560 str.) (str.448-453) hrvatskipdf 385 KB
Petar Šimunović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVI DOPRINOS ISTRAŽIVANJU SREDNJOVJEKOVNOGA SLAVENSTVA NA PODRUČJU AUSTRIJE (Georg Holzer, Die Slaven im Erlaftal. Eine Namenlandschaft in Österreich, Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde, Bd. 29, Selbstverlag des NÖ Instituts für Landeskunde, Wien 2001, 160 str.) (str.453-455) hrvatskipdf 189 KB
Barbara Štebih
Recenzija, Prikaz slučaja
 
SLOVO ISKONA – STARO NA SUVREMEN NAČIN (Stjepan Damjanović, Slovo iskona, Staroslavenska / Starohrvatska čitanka, Matica hrvatska, Zagreb 2002, 295 str.) (str.456-459) hrvatskipdf 271 KB
Kristina Štrkalj-Despot
Recenzija, Prikaz slučaja
 
USPJEH HRVATSKE POREDBENE SLAVISTIKE (Milan Mihaljević, Slavenska poredbena gramatika, 1. dio, Uvod i fonologija, Školska knjiga, Zagreb 2002, 242 str.) (str.459-461) hrvatskipdf 190 KB
Kristina Štrkalj-Despot
Recenzija, Prikaz slučaja
 
VRIJEDAN DOPRINOS USUSTAVLJIVANJU HRVATSKOGA BILJNOG NAZIVLJA (Želimir Borzan, Imenik drveća i grmlja – latinski, hrvatski, engleski, njemački, Hrvatske šume, Zagreb 2001, 485 str.) (str.462-464) hrvatskipdf 185 KB
Nada Vajs
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 44.952 *