hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: June 1999

Published on HRČAK: 15 June 2011
Table of contents Full text
ŽIVOTOPIS, JEZIKOSLOVNI PUT I BIBLIOGRAFIJA DRAGICE MALIĆ PO GODINAMA (1963–1999) (str.1-17) croatianpdf 1 MB
Lana Hudeček, Branka Tafra, Marijana Horvat
Editorial
 
PROBLEM IMENA PREDJELA TUROPOLJA (str.19-46) croatianpdf 2 MB
Danijel Alerić
Original scientific paper
 
SINONIMIJA I JEDNOJEZIČNI RJEČNIK (str.47-76) croatianpdf 2 MB
Krešimir Blaževac, Nada Vajs
Original scientific paper
 
KAJKAVSKI GOVOR REPUŠNICE (GLAVNA FONOLOŠKA I MORFOLOŠKA OBILJEŽJA) (str.77-87) croatianpdf 441 KB
Željka Brlobaš
Original scientific paper
 
MESIĆEVE FILOLOŠKE TEME (str.89-97) croatianpdf 509 KB
Stjepan Damjanović
Original scientific paper
 
RUBNI ZAPISI U RUKOPISNOJ BIBLIJI BARTOLA KAŠIĆA (str.99-121) croatianpdf 1 MB
Darija Gabrić-Bagarić
Original scientific paper
 
DVOJINA U JEZIKU TEKSTOVA HRVATSKOGLAGOLJIČKE NELITURGIJSKE KNJIŽEVNOSTI XV. STOLJEĆA (str.123-140) croatianpdf 996 KB
Eduard Hercigonja
Original scientific paper
 
KONDICIONAL U ZOGRAFSKOM ČETVEROEVANĐELJU (str.141-153) croatianpdf 805 KB
Marijana Horvat
Original scientific paper
 
FONOLOŠKI SUSTAV GOVORA KRILO JESENICA (str.155-169) croatianpdf 568 KB
Ivana Kurtović, Petar Šimunović
Original scientific paper
 
JAT U KAJKAVŠTINI (str.171-194) croatianpdf 1 MB
Mijo Lončarić, Vesna Zečević
Original scientific paper
 
RAZVOJ PREZENTA I IMPERATIVA U ČAKAVSKOME NARJEČJU (str.195-222) croatianpdf 1 MB
Iva Lukežić
Original scientific paper
 
NEKOLIKO PABIRAKA IZ HRVATSKOGLAGOLJSKIH KODEKSA (str.223-232) croatianpdf 533 KB
Milan Mihaljević
Original scientific paper
 
KAKO SE NA HRVATSKOME KAŽE WWW? (PRILOG PROUČAVANJU HRVATSKOGA INTERNETSKOG NAZIVLJA) (str.233-248) croatianpdf 992 KB
Milica Mihaljević
Original scientific paper
 
SENJSKI TRANSIT SVETOGA JEROLIMA I HRVATSKI RJEČNIK DO MARULIĆA I NJEGOVIH SUVREMENIKA (str.249-255) croatianpdf 374 KB
Anica Nazor
Original scientific paper
 
GRADIŠĆANSKOHRVATSKE PROPOVIJEDI IZ MARTINOVA BRIJEGA (PANNONHALMA) (str.257-261) croatianpdf 260 KB
István Nyomárkay
Professional paper
 
ŠTO SUBJEKT I PREDIKAT ZNAČE (str.263-288) croatianpdf 2 MB
Mirko Peti
Original scientific paper
 
ETIMOLOŠKI PRINOSI (str.289-322) croatianpdf 2 MB
Valentin Putanec
Original scientific paper
 
DATIV SMJERA U HRVATSKOME JEZIKU (str.323-344) croatianpdf 1 MB
Ljiljana Šarić
Original scientific paper
 
LATINIZMI U DJELIMA ŽELJKE ČORAK (str.345-357) croatianpdf 606 KB
Pavao Tekavčić
Original scientific paper
 
POSREDNIČKI JEZICI U KALKIRANJU (str.359-375) croatianpdf 952 KB
Marija Turk, Helena Pavletić
Original scientific paper
 
POSVOJNI I ODNOSNI PRIDJEVI (str.377-389) croatianpdf 652 KB
Marija Znika
Professional paper
 
Visits: 25.745 *