hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 1996.

Objavljen na Hrčku: 16. 6. 2011.
Sadržaj Puni tekst
IMOTSKI TOPONIMI VRLIKA ILI VRLJIKA I MATICA (str.5-15) hrvatskipdf 661 KB
Danijel Alerić
Izvorni znanstveni članak
 
PREGLED MIJENA IMENSKE FORMULE I OSOBNOG IMENA U NJOJ (na primjerima iz međimurske antroponimije) (str.17-36) hrvatskipdf 1 MB
Anđela Frančić
Izvorni znanstveni članak
 
KAŠIĆEVA RUKOPISNA BIBLIJA I BLAGO JEZIKA SLOVINSKOGA JAKOVA MIKALJE (str.37-49) hrvatskipdf 683 KB
Darija Gabrić-Bagarić
Izvorni znanstveni članak
 
VIŠEZNAČNI ODNOSI U NAZIVLJU I NJIHOVA LEKSIKOGRAFSKA OBRADBA (str.51-63) hrvatskipdf 708 KB
Lana Hudeček, Milica Mihaljević
Stručni rad
 
ATRIBUT I APOZICIJA U ŽIĆIMA SVETIH OTACA (str.65-109) hrvatskipdf 3 MB
Dragica Malić
Izvorni znanstveni članak
 
VITEZOVIĆEV LEXICON LATINO-ILLYRICUM I SUŠNIK-JAMBREŠIĆEV LEXICON LATINUM (str.111-128) hrvatskipdf 3 MB
Zrnka Meštrović
Izvorni znanstveni članak
 
ETIMOLOŠKI PRINOSI (13-15) (str.129-152) hrvatskipdf 1 MB
Valentin Putanec
Izvorni znanstveni članak
 
DENOMINACIJSKI REZULTATI SEMIČKIH PODUDARANJA U NAZIVIMA ZA BILJKU PHYSALIS ALKEKENGI (str.153-163) hrvatskipdf 570 KB
Nada Vajs
Izvorni znanstveni članak
 
ORGANSKA TRANSFORMACIJA KAJKAVSKIH GRAMATIČKIH MORFEMA U SVJETLU DOPUNSKE DISTRIBUCIJE (str.165-170) hrvatskipdf 294 KB
Vesna Zečević
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 9.731 *