hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 34 No. 66, 2010.


Croatica Christiana periodica,Vol. 34 No. 66
Datum izdavanja: prosinca 2010.

Objavljen na Hrčku: 30. 6. 2011.
Sadržaj Puni tekst
DOMINIKANCI U HRVATSKIM KRAJEVIMA I IKONOGRAFIJA NAKON TRIDENTSKOGA SABORA (1545.-1563.) (str.1-30) hrvatskipdf 5 MB
DOMINICANS IN THE CROATIAN LANDS AND THE ICONOGRAPHY AFTER THE COUNCIL OF TRENT (1545-1563) (str.1-30)  
Sanja CVETNIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
KORČULANSKA CRKVA I SVEĆENSTVO U SPISIMA MLETAČKE MAGISTRATURE CONSIGLIO DEI DIECI (XVIII. ST.) (str.31-47) hrvatskipdf 279 KB
CHURCH OF KORUČULA AND LOCAL CLERGY IN THE RECORDS OF THE VENETIAN MAGISTRATE CONSIGLIO DEI DIECI (18TH CENTURY) (str.31-47)  
(str.31-47)  
Lovorka ČORALIĆ
Prethodno priopćenje
 
MAKSIMILIJAN VRHOVAC I SLOBODNO ZIDARSTVO U 18. STOLJEĆU (str.49-60) hrvatskipdf 244 KB
MAKSIMILIJAN VRHOVAC AND MASONRY IN THE EIGHTEEN CENTURY (str.49-60)  
Josipa DRAGIČEVIĆ
Pregledni rad
 
PRILOG POZNAVANJU ŽIVOTA I DJELA SVEĆENIKA I POVJESNIČARA DR. ANDRIJE RAČKOGA (FUŽINE, 1870. – RIJEKA, 1957.) (str.61-72) hrvatskipdf 248 KB
A CONTRIBUTION TO OUR KNOWLEDGE ABOUT LIFE AND WORK OF CLERIC AND HISTORIAN DR. ANDRIJA RAČKI (FUŽINE, 1870 – RIJEKA, 1957) (str.61-72)  
Maja POLIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
KATEHETSKA DJELATNOST JOSIPA SALAČA U ŽENSKIM REALNIM GIMNAZIJAMA U ZAGREBU (str.73-86) hrvatskipdf 244 KB
CATECHETICAL WORK OF JOSIP SALAČ IN THE FEMALE GYMNASIUMS IN ZAGREB (str.73-86)  
Josip ŠIMUNOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ČAGLIĆKA EPIZODA – PRILOG ŽIVOTOPISU JOSIPA BUTURCA (str.87-113) hrvatskipdf 307 KB
ČAGLIĆ EPISODE – A CONTRIBUTION TO THE BIOGRAPHY OF JOSIP BUTURAC (str.87-113)  
Ivica MIŠKULIN
Izvorni znanstveni članak
 
NOVA ANALIZA AUSTROUGARSKOG RAZDOBLJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE POVIJESTI U KNJIZI »KROĆENJE BALKANSKOG NACIONALIZMA I HABSBURŠKA CIVILIZACIJSKA MISIJA U BOSNI« (str.115-138) hrvatskipdf 295 KB
A NEW ANALYSIS OF THE AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD IN THE HISTORY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE BOOK »KROĆENJE BALKANSKOG NACIONALIZMA I HABSBURŠKA CIVILIZACIJSKA MISIJA U BOSNI« [TAMING BALKAN NATIONALISM AND HABSBURG CIVILIZING MISSION IN BOSNIA] (str.115-138)  
Zlatko KUDELIĆ
Pregledni rad
 
SUVREMENA RELIGIJSKA HISTORIJA: TEORIJSKA POLAZIŠTA, METODOLOŠKE SMJERNICE I ISTRAŽIVAČKE PERSPEKTIVE (str.139-152) hrvatskipdf 255 KB
CONTEMPORARY HISTORY OF RELIGIONS: THEORETICAL PREMISES, METHODOLOGICAL ORIENTATIONS AND RESEARCH PERSPECTIVES (str.139-152)  
Zrinka BLAŽEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
BISKUP STROSSMAYER I PITANJE JEZIKA U ŠKOLAMA »MAĐARSKIH KRALJ. DRŽAVNIH ŽELJEZNICA« U HRVATSKOJ (str.153-169) hrvatskipdf 250 KB
BISHOP STROSSMAYER AND THE LANGUAGE ISSUE IN THE SCHOOLS OF »HUNGARIAN ROYAL AND STATE RAILWAYS« IN CROATIA (str.153-169)  
Mato ARTUKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 14.820 *