hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 34 No. 66, 2010


Croatica Christiana periodica,Vol. 34 No. 66
Publication date: December 2010

Published on HRČAK: 30 June 2011
Table of contents Full text
DOMINIKANCI U HRVATSKIM KRAJEVIMA I IKONOGRAFIJA NAKON TRIDENTSKOGA SABORA (1545.-1563.) (str.1-30) croatianpdf 5 MB
DOMINICANS IN THE CROATIAN LANDS AND THE ICONOGRAPHY AFTER THE COUNCIL OF TRENT (1545-1563) (str.1-30)  
Sanja CVETNIĆ
Original scientific paper
 
KORČULANSKA CRKVA I SVEĆENSTVO U SPISIMA MLETAČKE MAGISTRATURE CONSIGLIO DEI DIECI (XVIII. ST.) (str.31-47) croatianpdf 279 KB
CHURCH OF KORUČULA AND LOCAL CLERGY IN THE RECORDS OF THE VENETIAN MAGISTRATE CONSIGLIO DEI DIECI (18TH CENTURY) (str.31-47)  
(str.31-47)  
Lovorka ČORALIĆ
Preliminary communication
 
MAKSIMILIJAN VRHOVAC I SLOBODNO ZIDARSTVO U 18. STOLJEĆU (str.49-60) croatianpdf 244 KB
MAKSIMILIJAN VRHOVAC AND MASONRY IN THE EIGHTEEN CENTURY (str.49-60)  
Josipa DRAGIČEVIĆ
Review article
 
PRILOG POZNAVANJU ŽIVOTA I DJELA SVEĆENIKA I POVJESNIČARA DR. ANDRIJE RAČKOGA (FUŽINE, 1870. – RIJEKA, 1957.) (str.61-72) croatianpdf 248 KB
A CONTRIBUTION TO OUR KNOWLEDGE ABOUT LIFE AND WORK OF CLERIC AND HISTORIAN DR. ANDRIJA RAČKI (FUŽINE, 1870 – RIJEKA, 1957) (str.61-72)  
Maja POLIĆ
Original scientific paper
 
KATEHETSKA DJELATNOST JOSIPA SALAČA U ŽENSKIM REALNIM GIMNAZIJAMA U ZAGREBU (str.73-86) croatianpdf 244 KB
CATECHETICAL WORK OF JOSIP SALAČ IN THE FEMALE GYMNASIUMS IN ZAGREB (str.73-86)  
Josip ŠIMUNOVIĆ
Original scientific paper
 
ČAGLIĆKA EPIZODA – PRILOG ŽIVOTOPISU JOSIPA BUTURCA (str.87-113) croatianpdf 307 KB
ČAGLIĆ EPISODE – A CONTRIBUTION TO THE BIOGRAPHY OF JOSIP BUTURAC (str.87-113)  
Ivica MIŠKULIN
Original scientific paper
 
NOVA ANALIZA AUSTROUGARSKOG RAZDOBLJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE POVIJESTI U KNJIZI »KROĆENJE BALKANSKOG NACIONALIZMA I HABSBURŠKA CIVILIZACIJSKA MISIJA U BOSNI« (str.115-138) croatianpdf 295 KB
A NEW ANALYSIS OF THE AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD IN THE HISTORY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE BOOK »KROĆENJE BALKANSKOG NACIONALIZMA I HABSBURŠKA CIVILIZACIJSKA MISIJA U BOSNI« [TAMING BALKAN NATIONALISM AND HABSBURG CIVILIZING MISSION IN BOSNIA] (str.115-138)  
Zlatko KUDELIĆ
Review article
 
SUVREMENA RELIGIJSKA HISTORIJA: TEORIJSKA POLAZIŠTA, METODOLOŠKE SMJERNICE I ISTRAŽIVAČKE PERSPEKTIVE (str.139-152) croatianpdf 255 KB
CONTEMPORARY HISTORY OF RELIGIONS: THEORETICAL PREMISES, METHODOLOGICAL ORIENTATIONS AND RESEARCH PERSPECTIVES (str.139-152)  
Zrinka BLAŽEVIĆ
Original scientific paper
 
BISKUP STROSSMAYER I PITANJE JEZIKA U ŠKOLAMA »MAĐARSKIH KRALJ. DRŽAVNIH ŽELJEZNICA« U HRVATSKOJ (str.153-169) croatianpdf 250 KB
BISHOP STROSSMAYER AND THE LANGUAGE ISSUE IN THE SCHOOLS OF »HUNGARIAN ROYAL AND STATE RAILWAYS« IN CROATIA (str.153-169)  
Mato ARTUKOVIĆ
Original scientific paper
 
Visits: 14.349 *