hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 18. 7. 2011.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ SMRZAVANJA NA IMPEDANCIJU KALIFORNIJSKE PASTRVE (Oncorhynchus mykiss) (str.39-50) hrvatskipdf 110 KB
EFFECTS OF FREEZING ON IMPEDANCE OF RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) (str.39-50)  
Sanja Vidaček, Tibor Janči, Nives Marušić, Tomislav Petrak, Tatjana Vnučec, Helga Medić
Izvorni znanstveni članak
 
ODNOSI IZMEĐU DUŽINA RIBE I DUŽINA, ŠIRINA I MASE OTOLITA INDIJSKE SKUŠE RASTRELLIGER KANAGURTA (CUVIER, 1817) IZ OMANSKOG MORA (str.51-61)  
RELATIONSHIPS BETWEEN FISH LENGTH AND OTOLITH LENGTH, WIDTH AND WEIGHT OF THE INDIAN MACKEREL Rastrelliger kanagurta (CUVIER, 1817) COLLECTED FROM THE SEA OF OMAN (str.51-61) engleskipdf 176 KB
L.A Jawad, A. Ambuali, J.M. Al-Mamry, H.K. Al-Busaidi
Izvorni znanstveni članak
 
DUŽINSKO MASENI ODNOS, FAKTOR KONDICIJE I UTJECAJ KONCENTRACIJE FLUORA KOD VRSTE TOR MAHSEER TOR TOR (HAMILTON, 1822) JEZERA BHIMTAL, INDIA (str.63-69)  
THE LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP, CONDITION FACTOR AND IMPACT OF FLUORIDE CONCENTRATION IN Tor tor (MAHASHEER) OF LAKE BHIMTAL, INDIA (str.63-69) engleskipdf 125 KB
Vishal Rajput
Izvorni znanstveni članak
 
EKOLOŠKA, MORFOLOŠKO-TAKSONOMSKA I HEMATOLOŠKA KARAKTERIZACIJA SMUĐA (SANDER LUCIOPERCA, LINNAEUS 1758) IZ NERETVANSKIH HIDROAKUMULACIJA (str.71-79)  
ECOLOGICAL, MORPHOLOGICAL-TAXONOMIC AND CHEMATOLOGICAL CHARACTERISATION OF PIKE PERCH (SANDER LUCIOPERCA, LINNAEUS 1758) FROM RESERVOIRS ON THE RIVER NERETVA (str.71-79) engleskipdf 137 KB
Rifat Škrijelj, Maja Mitrašinović, Aleksander Ivanc, Josip Krnić, Samir Đug, Senad Šljuka, Aldijana Mušović
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 5.813 *